Giáo án chương 4 Hóa 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Chia sẻ: Phan Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
102
lượt xem
9
download

Giáo án chương 4 Hóa 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh biết: Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa tri của chúng: C (IV), H (I) , O(II) - Hiểu được mỗi mộy hợp chất hữu cơ có một công thức cấu tao ứng với một trật tự liên kết xác định. Các nguyên tử cacbon có khả nănh liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án chương 4 Hóa 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

  1. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh biết: - Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa tri của chúng: C (IV), H (I) , O(II) - Hiểu được mỗi mộy hợp chất hữu cơ có một công thức cấu tao ứng với một trật tự liên kết xác định. Các nguyên tử cacbon có khả nănh liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. - Biết cách viết công thức hóa học, phân biệt các chất khác nhau thông qua CTCT. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết CTHH của một số hợp chất hữu cơ đơn giản. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: - Mô hình cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ dạng hình que. - Bộ mô hình cấu tạo hợp chất hữu cơ III. Định hướng phương pháp: - Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học. IV. Tiến trình dạy học: 1.æn ®Þnh líp : 9A: 9B: 2.Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu khái niệm về hợp chất hữu cơ? 2. Có mấy lọai hợp chất hữu cơ? làm bài tập số 5. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ:
  2. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG ? Nhắc lại hóa trị của H, O , C 1. hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử trong hợp chất hữu cơ: GV: Thông báo hóa trị của H,C,O trong hợp chất hữu cơ. - Trong các hợp chát hữu cơ cacbon luôn có hóa tri IV, oxi có hóa trị II, hiđro có hóa trị I. GV:Giới thiệu cho HS hiểu nếu dùng mỗi nét gạch biẻu diễn một đơn vị hóa trị. Cá nguyên - Phân tử CH4 H tử lên két theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử. H C H GV: Lấy ví dụ mộy số CTCT hợp chất hữu cơ. H ? Những nguyên tử cacbon có liên kết được với nhau không? - Phân tử CH3OH H GV: Hướng dẫn HS lắp mô hình một số hợp chất hữu cơ. H C O H H GV: Giới thiệu 3 loai mạch - Phân tử CH3Cl H ? Hãy biểu diễn liên kết trong phân tử C4H8, C4H10. H C Cl H 2. Mạch cacbon: Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.
  3. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 - Có 3 loại: Mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng: - Mạch thẳng: H H H H H-C- C-C-C-H H H H H - Mạch nhánh: H H H H H-C- C-C-C-H H H H H-C-H H - Mạch vòng: H H H-C - C- H
  4. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 H C - C- H GV: Đặt vấn đề: Với công thức phân tử H H C2H6O có 2 chất khác nhau đó là rượu etylic 3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử: và đimetylete - Rượu etylic: GV: viết CTCT của 2 chất trên H H ? Hãy nhận xét về trật tự liên kết trong phân tử? H-C- C-O-H H H - Đimety ete: H H H-C- O-C-H H H - Mỗi hợp chất hữu cơ có trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử tronh phân tử. Hoạt động 2: Công thức cấu tao của hợp chất hữu cơ GV: Gọi học sinh đọc phần kết luận trong - Công thức cấu tạo biểu diễn đầy đủ liên kết xác SGK định của các nguyên tử trong phân tử. - C2H4 : Etilen
  5. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 H H C=C Viết gọn: CH2 = CH2 H H - Rượu etylic: H H H-C- C-O-H H H Viết gọn: CH3 - CH2 - OH ? Hãy nêu ý nghĩa của công thức cấu tạo? Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử. 4. Củng cố: 1. Nhắc lại những ý chính trong bài. 2. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: C2H5OH, C3H8, CH4 5.H­íng dÉn vÒ nhµ: . bài tập về nhà: 1,2,3,4 (SGK trang 112)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản