Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
224
lượt xem
9
download

Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện - Sở giáo dục và đào tạo xây dựng phương án giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi công văn đề nghị sở Nội vụ tổ chức thẩm định. - Sau khi thẩm định, sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phũng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giải thể Trung tâm kỹ thuật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

  1. 43. Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp a. Trình tự thực hiện - Sở giáo dục và đào tạo xây dựng phương án giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi công văn đề nghị sở Nội vụ tổ chức thẩm định. - Sau khi thẩm định, sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phũng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Trong quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh. Quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. b. Cách thức thực hiện - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định. Số lượng hồ sơ: Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định. d. Thời hạn giải quyết - Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở giáo dục và đào tạo. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
  2. - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản