Động vật học

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
204
lượt xem
64
download

Động vật học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động vật học Động vật học là ngành khoa học nghiên cứu toàn diện thế giới động vật. Động vật học gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người, nhằm bảo vệ và khôi phục vốn di truyền động vật, sử dụng động vật có lợi và hạn chế động vật gây hại. Động vật học bao gồm các lĩnh vực: Hệ thống động vật học hay Phân loại động vật học: Nghiên cứu sự đa dạng của giới động vật. Hình thái học động vật: Nghiên cứu cấu tạo ngoài và đời sống của động vật. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Động vật học

  1. Động vật học Động vật học là ngành khoa học nghiên cứu toàn diện thế giới động vật. Động vật học gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người, nhằm bảo vệ và khôi phục vốn di truyền động vật, sử dụng động vật có lợi và hạn chế động vật gây hại. Động vật học bao gồm các lĩnh vực:  Hệ thống động vật học hay Phân loại động vật học: Nghiên cứu sự đa dạng của giới động vật.  Hình thái học động vật: Nghiên cứu cấu tạo ngoài và đời sống của động vật.
  2.  Sinh lí học động vật: Nghiên cứu cấu trúc và chức năng sống của nội quan cơ thể động vật.  Địa động vật học: Nghiên cứu sự phân bố theo địa lý của động vật.  Sinh thái học động vật: Nghiên cứu mối quan hệ của động vật với môi trường.  Phôi sinh học động vật: Nghiên cứu quy luật phát triển cá thể động vật.  Phát sinh chủng loại học động vật: Nghiên cứu sự tiến hóa và lịch sử phát triển của giới động vật.  Các quy ước trong Động vật học 1. Đơn vị phân loại và thứ bậc phân loại
  3. Các thứ bậc phân loại trong sinh giới
  4. Đơn vị phân loại là một nhóm phân loại của một bậc nào đó phân biệt khá rõ với các nhóm khác. Ví dụ: chuột nhà (Rattus flavipectus), chuột cống (Rattus norvegicus) và chuột nhắt (Mus muculus) là các đơn vị phân loại bậc loài. Chuột nhà và chuột cống là thành viên của giống Rattus còn chuột nhắt là thành viên của giống Mus. Rattus và Mus là 2 đơn vị phân loại bậc giống. 2 giống này đều la thành viên của họ Chuột (Muridae). Muridae là đơn vị phân loại bậc họ. Đơn vị phân loại là một nhóm cụ thể khác với thứ bậc phân loại là những nấc giống như cái thang trên đó sắp xếp các đơn vị phân loại cùng bậc. Có 9 bậc phân loại từ thấp lên cao gồm loài, chi (giống), họ, bộ, lớp, ngành, giới, vực và sự sống. Xen giữa còn có thể có thêm các thứ bậc phụ như phân giống, liên giống, phân họ, liên họ, ... Ví dụ: khi nói đến Musca domestica (ruồi nhà) là đơn vị phân loại bậc loài, Musca là
  5. đơn vị phân loại bậc giống ... thì loài, giống ở đây là các thứ bậc phân loại. 1. Cách gọi tên khoa học của động vật Tên khoa học của động vật được toàn thế giới nhất trí gọi bằng tiếng La-tinh (hoặc La- tinh hóa). Tên của các đơn vị phân loại bậc giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi (giống) được gọi bằng tên đơn. Ví dụ: giới Animalia (động vật), ngành Chordata (động vật có dây sống), ... là những tên đơn. Riêng tên loài được gọi bằng tên kép: tên chi viết trước (viết hoa chữ cái đầu) và tên loài viết sau (viết thường). Ví dụ: Euglena viridis (trùng roi xanh), Hydra vulgaris (thủy tức lưỡng tính), ... là những tên loài viết kép. Quy ước này không chỉ áp dụng cho giới Động vật mà còn áp dụng cho cả 4 giới khác (giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm và

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản