intTypePromotion=3

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
389
lượt xem
12
download

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp HS củng cố vững chắc những tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông. - Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận biết tứ giác là hình vuông - Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp và logíc B- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước kẻ. - HS: thước kẻ, compa, êke C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG

  1. A- MỤC TIÊU LUYỆN TẬP HÌNH VUÔNG - Giúp HS củng cố vững chắc những tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông. - Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận biết tứ giác là hình vuông - Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp và logíc B- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước kẻ. - HS: thước kẻ, compa, êke C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT) GV: 1. Nêu định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi? Hs 1: định nghĩa : hình thoi là tứ
  2. giác có 4 cạnh bằng nhau 2. Nêu định nghĩa, tính chất, dấu HS 2: định nghĩa : hình vuông là hiệu nhận biết hình vuông ? tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh * Điền Đ ; Svào chỗ trống (...) bằng nhau. 1. Hình vuông là hình chữ nhật (...) 2. Hình vuông có 4 trục đối xứng và HS : 1.Đ có 1 tâm đối xứng (...) 2. Đ 3. Hình vuông là tứ giác có 4 cạng 3. S bằng nhau (...) 4. Đ 4. Hình vuông là hình thoi (...) 5. S HS nhận xét và cho điểm . 5. Hình thoi là hình vuông (...) Hoạt động 2 LUYỆN TẬP (30PH) GVyêu cầu các nhóm trình bày lời giải BT83/109 bảng phụ. HS hoạt động nhóm. + Cho biết kết quả của từng nhóm HS: a. S d. S b. Đ e. Đ c. Đ + Đưa đáp án lên bảng nhóm. Yêu HS đưa ra kết quả nhóm
  3. cầu HS kiểm tra giữa các nhóm lẫn Nhận xét A F Chữa bài vào vở bài tập nhau. E B C D GV: nghiên cứu BT 84/109 trên HS đọc đề bài bảng phụ? + Vẽ hình ghi GT KL của bài toán HS vẽ hình vào + GV kiểm tra việc vẽ hình của HS vở ghi ở vở ghi HS : là hình bình hành vì có 2 + Hãy cho biết tứ giác AEDF là cặp cạnh đối hình gì? Vì sao? song song. HS trình bày tại chỗ + Trình bày lời giải phần a? + Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC HS : D thuộc đường phân giác thì tứ giác AEDF là hình thoi? của góc A + Nếu cho ABC vuông tại A thì HS: AEDF là hình chữ nhật vì:
  4. AEDF trở thành hình gì? AEDF là hình bình hành và góc + Để AEDF trở thành hình vuông A = 1V thì cần có thêm điều kiện gì? HS: Cần thêm điều kiện ở câu b, Chốt lại phương pháp chứng minh tức là D ở vị trí nằm trên đường của bài tập 84/103 phân giác của góc A. GV: Đưa BT 85/103 sgk ra bảng phụ: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = HS làm bài tập theo nhóm, 2 bàn 2AD. E,F lần lượt là trung điểm của 1 nhóm. Mỗi nhóm một nội dung AB,CD. AF cắt DE tại M, BF cắt sau đó đưa ra kết quả để nhận xét CE tại N. và chữa lỗi sai (nếu có) a) Tứ giác AEFD; BEFC là hình gì? a) Ta có : Vì sao? AB =2AD (gt) , EA =EB; FD b) Tứ giác MENF là hình gì? Vì =FC (gt) sao? => AE =AD =DF=EF và gócA =1V A E => Tứ giác AEFD là hình vuông M N b)Tứ giác EMFN là hình thoi vì D F
  5. EM =MF=FN=NE (cùng bằng nửa của đường chéo của hai hình vuông bằng nhau). Và góc M = 1V => EMFN là hình vuông Hoạt động 3 CỦNG CỐ (8 PHÚT) Bài 86/109/SGK GV yêu cầu HS chuẩn bị giấy, gấp A theo hướng dẫn rồi cắt. HS gấp giấy và cắt theo hướng  dẫn. O Tứ giác thu được Tứ giác nhận được là hình thoi vì là hình gì?vì sao? có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và vuông Nếu OA = OB thì góc với nhau. tứ giác nhận được có gì đặc biệt? Nếu có thêm OA=OB thì hình
  6. thoi nhận được có 2 đường chéo bằng nhau nên nó là hình vuông D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT) A - Xem lại các bài tập đã chữa D - Ôn lại lý thuyết chương I C M - BTVN: 87,88, 89/110,111 sgk. * Hướng dẫn vẽ hình bài 89/SGK: _______________________________________________________ __
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản