intTypePromotion=1

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
7
download

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Tài Chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 60 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Tất cả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế

  1. Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 60 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính hoặc hoặc thông báo lý do không thuộc diện được miễn, giảm thuế Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị giảm thuế Lập biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ 2. quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, tai nạn. 3. Gửi đến Chi cục Thuế Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị giảm thuế Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm 2. quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, địch hoạ, tai nạn 3. Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích
  3. Thành phần hồ sơ xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế (Mẫu số Thông tư số 60/2007/TT- 1. 01/MGTH) BTC ng... Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài Thông tư số 60/2007/TT- 2. sản (mẫu số 02/MGTH) BTC ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2