Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động có thời gian công tác di chuyển từ ngoài vào quân đội, hoặc ngược lại; giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, chỉ huy (có hưởng phụ cấp chức vụ); hoặc sổ Bảo hiểm xã hội bị tẩy xoá, sửa chữa, ghi chưa rõ thời gian, ngành nghề công việc...

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
93
lượt xem
10
download

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động có thời gian công tác di chuyển từ ngoài vào quân đội, hoặc ngược lại; giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, chỉ huy (có hưởng phụ cấp chức vụ); hoặc sổ Bảo hiểm xã hội bị tẩy xoá, sửa chữa, ghi chưa rõ thời gian, ngành nghề công việc...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động có thời gian công tác di chuyển từ ngoài vào quân đội, hoặc ngược lại; giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, chỉ huy (có hưởng phụ cấp chức vụ); hoặc sổ bảo hiểm xã hội bị tẩy xoá, sửa chữa, ghi chưa rõ thời gian, ngành nghề công việc...', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động có thời gian công tác di chuyển từ ngoài vào quân đội, hoặc ngược lại; giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, chỉ huy (có hưởng phụ cấp chức vụ); hoặc sổ Bảo hiểm xã hội bị tẩy xoá, sửa chữa, ghi chưa rõ thời gian, ngành nghề công việc...

  1. Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động có thời gian công tác di chuyển từ ngoài vào quân đội, hoặc ngược lại; giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, chỉ huy (có hưởng phụ cấp chức vụ); hoặc sổ Bảo hiểm xã hội bị tẩy xoá, sửa chữa, ghi chưa rõ thời gian, ngành nghề công việc... Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bảo hiểm xã hội BQP Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị Cách thức thực hiện:Trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị Thời hạn giải quyết:Bảo hiểm xã hội BQP giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Người lao động gửi hồ sơ đến cơ quan nhân sự đơn vị. Cơ quan nhân sự đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, chuyển 2. 2 cơ quan nhân sự cấp trên đến cơ quan nhân sự cấp trực thuộc Bộ và Bảo hiểm xã hội BQP. Cơ quan Bảo hiểm xã hội BQP thẩm định, ra quyết định hưởng 3. 3 lương hưu hàng tháng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Sổ bảo hiểm xã hội đã xác định thời gian đóng BHXH đến tháng nghỉ việc; - Quyết định nghỉ việc hưởng BHXH của người sử dụng lao động cấp có 2. thẩm quyền;
  3. Thành phần hồ sơ 3. - Hồ sơ cá nhân; - Các bản sao Quyết định nâng lương, thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ 4. (nếu có); - Thông báo nghỉ chờ hưu của cấp có thẩm quyền (với các trường hợp có phụ 5. cấp chức vụ); 6. - Quá trình đóng BHXH theo sổ bảo hiểm xã hội; 7. - Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng; 8. - Giấy chứng nhận hưu trí. Số bộ hồ sơ: 05 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản