intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

140
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần hồ sơ gồm: - Đơn xin gia hạn của đương sự; - Công văn hoặc quyết định đồng ý cho gia hạn của cơ quan quản lý của đương sự; - Bản báo cáo công tác nhiệm kỳ trước (có xác nhận của Đại Sứ quán hoặc cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài); - Bản dịch có dấu đỏ hợp đồng/ hoặc thư mời gia hạn của phía nước ngoài. - Quyết định gia hạn hoặc Quyết định cử đi lần trước. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi

  1. 21. Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ a. Trình tự thực hiện - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn của đương sự. - TTHTCG&KTVNN làm công văn gửi cơ quan quản lý của đương sự để hỏi ý kiến về việc đương sự xin (kèm theo hồ sơ). - Sau khi nhận được công văn hoặc quyết định đồng ý cho gia hạn của cơ quan quản lý của đương sự, TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định và Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thông qua; trình Lãnh đạo Bộ ký quyết định cho phép cán bộ, giáo viên được gia hạn làm việc tại nước ngoài. b. Cách thức thực hiện - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ gồm: - Đơn xin gia hạn của đương sự; - Công văn hoặc quyết định đồng ý cho gia hạn của cơ quan quản lý của đương sự; - Bản báo cáo công tác nhiệm kỳ trước (có xác nhận của Đại Sứ quán hoặc cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài); - Bản dịch có dấu đỏ hợp đồng/ hoặc thư mời gia hạn của phía nước ngoài. - Quyết định gia hạn hoặc Quyết định cử đi lần trước. Số lượng hồ sơ: 07 bộ. d. Thời hạn giải quyết - 35 ngày làm việc. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cục Đào tạo với nước ngoài. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. - Cá nhân. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
  2. - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. - Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. - Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. - Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2