Giáo án Công Dân lớp 10: Bài14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
164
lượt xem
11
download

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án công dân lớp 10: bài14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc', tài liệu phổ thông, gdcd - đạo đức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

  1. Bài14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC I.Mục tiêu : _ Hiểu được truyền thốngyêu nước của dân tộc Việt Nam &trách nhiệm của công dân xây dựng và bảo vệ đất nước . _ Biết tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc . _ Yêu quý tự hào quê hương dân tộc , có ý thức học tập rèn luyện ,góp phần vào xây dựng , bảo vệ tổ quốc . II. Nội dung : ( SGK ) III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề ,giảiquyết vấn đề , thảo luận . IV. Phương tiện : SGK & SGV . V. Tiến trình dạy học : 1. Điểm danh : SS. 2. Kiểm tra : Trách mhiệm của công dân đối với cộng đồng về : Nhân nghĩa , hoà nhập , hợp tác là ntn ? 3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài .
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC *phương pháp :Thảo luận nhóm, 1. Lòng yêu nước : chia 4 nhóm mỗi tổ mỗi nhóm. * HĐI :Đọc câu hỏi cho 4 tổ cho HS làm15ph TổI: Lòng yêu nước là gì ? Cho a. Lòng yêu nước là gì ? ví dụ ? Lòng yêu nước là tình yêu quê TổII : Truyền thống yêu nước hương đất nước và tinh thần sẵn của dân tộc VN là ntn ? sàng đem heat khả năng của TổIII: Biểu hiện lòng yêu nước mình phục vụ cho lợi ích tổ quốc là ntn ? . TổIV: Bản thân em rút ra được bài học gì ? *HĐ II Gọi HS lên trảlời GV
  3. củng cố . TổI: (Lòng yêu nước là tình yêu quê hương đất nước và tinh thần sẵn sàng đem heat khả năng của mình phục vụ b. Truyền thống yêu nước của cho lợi ích tổ quốc .) dân tộc VN : _ Truyền thống cao quý thiêng TổII : (_ Truyền thống cao quý liêng nhất của dân tộc VN . thiêng liêng nhất của dân tộc VN _ Là cội nguồn của các giá trịtruyền thống khác . . _ Là cội nguồn của các giá _Lòng yêu nước được hình thành trịtruyền thống khác . trong công cuộc đấu tranh xây _Lòng yêu nước được hình thành dựng bảo vệ tổ quốc . trong công cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ tổ quốc .) c. Biểu hiện lòng yêu nước : _ Tình cảm gắn bó với quê
  4. hương , đất nước . TổIII (_ Tình cảm gắn bó _ Tình yêu thương đối với đồng vớiQH, đất nước . bào , dân tộc . _ Tình yêu thương đối với đồng _ Lòng tự hào dân tộc chính đáng bào , dân tộc . . _ Lòng tự hào dân tộc chính _ Đoàn kết kiên cường bất khuất đáng . chống giặc ngoại xâm . _ Đoàn kết kiên cường bất khuất _ Cần cù và sáng tạo trong lao chống giặc ngoại xâm . động . _ Cần cù và sáng tạo trong lao động .) d. Bài học: _ Nâng cao hiểu biết phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc . _ Thể hiện long yêu nước của TổIV: (_ Nâng cao hiểu biết phát mình trong học tập và lao động huy truyền thống yêu nước của và trong cuộc sống .
  5. dân tộc . _ Biết tôn trọng truyền thống, giá _ Thể hiện long yêu nước của trị đạo đức cao đẹp của dân tộc . mình trong học tập và lao động và trong cuộc sống . _ Biết tôn trọng truyền thống, giá trị đạo đức cao đẹp của dân tộc .) 4. Củng cố : Lòng yêu nước là gì ?
  6. Truyền thống yêu nước của dân tộc VN là ntn ? Biểu hiện lòng yêu nước ntn ? Bản thân em rút ra được bài học gì ? 5. HĐ tiếp nối: Học bài và làm bài tập : ,. Chuẩn bị bài mới Nhóm I Tổ I&II Trách nhiệm xây dựng tổ quốc là ntn ? Nhóm II Tổ III&IV Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc là ntn ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản