Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn:

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
473
lượt xem
33
download

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn:

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: dạy: I - Mục đích yêu cầu 1 Giúp học sinh có những hiểu biết về qua trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Hiểu được xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những khó khăn và thách thức ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn:

  1. Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1 Giúp học sinh có những hiểu biết về qua trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Hiểu được xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những khó khăn và thách thức 2 Rèn kỹ năng phân tích biểu đồ, đọc bản đồ, vẽ biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét II - Chuẩn bị - Bản đồ hành chính Việt Nam - Một số hình ảnh phản ánh thành tựu kinh tế xã hội III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ:
  2. C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Nền kinh tế nước ta trước ? Nêu những đặc điểm thời kì đổi mới của nền kinh tế nước ta - HS thảo luận qua các giai đoạn lịch + Trước cách mạng tháng 8: sử? Nền kinh tế nước ta là nền GV treo một số tranh kinh tế phụ thuộc vào đế quốc, ảnh lạc hậu, đói nghèo. Chủ yếu là + Tranh ảnh phản ánh nông nghiệp với năng suất thấp về đời sống, sản xuất, + Từ 1945 đến 1954: Thực KHKT, kinh tế.... hiện cải cách ruộng đất, phát triển nông nghiệp và công nghiệp (còn ít và nghéo nàn) + Từ 1954 đến 1975: Đất nước -> Đặc trưng là những bị chia cắt. Miền bắc phát triển khó khăn của giai đoạn kinh tế XHCN, miền nam phụ trước để lại. Xây dựng
  3. lại toàn bộ cơ sở vật thuộc vào nền kinh tế TBCN, chất kĩ thuật và hạ tầng tập trung ở các đô thị lớn + Sau 1975: Đất nước thống nhất đi lên XHCN, thực hiện CNH - HĐH và mở cửa nền kinh tế, cơ cấu kinh tế và thành phanà kinh tế đã có nhiều thay đổi. ? Thời gian của qua II. Nền kinh tế nước ta trong trình đổi mới? thời kì đổi mới - Quá trình đổi mới được thực hiện từ 1986 đến nay GV treo biểu đồ của 1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh qua trình chuyển dịch tế cơ cấu kinh tế, cơ câu GDP giai đoạn 1991 - 2002 Gv giải thích một số kí
  4. hiệu của biểu đồ ? Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP của các - GDP cua rngành Nông - Lân ngành kinh tế trong giai - Ngư nghiệp giảm dần đoạn này? - Công nghiệp - Xây dựng và dịch vụ tăng lên. Khu vực dịch vụ đã chiến tỉ trọng khá cao ? điều đó thể hiện đặc nhưng vẫn còn ẩn chứa nhiều điểm gì của nền kinh tế biến động nước ta? - cho thấy quá trình tăng trưởng của nền kinh tế đặc biệt là xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta đang diễn ra nhanh. Chú trọng xây dựng nền kinh tế về cơ bản là công ? Sự chuyển dịch cơ nghiệp và giảm dần tỉ trọng cấu kinh tế được thể cua rnông lâm ngư nghiệp. hiện như thế nào?
  5. - Thành phần kinh tế được mở rộng: Quốc doanh, tập thể, tư nhân, liên doanh - liên kết đang phát triển mạnh mẽ. Giảm dần sự phụ thuộc vào kinh tế nhà nước. Tuy nhien những ngành kinh tế trọng điểm và quan trọng như: điện, Bưu chính viến thông.... vẫn là sự quản lý của nhà nước GV treo bản đồ hành (đòi hỏi cần phá bỏ độc quyền chính khi xây dựng nền kinh tế hợp ? Quan sát và nhận xét, tác quốc tế và ra nhập các tổ đọc tên các vùng kinh chức kinh tế quốc tế, toàn cầu tế trọng điểm? hóa...) - Hện nay chúng ta đã có 7 vùng kinh tế trong đó có các
  6. ? Sự chuyển dịch cơ vùng kinh tế trọng điểm: vùng cấu kinh tế theo lãnh kinh tế trọng điểm phía bắc, thổ nhằm mục đích gì? vùng trọng điểm miền, vùng kinh tế trọng điểm phía nam. - Khai thác và tận dụng tối đa các nguồn lợi từ thiên nhiên ? Kể tên các vùng kinh vào sản xuất đảy mạnh chuyên tế khác, các vùng kinh môn hóa tạo năng suất cao tế giáp biên và không trong lao động và sản xuất. giáp biên? - HS: HS đọc + Thảo luận rút ra những thuận lợi và khó khăn, thách thức của 2. Những thành tựu và thách nền kinh tế khi phát thức triển kinh tế trong giai + Thuận lợi đoạn hiện nay? - Tăng trưởng kinh tế vững chắc trên 7%/năm
  7. - Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho quá trình CNH - HĐH - Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm: Đàu khí, điện, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng - Phát triển nền sản xuất hướng ra xuất khẩu và thu hút đầu tư + Khó khăn và thách thức - Vượt qua nghéo nàn, lạc hậu. Rút ngắn khoảng cách đói nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp trong xã hội - Tài nguyên đang dần cạn kiệt vì khai thác quá mức Bài tập 2: Vẽ biểu đồ
  8. cơ cấu GDP theo thành - Vấn đề việc làm, an ninh xã phần kinh tế hội, y tế giáo dục ..... - Biểu đồ tròn (Số liệu - Thách thức lớn khi tham gia tính theo tỉ lệ %) hội nhập kinh tế quốc tế D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ........................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản