intTypePromotion=3

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá trình hình thành và phát triển loài

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
59
lượt xem
12
download

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá trình hình thành và phát triển loài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Theo quan điểm của Lamac Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh. - Theo quan điểm của Dacuyn Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng. - Theo quan điểm thuyết tiến hóa tổng hợp, hiện đại Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Quá trình hình thành và phát triển loài

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN HỘI THI GVDG CÁC MÔN KHTN CẤP THPT BÀI GIẢNG Họ tên: Nguyễn Đình Huy Môn : Sinh học Trường: THPT Đại Từ     Thái Nguyên, tháng 01 năm 2011
 2. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI *) THỰC CHẤT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI - Theo c lại quanm ểủavề quá trình hình thành loài của Lamac, Nhắ quan điể đi c m Lamac Đacuyn và thuyết tiến hóa tổng hợp ? Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh. - Theo quan điểm của Dacuyn Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng. - Theo quan điểm thuyết tiến hóa tổng hợp, hiện đại Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách ly sinh sản với quần thể gốc.
 3. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI I. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA LÍ *) Ví dụ : Loài chim sẽ ngô có 3 nòi chính - Có dạngkhông cósinhng n bình thường u gì ? loài Có và- Nòi vẫn dạ sảlai nói lên điềvề cùng lai: -> Châu Âu Khác nhau *) Nguyên nhândạng lai: cách li sinh sản -> hình thành loài mới - Không có : - Do loài mở Nòi Ấkhu ộ - rộng n Đ phân bố, trong lông và điều kiện sống khác nhau, màu những chiều dài sải CLTN đã tíchNòi Trung ến ốịctổ hcánh - lũy các bi Qud ợp theo nhưng hướng khác nhau  nòi đBalí. địnhân nào gây ra sự ở nhữngđó ểm nào ? ịNguyên a lí trên khác nhau sai khác đi ? a nòi Không có dạng lai Có dạng lai Có dạng lai
 4. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI I. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA LÍ *) Kết luận Hãy phânủa điều địa lí:ủa đicho kiện địa lí đốinhau,slà nhân tố chọn các? - Vai trò c tích vai trò c làm ều các loài cách li với ự hình thành loài kiểu gen thích nghi, quy định hướng chon lọc cụ thể. Sự hình thành loài bằng con đườđịa địđãlígiải giải thíchquan quan niệm - Hình thành loài bằng con đường ng lí a đã thích cho cho niệm của cDacuyn về con ưườế nào ? li tính trạng dưới tác dụng của CLTN. ủa Dacyun nh đ th ng phân - Sơ đồ: ĐB, BDTH, CLTN Cách li sinh sản Loài ban đầu Nòi địa lí Loài mới ĐK địa lí khác nhau
 5. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI II. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG SINH THÁI *) Ví dụ: Cỏ băng, cỏ sâu róm ở bãi bồi sông Vonga. - Quần thể cỏ băng, cỏ - Quần thể cỏ băng, cỏ sâu róm trên bờ sông sâu róm bài bồi sông Vonga Không chịu ảnh Chịu ảnh hưởng của lũ hưởng của lũ Ra hoa, kết quả muộn Ra hoa, kết quả sớm Các quần th này ít sai khác v h hình thái, những nhau tố sinh thái Các quần thểể này chịu ảnh ềưởng củachỉ khác nhân về đặc tính khác nhau như sinh sản) D dầ đ d n kết qu giao ph sinh thái (chu kỳ thế nào ?ẫn n ếần khôngả gì ? ối với nhau. *) Kết luận đâu mà chúng có sự sai khác như vậy ? Do - Cùng khu vực địa lý, chịu ảnh hưởng các nhân tố sinh thái khác nhau  Các quần thể của loài được chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau  hình thành nòi sinh thái  Loài mới. - Thường gặp ở thực vật và động vật ít di chuyển.
 6. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI II. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG SINH THÁI Sơ đồ: Hoàn thành sơ dồ hình thành loài bằng con đường sinh thái ? ĐB, BDTH, CLTN Nòi sinh thái CL sinh sản Loài mới ? ? Loài ban đầu ĐK sinh thái khác nhau
 7. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI II. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG SINH THÁI - Các quần thể cá hồi ở hồ Xevan. Sự hình thành các nòi sinh thái như vậy có lợi gì cho đời sống của cá hồi ? Em có nhận xét gì về con đường sinh thái và con đường địa lí ?
 8. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI III. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG ĐỘT BIẾN LỚN 1. Đa bội hóa khác nguồn. *) Ví dụ: Sự hình thành loài lúa mì Triticum aestivum *) Laithích là lai giữa hailoài thể Giải xa: sự hình thành cá Lai xa là gì ? thuộc hai loài khácaestivum ? lúa mì Triticum nhau *) Ngu hếtvàthườội hóacc phmc ầ ư xa con lai có đặ đi Tạ HLai ời ta đa b ng khắ ểụ o ra loài tmếụ thường gặp ởằngc vật sự bấ thới, trong lai xa b thự như th nào ? (thể sao các ịcon i). lại bất thụ ? cách song ? bộ lai Tại nào nh Con à loài mới: Cáchi li sinhạiản L lai xa và đa bộ hóa t s sao đới 2cloài ban đầmới ? ộ NST v ượ coi là loài u, có b khác với 2 loài ban đầu. Tại sao lai xa và đa bội hóa ít gặp ở động vật ?
 9. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI III. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG ĐỘT BIẾN LỚN 2. Đa bội hóa cùng nguồn Nghiênbộiuhóa cùng o luận nhóm c hình thành dotlai cùng hỏi sau - Đa cứ sgk, thả nguồn : đượ và trả lời mộ số câu loài - Cơ chế đa Thế nào là : bội hóa cùng nguồn ? Cơ chế hình giảm phân: ội hóatcùng của ồn ? tử 2n -> thể tứ bội 4n + Trong thành đa b Sự kế hợp ngu2 giao Tại sa thể tựnguyêniphân: c coi là đoạn tiềin?phôi -> thể tự đa bội (sinh sản + Trong đa bộ đượ Ở giai loài mớ vô tính) - Được coi là loài mới: cách li sinh sản với loài gốc 2n (lai giữa 2n x 4n tạo ra thể 3n bất thụ). (Phổ biến ở thực vật)
 10. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI III. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG ĐỘT BIẾN LỚN 3. Cấu trúc lại bộ nhiễm sắc thể *) Ví dụ - Châu chấu không có cánh ở châu Đại Dương có 2 loài Moraba scurra và Moraba viatica có bộ NST khác nhau ở một số chuyển đoạn - Bộ NST của tinh tinh và người khác nhau ở 9 NST có đảo đoạn qua tâm *) Cơ chế: Quá trình hìnhnthànhột biến ng u ấu trúc lạđảo đoạn, được n đoạra - Liên quan đế các đ loài bằcấ c trúc NST, i bộ NST chuyểdiễn n, làmư thế ổi chức năng của gen, kích thước và hình dạng NST. nh thay đ nào ? *) Kết quả: - Xuất hiện một số cá thể mang đột biến, nếu thích nghi chúng sẽ phát triển và chiếm 1ả cần trongtrìnhphân làốgì ạng gốc, sau đó lan rộng ra. Kết qu phủa quá khu này b d ?
 11. BÀI 41. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI *) CỦNG CỐ Loài mới không ng ất ưcện với một cá thể ỉduyất hiệmà phảiể một Dù theo phươ xu th hi nào, nhưng khi ch xu nhất n 1 cá th là qumớithể hay mphải là loài mn i không ? ạiại sao? triển như một ần thì đó có ột nhóm quầ ớ thể tồn t T và phát mắt xích trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của chon lọc tự nhiên. Con đường sinh thái Diễn ra chậm Có những phương thứckhu: thành loài nào ? hình Cùng Diễn ra nhanh Đột biến lớn Hình thành loài: Diễn ra chậm Khác khu: Con đường địa lí

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản