intTypePromotion=1

Đường lối vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 1930-1945

Chia sẻ: Vinh So Lax | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
5
lượt xem
1
download

Đường lối vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 1930-1945

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Đông Dương về vai trò của phụ nữ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Đông Dương; báo chí cách mạnh và truyền đơn cách mạng – một phương tiện tuyên truyền, vận động phụ nữ hiệu quả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đường lối vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 1930-1945

    CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

     

    Đồng bộ tài khoản