GiẢI THỂ

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
79
lượt xem
22
download

GiẢI THỂ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là hiện tượng một tổ chức kinh doanh đang hiện hữu có quyết định ngừng hoạt động vĩnh viễn do: Chủ sở hữu tự nguyện ra quyết định hoặc Chính phủ buộc ngừng hoạt động.Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật. Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GiẢI THỂ

 1. GiẢI THỂ Là hiện tượng một tổ chức kinh doanh đang hiện hữu có quyết định ngừng hoạt động vĩnh viễn do: Chủ sở hữu tự nguyện ra quyết định hoặc Chính phủ buộc ngừng hoạt động. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 1
 2. GiẢI THỂ 1 1. Kết thúc thời hạn hoạt động 2. Theo quyết định của chủ sở hữu 3. Không còn đủ số lượng TV trong 6 tháng liền 4. Bị thu hồi giấy phép hoạt động Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 2
 3. GiẢI THỂ Thông qua quyết định giải thể;  Chủ sở hữu DN t.chức thanh lý tài sản;  Đdiện DN phải gửi quyết định giải thể đến:  • cơ quan ĐKKD, • các chủ nợ, NLĐ, • người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, • niêm yết công khai thông tin giải thể. Thanh toán nợ của DN theo thứ tự ưu tiên.  Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 3
 4. GiẢI THỂ  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể DN, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu.  Trong 07 ngày, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan ĐKKD.  Trong 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan ĐKKD xoá tên DN trong sổ ĐKKD. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 4
 5. GiẢI THỂ 1. Các khoản nợ lương, 2. trợ cấp thôi việc, 3. bảo hiểm xã hội, 4. các quyền lợi khác của NLĐ, 5. Nợ thuế và các khoản nợ khác. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 5
 6. GiẢI THỂ 2 1. Sau 12 tháng từ khi HTX được cấp CN ĐKKD không tiến hành hoạt động 2. 12 tháng liền không hoạt động 3. 18 tháng liền HTX không tổ chức Đại hội xã viên 4. Đại hội xã viên ra quyết định giải thể Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 6
 7. GiẢI THỂ (Đại hội xã viên ra quyết định)  Thông qua Nghị quyết đại hội xã viên  Gửi đơn và Nghị quyết ĐHXV đến CQ ĐKKD  Đăng báo địa phương nơi HTX hoạt động (lý do giải thể, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng)  Trong thời hạn 30 ngày, sau khi thanh toán xong nợ, CQ nhận đơn phải ra thông báo chấp nhận/không chấp nhận Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 7
 8. GiẢI THỂ (Đại hội xã viên ra quyết định) Sau khi nhận được thông báo chấp nhận giải thể của CQ ĐKKD, trong thời hạn 30 ngày  Xử lý vốn (vốn do Nhà nước trợ cấp giao cho CQĐP quản lý, đất đai do Nhà nước giao sử dụng được xử lý theo luật đất đai) Trả phí giải thể, trả vốn góp cho xã viên theo điều lệ HTX. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 8
 9. GiẢI THỂ (UBND ra quyết định)  UBND lập hội đồng và chỉ định CTịch HĐ  Trình tự giải quyết như trường hợp trên Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 9
 10. GiẢI THỂ  Cất giấu, tẩu tán tài sản;  Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;  Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của DN; Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 10
 11. GiẢI THỂ  Ký hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể DN;  Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;  Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;  Huy động vốn dưới mọi hình thức Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 11
 12. GiẢI THỂ  Tổ chức kinh doanh không còn tồn tại HỆ  Kết thúc các mối quan hệ giữa nó với các QUẢ chủ thể kinh doanh khác và giữa nó với cơ GiẢI quan QLNN THỂ Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản