intTypePromotion=1

Giáo án bài Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm - Tiếng việt 2 - GV. T.Tú Linh

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
139
lượt xem
10
download

Giáo án bài Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm - Tiếng việt 2 - GV. T.Tú Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2..KỂ CHUYỆN: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM..I. MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh , kể lại được đủ ý từng đoạn của câu chuyện . - Biết theo dõi lời kể của bạn và nhận xét đánh giá lời kể của bạn - HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV:Tranh ảnh minh họa. Bảng phụ viết lời gợi ý tóm tắt câu chuyện . - HS : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:..Hoạt động dạy..Hoạt động học...1. Ổn định: 2. Kiểm tra:..- Hát..- Gọi 3 em lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu - Ba em nối tiếp kể lại câu chuyện chuyện : “Hai anh em “ . - Gọi 3 em lên đóng vai kể lại câu chuyện . - Nhận xét ghi điểm học sinh . - Nhận xét chung 3. Bài mới * Phần giới thiệu : -Vài em nhắc lại tên bài Hôm nay chúng ta sẽ kể lại câu chuyện đã học qua bài tập đọc tiết trước “Con chó nhà - Chuyện kể : “ Con chó nhà hàng hàng xóm “ Hoạt động 1 :Hướng dẫn kể từng đoạn * Bước 1 : Kể theo nhóm . - Chia lớp thành 3 nhóm - Yêu cầu học sinh kể trong từng nhóm . - 5 em lần lượt kể mỗi em 1 đoạn * Bước 2 : Kể trước lớp . trong nhóm . - QS kể lại từng phần của câu chuyện xóm“. mỗi em một đoạn . - 3 em lên đóng vai kể lại câu chuyện ....- Yêu cầu học sinh kể trước lớp . - Yêu cầu nhận xét bạn sau mỗi lần kể ...- Các bạn trong nhóm theo dõi bổ sung nhau . - Đại diện các nhóm lên kể chuyện..- GV có thể gợi ý bằng các câu hỏi . - Nhận xét các bạn bình chọn bạn kể hay nhất - Vẽ Cún Bông và Bé . - Cún Bông và Bé cùng nhau đi Tranh 1 : Tranh vẽ ai ? - Cún Bông và bé đang làm gì ? chơi trong vườn - Bé bị vấp vào một khúc cây và ngã rất đau . - Cún chạy đi tìm người giúp đỡ . Tranh 2 : Chuyện gì xảy ra khi bé và Cún Bông đang chơi ? - Lúc đấy Cún Bông làm gì ? - Bé mong muốn được gặp Cún Tranh 3 : Khi Bé ốm ai đến thăm bé ? Bông vì Bé rất nhớ Cún . - Mang cho Bé khi thì tờ báo, lúc -Nhưng Bé vẫn mong muốn điều gì ? thì cái bút chì Cún cứ quanh quẩn chơi với Bé mà không đi đâu . - Khi khỏi bệnh Cún và Bé lại chơi Tranh 4 : Lúc Bé bó bột nằm bất động , Cún với nhâu rất thân thiết . - Các bạn đến thăm bé rất đông và còn cho bé nhiều qua.ø...đã giúp Bé điều gì ?..- Bác sĩ hiểu rằng chính nhờ Cún,Bé khỏi bệnh ...Tranh 5 : Bé và Cún đang làm gì ? - 5 em kể tiếp nhau đến hết câu chuyện . - Lúc ấy bác sĩ nghĩ gì ? - Nhận xét theo yêu cầu . - 1 em kể lại câu chuyện . Hoạt động 2 : Kể lại toàn bộ câu chuyện - Yc 5 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện . - Mời 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện. - Nhận xét ghi điểm từng em . 4. Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà kể lại cho người cùng nghe ...-Về nhà tập kể lại cho người khác nghe ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm - Tiếng việt 2 - GV. T.Tú Linh

  1. GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 KỂ CHUYỆN: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM I. MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh , kể lại được đủ ý từng đoạn của câu chuyện . - Biết theo dõi lời kể của bạn và nhận xét đánh giá lời kể của bạn - HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV:Tranh ảnh minh họa. Bảng phụ viết lời gợi ý tóm tắt câu chuyện . - HS : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học
  2. 1. Ổn định: - Hát 2. Kiểm tra: - Gọi 3 em lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu - Ba em nối tiếp kể lại câu chuyện chuyện : “Hai anh em “ . mỗi em một đoạn . - Gọi 3 em lên đóng vai kể lại câu chuyện . - 3 em lên đóng vai kể lại câu chuyện . - Nhận xét ghi điểm học sinh . - Nhận xét chung 3. Bài mới * Phần giới thiệu : -Vài em nhắc lại tên bài Hôm nay chúng ta sẽ kể lại câu chuyện đã học qua bài tập đọc tiết trước “Con chó nhà - Chuyện kể : “ Con chó nhà hàng hàng xóm “ xóm“. Hoạt động 1 :Hướng dẫn kể từng đoạn * Bước 1 : Kể theo nhóm . - Chia lớp thành 3 nhóm - QS kể lại từng phần của câu chuyện - Yêu cầu học sinh kể trong từng nhóm . - 5 em lần lượt kể mỗi em 1 đoạn * Bước 2 : Kể trước lớp . trong nhóm .
  3. - Yêu cầu học sinh kể trước lớp . - Các bạn trong nhóm theo dõi bổ sung nhau . - Yêu cầu nhận xét bạn sau mỗi lần kể . - Đại diện các nhóm lên kể chuyện - GV có thể gợi ý bằng các câu hỏi . - Nhận xét các bạn bình chọn bạn kể hay nhất - Vẽ Cún Bông và Bé . - Cún Bông và Bé cùng nhau đi Tranh 1 : Tranh vẽ ai ? chơi trong vườn - Cún Bông và bé đang làm gì ? - Bé bị vấp vào một khúc cây và ngã rất đau . - Cún chạy đi tìm người giúp đỡ . Tranh 2 : Chuyện gì xảy ra khi bé và Cún Bông đang chơi ? - Các bạn đến thăm bé rất đông và còn cho bé nhiều qua.ø - Lúc đấy Cún Bông làm gì ? - Bé mong muốn được gặp Cún Tranh 3 : Khi Bé ốm ai đến thăm bé ? Bông vì Bé rất nhớ Cún . - Mang cho Bé khi thì tờ báo, lúc thì cái bút chì Cún cứ quanh quẩn -Nhưng Bé vẫn mong muốn điều gì ? chơi với Bé mà không đi đâu . - Khi khỏi bệnh Cún và Bé lại chơi Tranh 4 : Lúc Bé bó bột nằm bất động , Cún với nhâu rất thân thiết .
  4. đã giúp Bé điều gì ? - Bác sĩ hiểu rằng chính nhờ Cún,Bé khỏi bệnh . Tranh 5 : Bé và Cún đang làm gì ? - 5 em kể tiếp nhau đến hết câu chuyện . - Lúc ấy bác sĩ nghĩ gì ? - Nhận xét theo yêu cầu . - 1 em kể lại câu chuyện . Hoạt động 2 : Kể lại toàn bộ câu chuyện - Yc 5 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện . -Về nhà tập kể lại cho người khác - Mời 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện. nghe . - Nhận xét ghi điểm từng em . 4. Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà kể lại cho người cùng nghe .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản