English Test 1

Chia sẻ: Jiang Nan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
353
lượt xem
89
download

English Test 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. The bank won’t lend you the money without some …….that you will pay it back. (A) profit (B)interest (C)charge (D) guarantee 2. Don’t hurry! There is no need……… (A)running (B)to run (C)run (D)you run 3. I am going to have short rest

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English Test 1

Đồng bộ tài khoản