intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

429
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871 để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871 được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871

  1. BÀI 38 QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PA-RI 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần nắm được 1. Kiến thức - Nắm được hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất. Qua đó nhận thấy sự ra đời của Quốc tế thứ nhất là kết quả t ất y ếu c ủa s ự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế và những đóng góp tích cực C.Mác và Ăng-ghen. - Nắm được sự thành lập của công xã Pa-ri và những thành tích to lớn c ủa Công xã. - Hiểu được ý nghĩa và những bài học lịch sử của Công xã Pa-ri. 2. Tư tưởng, tình cảm Giáo dục tinh thần quốc tế vô sản và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giai cấp vô sản. 3. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. - Kỹ năng về đọc sơ đồ bộ máy Công xã Pa-ri. II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Sơ đồ bộ máy Công xã Pa-ri. - Tài liệu nói về Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Hãy cho biết vai trò của C.Mác và Ăng-ghen trong vi ệc thành l ập đồng minh những người cộng sản? Câu hỏi 2: Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử b ản Tuyên ngôn c ủa Đ ảng C ộng sản? 2. Dẫn dắt vào bài mới Trong tiến trình phát triển của phong trào công nhân Quốc tế ở thế kỷ XIX, sự ra đời của Quốc tế thứ nhất và sự thành lập Công xã Pa-ri là nh ững mối quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân để hi ểu hoàn c ảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất như thế nào? Sự thành lập của công xã Pa-ri và những thành tựu to lớn của Công xã? Ý nghĩa và nh ững bài h ọc của Công xã? Ý nghĩa và những bài học của Công xã ra sao, bài h ọc hôm nay s ẽ trả lời những câu hỏi nêu trên. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm
  2. vững Hoạt động 1: Cá nhân I. QUỐC TẾ THỨ NHẤT - GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử 1. Hoàn cảnh ra đời ra đời của quốc tế thứ nhất? - GV gợi ý: Số lượng công nhân, lao động,sinh sống tập trung, sự áp bức bóc lột, những cuộc đấu tranh. - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi. - GV nhận xét và chốt ý: + Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công - Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân nhân thêm đông đảo và tập trung cao. thêm đông đảo và tập trung cao. Giai + Giai cấp tư sản tăng cường áp cấp tư sản tăng cường áp bức bóc bức, bóc lột đối với công nhân. lột. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân - Đầu thập niên 60 của thế kỷ XIX diễn ra song trong tình trạng phân phong trào đấu tranh của công nhân tán, thiếu thống nhất về mặt tư phục hồi nhưng vẫn trong tình trạng tưởng, mặt khác đặt ra yêu cầu cần phân tán, chịu ảnh hưởng của nhiều phải có một tổ chức cách mạng khuynh hướng phi vô sản. quốc tế lãnh đạo phong trào công - Thực tế đấu tranh, công nhân nhận nhân các nước. thấy tình trạng biệt lập của phong - GV trình bày và phân tích kết hợp trào ở mỗi nước kết quả còn han giới thiệu hình 71 trong SGK "Buổi chế mặt khác đặt ra yêu cầu thành lễ tuyên bố thành lập Quốc tế thứ lập một tổ chức quốc tế lãnh đạo nhất" tường thuật buổi lễ thành lập đoàn kết phong trào công nhân quốc Quốc tế thứ nhất: tế các nước. Ngày 28 - 9 - 1864 một cuộc mít tinh - Ngày 28 - 9 - 1864 Quốc tế thứ lớn được tổ chức tại Luân Đôn, nhất thành lập tại Luân Đôn với sự 2000 người tham dự gồm đại biểu tham gia của C.Mác. của các nước Anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác trên thế giới. Nhiều nhà hoạt động cách mạng ở nước ngoài đang sống ở Luân Đôn cũng tham dự. C.Mác được mời dự buổi mít tinh và tham gia đoàn chủ tịch. Với niềm vui phấn khởi vô cùng song những người tham dự mít tinh thông qua nghị quyết thành lập Hội liên hiệp lao động quốc tế, tức Quốc tế thứ nhất.
  3. + Hội nghị bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 32 người. Việc soạn thảo tuyên ngôn và điều lệ được giao cho một tiểu ban trong đó có C.Mác. 2. Hoạt động của Quốc tế thứ Hoạt động 1: Nhóm nhất - GV chia lớp thành các nhóm nêu câu hỏi yêu cầu HS thảo luận theo nhóm. Nêu hoạt động của Quốc tế thứ nhất? - HS làm việc theo nhóm, đọc SGK, tư liệu tham khảo cử đại diện nhóm - Hoạt động của quốc tế thứ nhất trình bày kết quả của mình. chủ yếu được thông qua các kỳ đại - GV nhận xét, trình bày và phân tích: hội. Nhằm truyền bá học thuyết Hoạt động của Quốc tế thứ nhất Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc chủ yếu được thông qua các kỳ Đại trong nội bộ, thông qua những nghị hội (từ 9 - 1864 đến 7 - 1876 tiến quyết quan trọng. hành 5 đại hội) với nội dung sau: + Tuyên truyền những học thuyết khác, đấu tranh chống lại các tư tưởng vô sản, đó là tư tưởng của phái Pru-đông ở Pháp với chủ trương hòa bình thông qua những biện pháp về kinh tế, phủ nhận đấu tranh chính trị và mọi hình thức nhà nước, kể cả chuyên chính vô sản. Phái Lát-Xan ở Đức; Hướng đấu tranh công nhân vào mục tiêu kinh tế, phản đối đấu tranh chính trị, chủ trương thông qua bầu cử. Phái Ba-cu-min ở Nga, chủ nghĩa công đoàn ở Anh... - GV nêu câu hỏi: Tác động ảnh hưởng của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào đấu tranh của công nhân? - Ảnh hưởng của Quốc tế thứ nhất: - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi. Công nhân các nước tham gia ngày - GV nhận xét và chốt ý: càng nhiều vào các cuộc đấu tranh + Công nhân các nước tham gia chính trị, các tổ chức công đoàn ra nhiều cuộc đấu tranh chính trị. đời.
  4. Nhiều tổ chức quần chúng của công nhân, công đoàn xuất hiện ngày càng nhiều. - HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK để chứng minh vai trò của Quốc tế thứ nhất trong việc giúp đỡ phong trào công nhân. - GV giới thiệu hình 72 SGK "Cuộc họp đại biểu lần đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại Giơnevơ". - GV tổ chức cho HS tìm hiểu về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với - Vai trò: phong trào công nhân. + Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác - Sau khi HS đọc SGK tự trả lời câu trong phong trào công nhân quốc tế. hỏi, GV nhận xét, bổ sung và chốt ý; +Đoàn kết, thống nhất các lực lượng + Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác vô sản quốc tế dưới ngọn vờ chủ trong phong trào công nhân quốc tế. nghĩa Mác. + Đoàn kết, thống nhất lực lượng của vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lênin đấu tranh giải II.CÔNG XÃ PA-RI 1871 phóng loài người khỏi ách áp bức 1. Cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - bóc lột. 1871 và sự thành lập Công xã Hoạt động 1: Cá nhân và cả lớp - GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết nguyên nhân cuộc Cách mạng ngày 18-3-1971? - Nguyên nhân: - HS dựa vào vốn kiến thức của + Mâu thuẫn vốn có của xã hội tư mình và đọc SGK trả lời câu hỏi. bản ngày càng sâu sắc, tạo điều kiện - GV nhận xét, trình bày và phân tích: cho công nhân đấu tranh. + Chủ nghĩa tư bản phát triển sau cuộc cách mạng công nghiệp cùng với những mặt trái của nó là cường độ và thời gian lao động ngày càng tăng, đời sống khó khăn cùng với hậu quả kinh tế trong những năm 1860 - 1867 làm mâu thuẫn vốn có + Sự thất bại của pháp trong cuộc của xã hội tư bản ngày cang gay gắt, đấu tranh Pháp - Phổ làm cho nguyên tạo điều kiện công nhân đấu tranh. nhân căm phẫn chế độ thống trị tiến + Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ với tới lật đổ đế chế II. sự thất bại của Pháp làm cho nhân + Sự phản động của giai cấp tư sản
  5. dân căm ghét chế độ thống trị dẫn Pháp cướp đoạt thành quả cách đến cuộc khởi nghĩa ngày 4 - 9 - mạng của quần chúng, đầu hàng 1870 lật đổ đế chế II. Đức để đàn áp quần chúng. + Giai cấp tư sản Pháp lợi dụng sự → Cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - non yếu về tổ chức của công nhân 1871. đã đoạt lấy thành quả cách mạng - Diễn biến: trong nước đã buộc công nhân Pa-ri đứng lên làm cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - 1871 lật đổ chính quyền tư sản, thành lập công xã. Hoạt động 2: Cả lớp - GV trình bày ngắn gọn diễn biến: Khi quân Phổ tiến vào Pa-ri, "Chính phủ vệ quốc" đã trở thành chính phủ phản quốc, mở cửa cho quân Đức tiến vào nước Pháp. Trong khi đó, nhân dân Pa-ri tổ chức thành các đơn + Ngày 18 - 3 - 1871 Quốc dân quân vị dân quân, tự vũ trang và xây dựng chiếm các cơ quan chính phủ và công phòng tuyến bảo vệ thủ đô. sở, làm chủ thành phố, thành lập Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 - 3 - công xã. Lần đầu tiên trên thế giới 1871, chính phủ cho quân đánh chính phủ thuộc về giai cấp vô sản. chiếm đồi Mông-mác nơi tập trung + Toán quân chính phủ pải tháo chạy đại bác của quân quốc dân. Quần về Véc-xai, chính quyền giai cấp tư chúng nhân dân đã kịp thời kéo đến sản bị lật đổ hỗ trợ, bao vây quân chính phủ. Một số bộ phận quân chính phủ cũng ủng hộ nhân dân, tước súng của sĩ quan và bắn chết viên tướng chỉ huy. Trưa ngày 18 - 3, các tiểu đoàn tiến vào trung tâm thủ đô chiếm các công sở, toàn quân chính phủ chạy về Vec- 2. Công xã Pa-ri - Nhà nước kiểu xai. Quốc tế quân làm chủ thành mới phố. Hoạt động 1: Nhóm - GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi: Hãy cho biết những việc làm của công xã? - HS đọc SGK làm việc theo nhóm và cử đại diện trình bày kết quả của - Ngày 36 - 3 - 1871 công xã được
  6. mình. thành lập, cơ quan cao nhất là hội - GV nhận xét, trình bày và phân tích: đồng công xã được bầu theo nguyên + Ngày 26 tháng 3 năm 1871 hội tắc phổ thông đầu phiếu. đồng công xã được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Hội đồng gồm nhiều ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước công nhân và có thể bị bãi miễn. - GV vẽ sơ đồ Công xã lên bảng, kết hợp giới thiệu hình 73 trong SGK - Những việc làm của công xã: "Công xã Pa-ri mở cuộc họp các ủy + Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, viên công xã tại Tòa thị chính". thay vào đó là các sực lượng vũ trang + Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, nhân dân, nhà thờ tách khỏ trường thay vào đó là các lực lượng vũ tranghọc. nhân dân, nhà thờ tách khỏi trường + Thi hành nhiều chính sách tiến bộ: học. Công nhân làm chủ những xí nghiệp chủ bỏ trống, kiểm soát chế độ tiền + Công xã còn thi hành nhiều chính lương, giảm lao động ban đêm... sách tiến bộ khác: Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn, kiểm soát chế độ tiền lương, giảm lao động ban đêm, cấm án phạt công nhân, đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc... - GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc làm của Công xã? - HS suy nghĩ tự trả lời câu hỏi. -GV nhận xét và chốt ý: Công xã Pa- ri là một nhà nước khác hẳn nhà nước của những giai cấp bóc lột trước, đây là một nhà nước kiểu - Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới. mới do dân và vì dân. - Nhà nước vô sản do dân và vì dân. - Công xã dể lại nhiều bài học kinh - GV nhấn mạnh và giải thích cho nghiệm quý báu cho giai cấp vô sản: HS rõ: Tổ chức lãnh đạo các tầng lớp nhân Sự thất bại của Công xã Pa-ri là dân... không thể tránh khỏi trong điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, song Công xã để lại cho giai cấp vô sản những bài
  7. học về tổ chức lãnh đạo, sự liên minh và đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh chống áp bức. 4. Sơ kết bài học - Hoàn cảnh sự ra đời, quá trình hoạt động và tác dụng của Quốc t ế th ứ nh ất đối với phong trào công nhân. - Nguyên nhân diễn biến cuộc Cách mạng ngày 18 - 3 - 1871 và sự thành l ập Công xã. - Những việc làm chứng tỏ Công xã Pa-ri là Nhà nước kiểu mới. 5. Dặn dò, bài tập - Học bài cũ và trả lời các câu hỏi trong SGK.- Đọc trước bài mới.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2