Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
5
download

Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

  1. Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giáo dục và đào tạo Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể Trung tâm 1. Bước 1 kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi công văn đề nghị sở Nội vụ tổ chức thẩm định.
  2. Tên bước Mô tả bước Sau khi thẩm định, sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phũng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ 2. Bước 2 ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Trong quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải xác định rõ lý 3. Bước 3 do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh. Quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định 2. Số bộ hồ sơ: Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, Quyết định số 1. tổ chức, hoạt động của trung tâm; 44/2008/QĐ-BGDĐ... b) Hết thời gian đình chỉ hoạt động mà không khắc Quyết định số 2. phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt 44/2008/QĐ-BGDĐ... động; c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng Quyết định số 3. nghiệp không còn phù hợp với yêu cầu phát triển 44/2008/QĐ-BGDĐ... kinh tế-xó hội tại địa phương.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản