intTypePromotion=1

Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi và các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
116
lượt xem
5
download

Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi và các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nhận được công văn đồng ý của Vụ Tổ chức cán bộ, TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định và Tờ trình, trình lãnh đạo Cục thông qua; trình Lãnh đạo Bộ ký quyết định cho phép cán bộ, giáo viên được gia hạn làm việc ở nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi và các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài

  1. 20. Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi và các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ a. Trình tự thực hiện - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn của đương sự. - TTHTCG&KTVNN làm công văn gửi cơ quản lý của đương sự để hỏi ý kiến về việc đương sự xin gia hạn (kèm theo hồ sơ). - Sau khi nhận được công văn đồng ý cho gia hạn của cơ quan quản lý của đương sự, TTHTCG&KTVNN làm công văn trình Lãnh đạo Cục xem xét, ký văn bản gửi Vụ Tổ chức Cán bộ xin ý kiến về mặt nhân sự (kèm theo hồ sơ). - Khi nhận được công văn đồng ý của Vụ Tổ chức cán bộ, TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định và Tờ trình, trình lãnh đạo Cục thông qua; trình Lãnh đạo Bộ ký quyết định cho phép cán bộ, giáo viên được gia hạn làm việc ở nước ngoài. b. Cách thức thực hiện - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ: - Đơn xin gia hạn của đương sự; - Công văn đồng ý cho gia hạn của cơ quan quản lý của đương sự; - Công văn đồng ý của Vụ Tổ chức cán bộ; - Bản báo cáo công tác nhiệm kỳ trước (có xác nhận của Đại Sứ quán hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài); - Bản dịch có dấu đỏ hợp đồng/ hoặc thư mời gia hạn của phía nước ngoài; - Quyết định gia hạn hoặc Quyết định cử đi lần trước. Số lượng hồ sơ: 07 bộ. d. Thời hạn giải quyết - 35 ngày làm việc. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cục Đào tạo với nước ngoài. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
  2. - Tổ chức. - Cá nhân. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. - Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. - Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. - Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2