intTypePromotion=4

Giáo án Lịch sử lớp 7: Phần 1 - Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Chia sẻ: Đặng Thị Kiên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:142

0
169
lượt xem
14
download

Giáo án Lịch sử lớp 7: Phần 1 - Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 "Khái quát lịch sử thế giới trung đại" của giáo án Lịch sử lớp 7 để nắm bắt được mục đích, yêu cầu, hoạt động dạy và học của sự hình thành và phát triển của thời hậu kì trung đại ở Châu Âu, xã hội phong kiến Châu Âu, cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến. Hy vọng nội dung giáo án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7: Phần 1 - Khái quát lịch sử thế giới trung đại

 1. Ngày soạn:           /      / 2015  Ngày dạy: 7A      /      / 2015                  7B      /      / 2015                                PHẦN I:  KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Tiết 1­ Bài 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA  XàHỘI PHONG KIẾN CHÂU ÂU (Thời sơ ­ trung kỳ trung đại) 1. Mục tiêu.   1.1. Kiến thức.       ­ Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu.       ­ Khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền linh tế lãnh địa.        ­ Hiểu được thành thị  trung đại xuất hiện như  thế  nào? kinh tế  trong thành thị  khác với kinh tế trong lãnh địa ra sao.   1.2. Kĩ năng.       ­ HS kĩ biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến.       ­ HS  biết sử dụng kĩ năng so sánh đối chiếu.   1.3. Thái độ.       Học sinh bồi dưỡng về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ xã hội   chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến 2. Chuẩn bị:   2.1. Giáo viên.       ­ Bản đồ Châu Âu thời phong kiến.       ­ Một số tranh ảnh mô tả hoạt động trong thành thị trung đaị.       ­ Tư liệu về các lãnh địa phong kiến.       ­ Giáo án, SGK, tài liệu liên quan.   2.2. Học sinh.       Vở soạn, vở ghi, sách bài tập, SGK  3. Phương Pháp:       ­ Vấn đáp, nêu vấn đề, trực quan, phân tích, kể chuyện, so sánh...       ­ Kĩ thuật động não, tia chớp... 4. Tiến trình lên lớp.   4.1. Ổn định tổ chức.   4.2. Kiểm tra bài cũ.  GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.   4.3. Bài mới:      Lịch sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn. Học lịch sử  lớp 6 chúng ta đã biết được sự  phát triển của loài người trong thời kì cổ  đại. Tiếp                                                                                                                     1      
 2. theo là thời kì trung đại ­ xã hội phong kiến. Nó được hình thành và phát triển như  thế nào? để hiểu rõ quá trình đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài. Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hỏi đáp, mô tả. 1.  Sự   hình   thành   xã   hội   phong  Kĩ thuật động não kiến ở Châu Âu. GV gọi HS đọc mục 1 GV giảng, chỉ lược đồ ( dựa vào SGV) ? Các tiểu vương quốc của người Giéc man được  ­ Cuối thế  kỉ V, người Giéc­ man  thành lập như thế nào? tiêu diệt các quốc gia cổ đại­> các  HS: Vào thế kỉ V, người Giéc man từ phương bắc   tiểu vương quốc mới. tràn xuống tiêu diệt các quốc gia cổ địa và thành lập  nên các tiểu vương quốc mới. ? Người Giéc­ man đã làm gì khi vào đế  quốc Rô­  ­   Người   Giéc­man   chiếm   ruộng  ma? đất   Tạo   nên   những   tầng   lớp  HS: Chia ruộng đất, phong tước vị cho nhau. mới: ? Tác động của những việc làm đó đến sự  hình  thành xã hội phong kiến ở Châu Âu ? HS: ­ Bộ  máy nhà nước chiếm hữu nô lệ  bị  sụp   đổ, xuất hiện các từng lớp mới. ? Trong xã hội gồm những từng lớp nào? HS: Lãnh chúa, Nông nô. ? Lãnh chúa và nông nô được hình thành từ những  từng lớp nào của xã hội cổ đại? + Tướng lĩnh, quý tộc được chia  HS:­   Lãnh   chúa:   tướng   lĩnh,   quý   tộc   được   chia  ruộng đất, phong tước Lãnh chúa ruộng đất, phong tước + Nô lệ  và nông dân công xã         ­ Nông nô: Nô lệ, nông dân công xã Nông nô. ? Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô?    Quan hệ SXPK hình thành HS: Phụ thuộc Hoạt động 2: Hỏi đáp, mô tả, kể chuyện. Kĩ thuật động não 2. Lãnh địa phong kiến GV: Gọi HS đọc mục 2 SGK ? Em hiểu thế  nào "lãnh địa", "lãnh chúa", "nông  nô"? HS: ­ Lãnh địa: một vùng đất rộng lớn do quý tộc  chiếm được.        ­ Lãnh chúa: Người đứng đầu lãnh địa        ­ Nông nô: ngưòi làm thuê cho lãnh chúa ? Em hãy mô tả, nhận xét về  một lãnh địa phong  2                                                                                                                         
 3. kiến ở H1 SGK? HS: Tường cao, hào sâu, đồ  sộ, kiên cố  có ruộng   đất đồng cỏ, rừng núi, ao hồ, sông ngòi, nhà cửa,   lâu đài. GV: Kể  chuyện Một pháo đài bất khả  xâm phạm  dựa vào sách những mẩu chuyện lịch sử  thế  giới  ­ Đời sống trong lãnh địa: tập 1. + Lãnh chúa: xa hoa, sung sướng. ? Cho biết đời sống sinh hoạt trong lãnh địa như  + Nông nô: đói ngèo, khổ  cực   thế nào? chống lãnh chúa HS: ­ Lãnh chúa sống đầy đủ xa hoa.        ­ Nông nô khổ sở ngèo đói GV giải thích thêm dựa vào SGV ­   Đặc   điểm:   Tự   cung,   tự   cấp,  GV: Đặc điểm chính của nền kinh tế trong lãnh địa? đóng kín. HS: Tự sản xuất và tiêu dùng không trao đổi bên ngoài ? Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại và xã hội   phong kiến? HS: Xã hội cổ đại: Chủ nô và nô lệ ­ như là công cụ  biết nói ­ Xã hội phong kiến: Lãnh chúa và nông nô ­ nộp tô thuế 3. Sự xuất hiện các thành thị trung  Hoạt động 3: Hỏi đáp, mô tả, phân tích đại. Kĩ thuật động não a. Nguyên nhân. ? Đặc điểm của thành thị là gì? HS: Giao lưu, buôn bán, đông dân. ­ Cuối thế kỉ XI, do sản xuất phát  ? Thành thị trung đại xuất hiện như thế nào? triển   cần   trao   đổi     thị   trấn   HS:  thành phố  ? Cư dân trong thành thị gồm những ai? họ làm gì? ­ Hoạt động của thành thị: cư  dân  HS: ­ Thị dân (thợ thủ công và thương nhân) lập các phường hội, thương hội.        ­ Sản xuất và buôn bán trao đổi hàng hoá b. Vai trò: ­ Thúc đẩy sản xuất, làm XHPK  ? Thành thị ra đời có ý nghĩa gì? phát triển HS: Thúc đẩy sản xuất và buôn bán phát triển, tác  động mạnh mẽ tới sự phát triển của XHPK. ? Vì sao nói thành thị  là hình  ảnh tương phản với  lãnh địa? HS: Lãnh địa: tự cung, tự cấp Thành thị : trao đổi, buôn bán GV: Yêu cầu HS mô tả  lại cuộc sống  ở  thành thị  qua bức tranh lâu đài, nhà thờ    trung tâm kinh tế,                                                                                                                     3      
 4. văn hoá  HS: Sôi động, đông người,  4.4. Củng cố:Gv sử dụng kĩ thuật tia chớp     ? Xã hội phong kiến ở Châu Âu được hình thành như thế nào?     ? Em hãy nêu đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa?     ? Vì sao thành thị trung đại xuất hiện? Nền kinh tế trong thành thị trung đại có gì   khác với nền kinh tế lãnh địa?   4.5. Hướng dẫn về nhà ­ Học bài theo nội dung câu hỏi SGK ­ Làm các bài tập 2, 3 (Tr 4 + 5) ­ Tìm hiểu trước bài 2, trả lời các câu hỏi sau: ? Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý? Hệ quả của các cuộc phát kiến địa  lý? ? Quan hệ sản xuất TBCN ở Châu Âu được hình thành như thế nào  5. Rút kinh nghiệm:. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................................... ============================ Ngày soạn:              /       / 2015 Ngày dạy: 7A        /       / 2015                  7B       /       / 2015 Tiết 2­ Bài 2 SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU 1. Mục tiêu.   1.1. Kiến thức. HS cần đạt       ­ Nguyên nhân và hệ quả của cá cuộc phát kiến địa lí.       ­ Quá trình hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lòng xã hội phong  kiến Châu Âu.   1.2. Kĩ năng.       ­ Rèn luyện các kĩ năng quan sát chỉ lược đồ       ­ Rèn luyện kĩ năng khai thác tranh ảnh lịc sử.   1.3. Thái độ.      Giúp HS thấy được tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ  xã hội  phong kiến lên xã hội TBCN. 2. Chuẩn bị. 4                                                                                                                         
 5.   2.1. Giáo viên.      ­ Bản đồ thế giới      ­ Tranh ảnh về những nhà phát kiến địa lí.      ­ Tài liệu về các cuộc phát kiến địa lí      ­ Giáo án, SGK, tài liệu liên quan.   2.2. Học sinh.      ­ Học bài cũ.      ­ Vở soạn, vở ghi, vở bài tập, SGK 3. Phương pháp.          ­ Vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích, trực quan, nhận xét, kể  chuyện, thảo luận   nhóm.      ­ Kĩ thuật động não, tia chớp... 4. Tiến trình lên lớp.   4.1.Ổn định tổ chức.   4.2. Kiểm tra bài cũ.      ? Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành như thế nào?      HS trình bày ở phần 1 SGK / 3      ? Vì sao thành thị trung đại xuất hiện?     Nguyên nhân xuất hiện thành thị: Do nhu cầu sản xuất và trao đổi, buôn bán hàng   hoá   4.3. Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hỏi đáp 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí. Kĩ thuật động não Gv gọi HS đọc mục 1 SGK ? Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát  ­   Nguyên   nhân:   do  nhu   cầu  phát   triển  kiến lớn về địa lí? sản xuất. Tiến bộ về kĩ thuật hàng hải:  HS:  la bàn, hải đồ, kĩ thuật đóng tàu... ? Để  có được điều này họ  đã lam gì? Cho  biết   điều   kiện   để   thực   hiện   các   cuộc   phát  kiến địa lí? GV: cho HS quan sát H.3 tàu Caraven ( SGK  tr6) thể hiện sự  tiến bộ về kĩ thuật hàng hải   lúc bấy giờ ? Theo em, sự ra đời của tàu Caraven nói lên  kĩ thuật đóng tàu của người Châu Âu như thế  nào? Nó có vai trò gì đối với việc khám phá ra  các vùng đất mới?                                                                                                                    5      
 6. HS: kĩ thuật hàng hải phát triển, tiên phong  trong việc tìm ra những vùng đất mới. ­ Các cuộc phát kiến: Va x cô đơ Ga ma,  ?  Kể  tên  các   cuộc  phát   kiến  địa  lí   mà  em  Cô lôm bô, Ma gien lan biết? GV:Yêu   cầu   một   HS   dựa   vào   lược   đồ“  Những cuộc phát kiến địa lí’’ kết hợp với nội  dung SGK để xác định trên bản đồ  những địa  danh mà các nhà phát kiến địa lí đã đi đến.  Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.  ­ Ý nghĩa: thúc đẩy thương nghiệp phát  GV kết hợp giới thiệu H.4 Cô lôm bô và kết  triển, đem lại nguồn lợi khổng lồ  cho  luận. giai cáp tư sản ? Các cuộc phát lớn địa lí có ý nghĩa gì? HS:   Thảo luận ? Vì sao gọi là các cuộc phát kiến lớn về địa  lí? HS: Vì tìm ra được những con đường biển  mới, những vùng đất mới những dân tộc mới 2. Sự hình thành CNTB ở Châu Âu. Hoạt động 2: Hỏi đáp, thảo luận nhóm Kĩ thuật động não, XYZ GV: Sau cuộc phát kiến địa lý hình thành quá  trình tích luỹ TBCN. ? Tích luỹ TB là tích luỹ những gì?  HS: Vốn và người làm thuê. ? Vốn và người làm thuê lấy từ đâu? HS: ­ Cướp bóc tài nguyên từ các nước thuộc  địa ­ Buôn bán nô lệ da đen ­ Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa   làm thuê ? Tại sao quý tộc phong kiến không sử dụng  nông nô để lao động? HS: sử dụng nô lệ da đen thu lợi nhiều hơn ? Hậu quả của quá trình tích luỹ TBCN?  HS: Thảo luận nhóm => về kinh tế, chính trị, xã hội GV: Về  kinh tế: kinh doanh theo lối TB, về  xã hội: hình thành hai giai cấp mới tư sản và  vô sản ? Em hiểu như  thế  nào về  kinh doanh theo  lối TBCN? 6                                                                                                                         
 7. HS: Lập xưởng sản xuất quy mô lớn ­ Lập các công ty thương mại  ­ Lập các đồn điền rộng lớn  kinh doanh TBCN ra đời. ? Những việc làm đó có tác dụng gì đến xã  hội? HS: ­ Hình thức kinh doanh TB ra đời ­ Các giai cấp mới được hình thành. ­  Quý tộc, thương nhân cướp bóc của  ? Giai cấp tư sản và vô sản được hình thành  cải, tài nguyên => mở  rộng sản xuất,  như thế nào? kinh doanh => giai cấp tư sản. HS:­ Tư sản: bao gồm quý tộc, thương nhân,  ­ Nông nô bị  tước đoạt ruộng đất, làm  chủ đồn điền thuê => giai cấp vô sản.        ­ Vô sản: Những người làm thuê bị  bóc  ­ Quan hệ  sản xuất TBCN  được hình  lột thậm tệ thành. ? Thái độ chính trị của các giai cấp đó? HS: ­ Giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc  phong kiến   chống phong kiến    Vô sản mâu thuẫn với tư  sản   chống tư  sản    4.4. Củng cố. GV sử dụng kĩ thuật tia chớp ? Kể tên các cuộc phát kiến địa lí (dựa vào lược đồ) ? Quan hệ sản xuất TBCN được hình thành như thế nào?   4.5. Hướngdẫn về nhà  ­ Học bài cũ theo nội dung câu hỏi SGK ­ Sưu tầm chân dung các nhà phát kiến lớn địa lí ­ Làm các bài tập 1,2 ­ Tìm hiểu trước bài 3 và trả lời các câu hỏi sau ? Vì  sao tư sản chống quý tộc phong kiến ? Qua các tác phẩm của mình các tác giả văn hoá phục hưng muốn nói lên điều gì ? Vì sao xuất hiện cải cach tôn giáo 5. Rút kinh nghiệm ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .............................................................. ............................................................................................................................... .............. ========================== Ngày soạn:           /        / 2015                                                                                                                    7      
 8. Ngày dạy:7A       /        / 2015                                                                                   Ngày dạy:7B      /         / 2015                                                           Tiết 3­Bài 3 CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU 1. Mục tiêu. 1.1. Kiến thức. HS cần nắm được: ­ Nguyên nhân xuất hiện và nội dung của phong trào văn hoá phục hưng. ­ Nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp   đến xã hội phong kiến Châu Âu.   1.2. Kĩ năng.       HS rèn kĩ năng phân tích cơ cấu giai cấp để thấy được nguyên nhân sâu xa cuộc  đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến.   1.3. Thái độ.       Giáo dục cho HS biết nhận thức về  sự  phát triển hợp quy luật của xã hội loài   người. 2. Chuẩn bị.   2.1. Giáo viên. ­ Bản đồ thế giới. ­ Tranh ảnh về thời kì văn hoá phục hưng. ­ Tư liệu về nhân vật lịch sử và danh nhân văn hoá tiêu biểu thời phục hưng ­ Giáo án, SGK, tài liệu liên quan.   2.2. Học sinh.        Học bài cũ, vở ghi, SGK, vở soạn, vở bài tập. 3. Phương pháp.  ­ Vấn đáp, phân tích, nêu vến đề, thảo luận nhóm, trực quan. ­ Kĩ thuật động não, ghi kết quả tổng hợp ra giấy. 4. Tiến trình lên lớp.   4.1. Ổn định tổ chức.   4.2. Kiểm tra bài cũ.      ? Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội phong kiến Châu   Âu?      ­ Thúc đẩy thương nghiệp phát triển đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư  sản  4.3. Bài mới.       Sau những cuộc phát kiến địa lí, thế  lực kinh tế  của giai cấp tư sản ngày càng  giàu có, mâu thuẫn với địa vị  của giai cấp phong kiến nên họ  đã đấu tranh để  giành   lại địa vị cho tương xứng... 8                                                                                                                         
 9. Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Thảo luận nhóm, phân tích 1.Phong trào văn hoá phục hưng (thế  kỉ  GV sử dụng kĩ thuật động não XIV­XVII). GV  giải  thích  khái  niệm  "phong  trào  văn  a. Nguyên nhân. hóa   phục   hưng"   là   khôi   phục   những   tinh  hoa văn hóa cổ  đại Hi Lạp và Rôma, đồng  thời phát triển nó ở tầm cao mới. ? Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh  chống quý tộc phong kiến? ­   Giai   cấp   tư   sản   có   thế   lực   kinh   tế,   HS: GCTS có thế lực nhưng không có địa vị  không có thế lực chính trị. xã hội   đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá ­ Sự kìm hãm của chế độ phong kiến. ? Em Hãy kể  tên những nhân vật tiêu biểu  trong   phong   trào   văn   hoá   phục   hưng,   em  biết gì về những nhân vật đó?  HS chia nhóm ra thảo luận (6 nhóm) GV kết luận và phân tích thêm (dựa vào tài  liệu lịch sử thế giới tập I) b. Nội dung. ? Em hãy cho biết nội dung của phong trào  văn hoá phục hưng? ­ Lên án Giáo hội, đả  phá trật tự  phong  HS:    kiến. ­  Đề  cao giá trị  con người, KHTN, xây  dựng thế giới quan duy vật. ?  Phong trào văn hoá phục hưng có vai trò  c. Vai trò. như thế nào? ­ Phát động quần chúng đấu tranh chống  HS: Phong trào đóng vai trò tích cực chống  phong kiến. lại XHPK, mở đường cho sự phát triển cao  ­  Mở   đường   cho  sự  phát  triển  cao  hơn   hơn nền văn hoá nhân loại. của văn hoá Châu Âu và nhân loại. GV yêu cầu HS quan sát H.6 SGK để  qua  đó biết được tài năng của Lêônlađvanhxi Hoạt động 2: Hỏi đáp 2. Phong trào cải cách tôn giáo. GVsử dụng kĩ thuật động não GV: gọi HS đọc mục 2 SGK tr 9 a.Nguyên nhân. ? Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn  giáo? HS:  Sự thống trị về tư tưởng, giáo lí của chế  GV:  Phân tích thêm dựa  vào sách  lịch sử  độ   phong   kiến   là   lực   cản   giai   cấp   tư  thế giới trung đại  sản=> tiến hành cải cách. ? Ai là người khởi xướng phong trào cải  cách tôn giáo?                                                                                                                    9      
 10. HS: Lu­thơ (Đức), Can­ vanh (Pháp). b. Diễn biến. ? Nội dung tư  tưởng cải cách tôn giáo của   Lu­thơ, Canvanh? ­ Lu thơ: lên án những hành vi của Giáo  HS:  hoàng, bãi bỏ những lễ nghi phiền toái ? Em có nhận xét gì về  tư  tưởng cải cách   ­ Can­vanh: hình thành giáo phái mới (đạo  của Lu thơ? Tin lành). HS: Tích cực, tiến bộ GV: Nhấn mạnh sự  chia rẻ trong đạo Kitô  với việc ra đời của đạo Tin Lành do Can  vanh sáng lập. Đồng thời Cải cách tôn giáo  đã làm bùng lên cuộc chiến tranh nông dân  c. Hệ quả. Đức ? Phong trào cải cách tôn giáo nó tác động  ­ Đạo Ki­tô phân hóa thành 2 giáo phái. như  thế  nào đến xã hội Châu Âu thời bấy  ­   Bùng   lên   cuộc   chiến   tranh   nông   dân  giờ? Đức. HS: Thúc đẩy châm ngòi nổ  cho các cuộc  khởi nghĩa nông dân   4.4. Củng cố: HS ghi kết quả tổng hợp ra giâý ? Vì sao xuất hiện phong trào văn hoá phục hưng? ? Ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo?   4.5. Hướng dẫn về nhà ­ Học bài cũ theo nội dung câu hỏi SGK ­ Làm các bài tập 1,2 ở SBT ­ Tìm hiểu trước nội dung bài 4 và trả lời các câu hỏi sau: ? Sự xác lập của chế độ phong kiến ở Trung Quốc 5. Rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................... ____________________________________ Ngày soạn:           /        / 2015 10                                                                                                                         
 11. Ngày dạy:7A       /        / 2015                 7B       /        / 2015   Tiết 4   Bài 4 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 1. Mục tiêu cần đạt.   1.1. Kiến thức. HS cần đạt: ­ Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào? ­ Tên gọi và thứ tự các triều đại phong kiến Trung Quốc ­ Tổ chức bộ máy chính quyền thời phong kiến ­ Đặc điểm kinh tế văn hoá của xã hội phong kiến Trung Quốc   1.2. Kĩ năng.        HS biết lập niên biểu, phân tích giá trị  các chính sách xã hội, văn hoá của mỗi  triều đại, biết khai thác tranh ảnh.    1.3. Thái độ. ­ HS trân trọng giá trị của những thành tựu văn hoá KH­ KT mà nhân dân Trung   quốc sáng tạo thời phong kiến   ­ Trung quốc là một quốc gia phong kiến lớn điển hình  ở  phương Đông đồng  thời là một nước láng giềng gần gũi với Việt Nam. 2. Chuẩn bị.    2.1. Giáo viên. ­ Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến.Tranh ảnh một số công trình kiến trúc thời  phong kiến­ Giáo án, SGK, tài liệu liên quan   2.2. Học sinh.  ­ Học bài cũ. ­ Vở ghi, vở soạn, vở bài tập, SGK. 3. Phương pháp.       ­ Vấn đáp, nêu vấn đề, trực quan, phân tích, thảo luận nhóm.       ­ Kĩ thuật động não, ghi kết quả tổng hợp ra giấy. 4. Tiến trình lên lớp.   4.1. Ổn định tổ chức.   4.2. Kiểm tra bài cũ.  ? Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hoá phục hưng và những nội dung chủ  yếu? HS: Trả lời được: ­ Nguyên nhân: Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế, không có thế  lực chính trị  =>   đấu tranh giành địa vị xã hội. ­ Nội dung:+ Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội               + Đề cao giá trị con người   4.3 Bài mới.                                                                                                                    11      
 12.      Trên lưu vực của sông Hoàng Hà thì một xã hội có giai cấp đầu tiênđã được hình  thành. Đó là nhà nước phong kiến Trung Quốc. Vậy nhà nước phong kiến đã trải qua  những triều đại nào, quá trình diệt vong của nó diễn ra ntn...  Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hỏi đáp 1.  Sự   hình   thành   XHPK   ở   Trung  GVsử dụng kĩ thuật động não. Quốc. GV gọi HS đọc mục 1 SGK ? Nhà nước Trung Quốc được hình thành từ  khi nào? ­   Từ   2000   năm   TCN   nhà   nước  HS: Cách  đây khoảng 2000 năm TCN trên  Trung Quốc được hình thành lưu vực hai con sông Hoàng Hà và Trường   Giang đã hình thành một nhà nước ­ Trung  Quốc. ? Vì sao nhà nước này được hình thành trên  lưu vực các dòng sông? HS:   Thuận   lợi   cho   việc   phát   triển   nông  nghiệp   ? Sau khi nhà nước Trung Quốc được hình  thành, bước vào thời Xuân Thu­Chiến Quốc  ­   Xã   hội   phong   kiến   được   hình  về mặt sản xuất có gì tiến bộ? thành từ thế kỉ III TCN. HS: Công cụ bằng sắt ra đời   kĩ thuật canh  tác phát triển, diện tích mở  rộng năng xuất  tăng ? Những biến đổi về  mặt sản xuất đã tác  động tới xã hội như thế nào? HS: Xuất hiện giai cấp mới: địa chủ  và tá  điền (nông dân lĩnh canh). ? Giai cấp địa chủ  và nông dân tá điền đã  được hình thành như thế nào ở Trung Quốc? + Quan lại, nông dân giàu có quyền  GV kết luận: Chính những thay đổi về  sản  lực   địa chủ. xuất và xã hội đã hình thành nên một quan  + Nông dân mất ruộng   tá điền hệ  sản xuất mới ­ Quan hệ  sản xuất phong   kiến  Quan hệ  SX PK đã hình thành đây là cơ  sở  cho sự  thống nhất đất nước dười thời Tần  Hán Hoạt động 2: Hỏi đáp 2.  Xã   hội   Trung   Quốc   thời   Tần­  GV sử dụng kĩ thuật động não. Hán.  12                                                                                                                         
 13. GV: Thời kì này Trung Quốc bị  chia thành  các  nước  nhỏ   và Tần Thuỷ   Hoàng  đã tiêu  a. Thời Tần. diệt các nước này thống nhất Trung Quốc và  nhà Tần được thành lập. ?   Nhà Tần đã thi hành chính sách đối nội,  đối ngoại như thế nào? * Chính trị: HS:­> ­ Chia đất nước thành quận huyện  GV: Kể tên một số công trình mà Tần Thuỷ  cử quan lại đến cai trị Hoàng bắt nông dân xây dựng? ­ Gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ HS:   Vạn   lí   trường   thành,   Cung   A   Phòng,  *   Kinh   tế:   ban   hành   chế   độ   đo  lăng Li Sơn. lường thống nhất ? Em có nhận xét gì về  những tượng gốm   trong bức hình 8 ở SGK? HS: Rất cầu kì, giống người thật, số lượng   lớn     thể   hiện   uy   quyền   của   Tần   Thuỷ  Hoàng. GV phân tích một số chính sách tàn bạo của  Tần Thuỷ Hoàng dựa vào sách lịch trung đại  thế giới. ? Thái độ  của nhân dân trước những chính  sách tàn bạo của Tần Thuỷ Hoàng? HS: Chính sách lao dich nặng nề  đă khiến  nông dân nổi dậy lật đổ nhà Tân và nhà Hán  được thành lập GV: Sau khi nhà Tần sụp đổ, nhà Hán thành  lập và được chia làm 2 thời kì: Tây Hán( 206  TCN­ 8TCN) Đông Hán( 25 – 210) b. Thời Hán: ? Nhà Hán đã ban hành những chính sách gì  về chính trị và kinh tế? HS: Giảm thuế, lao dịch, xoá bỏ sự  hà khắc  *   Chính   trị:   bãi   bỏ   pháp   luật   hà  của pháp luật , khuyến khích sản xuất  khắc. ? Em hãy so sánh thời gian tồn tại của nhà  * Kinh tế: Tần với nhà Hán, vì sao có sự chênh lệch đó? ­ Giảm tô thuế, sưu dịch HS: Nhà Tần:15 năm ­ khuyến khích sản xuất Nhà Hán: 426 năm Vì nhà Hán ban hành các chính sách  hợp với  lòng dân. ? Tác dụng của các chính sách đó đối với xã  hội?                                                                                                                    13      
 14. HS: Kinh tế  phát triển, xã hội  ổn định thế  nước vững vàng. Hoạt động 3: Hỏi đáp =>Kinh   tế   phát   triển,   xã   hội   ổn  GV sử dụng kĩ thuật động não định Gọi HS đọc SGK 3. Sự  thịnh vượng của Trung Quốc   ? Chính sách đối nội của nhà Đường có gì  dưới thời Đường.  đáng chú ý? * Chính trị. HS:  Ban hành nhiều chính sách  đúng  đắn:  Cử   quan   cai   quản   các   vùng   xa,   mở   nhiều  ­ Cử người thân tín cai quản các địa  khoa   thi,   chia   ruộng   cho   nông   dân,   giảm  phương. thuế... ­ Mở khoa thi chọn nhân tài  ? Tác dụng của các chính sách đó? ­ Tiến hành chiến tranh xâm lược  HS: Kinh tế phát triển, đất nước phồn vinh * Kinh tế: giảm tô, thực hiện chế  ?   Cho   biết   chính   sách   đối   ngoại   của   nhà  độ quân điền. Đường? HS: mở rộng lãnh thổ   GV liên hệ  đến cuộc chiến tranh xâm lược   của nhà Hán, nhà Đường đối với Việt Nam ? Sự cường thịnh của nhà Đường được thể  hiện  ở những điểm nào? HS: Đất nước  ổn định, kinh tế  phát triển,  bờ cõi được mở rộng   4.4. Củng cố. GV sử dụng kĩ thuật ghi kết quả tổng hợp ra giấy ­ Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành như thế nào? ­ Sự  thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện  ở  những   mặt nào?    4.5. Hướng dẫn học bài: ­ Về nhà học bài theo nội dung câu hỏi  SGK. ­ Làm các bài tập ở SBT ­ Tìm hiểu trước các mục 4, 5, 6 và trả lời các câu hỏi sau: ? Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có điểm gì khác nhau. Vì sao có  sự khác nhau đó. 5. Rút kinh nghiệm. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...................................................................... 14                                                                                                                         
 15. Ngày soạn:       /        / 2015. Ngày dạy:        /        / 2015.    Tiết 5 Bài 4 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tiếp theo) 1. Mục tiêu. 1.1. Kiến thức. HS cần đạt: ­ Tên gọi và thứ tự các triều đại phong kiến Trung Quốc ­ Tổ chức bộ máy chính quyền thời phongkiến ­ Đặc điểm kinh tế văn hoá của xã hội phong kiến Trung Quốc   1.2. Kĩ năng.        ­ Rèn luyện cho HS kĩ năng lập niên biểu        ­ Bước đầu biết vận dụng phương pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của  các chính sách XH của mỗi triều đại cùng những thành tựu văn hóa.     1.3. Thái độ.            Giúp HS hiểu Trung Quốc là một nước phong kiến lớn, điển hình  ở  phương   Đông, đồng thời là một nước láng giềng  ở  Việt Nam, có ảnh hưởng không nhỏ  tới   quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam. 2. Chuẩn bị   2.1. Giáo viên.        ­ Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến.        ­ Tranh ảnh một số công trình kiến trúc thời phong kiến.         ­ Giáo án, SGK, tài liệu liên quan      2.2. Học sinh.  ­ Học bài cũ.  ­ Vở ghi, vở soạn, vở bài tập, SGK  3. Phương pháp.                                                                                                                    15      
 16. ­ Vấn đáp, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trực quan, phân tích ­ Kĩ thuật động não, ghi kết quả tổng hợp ra giấy. 4. Tiến trình dạy học   4.1. Ổn định tổ chức.   4.2. Kiểm tra bài cũ.       ? Sự  thịnh vượng của XHPK Trung Quốc dưới thời Đường được thể  hiện như  thế nào?      HS trả lời ở phần 3 SGK tr 12.   4.3. Bài mới.   Sự thịnh vượng của TQ dưới thời Đường đã làm cho TQ trở thành một quốc gia   cường thịnh ở châu Á nhưng cũng không tránh được khỏi sự suy vong. TQ lại rơi vào  tình trạng bị chia cắt (907­960). Nhà Tống thành lập đã thống nhất lại TQ và pt tuy   không mạnh như trước Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hỏi đáp 4.Trung Quốc thời Tống­ Nguyên. Gv sử dụng kĩ thuật động não GV gọi HS đọc mục 4 SGKtr 12. a. Thời Tống. ? Em có nhận xét gì về  xã hội Trung Quốc   cuối thời Đường? HS: Loạn lạc và chia cắt­ngũ đại, thập quốc   nhà Tống thống nhất Trung Quốc ? Nhà Tống thi hành những chính sách gì để  ổn định đời sống? HS:  ­   Xóa  bỏ   các  thứ   thuế,  mở   mang  các công trình thuỷ lợi ­ Khuyến khích sản xuất thủ  công  ? Tác dụng những chính sách đó? nghiệp HS:   Ổn   đinh   đời   sống   nhân   dân   sau   nhiều  ­ Phát minh ra la bàn, thuốc súng,  năm lưu lạc. nghề in... ? Nhà Nguyên  ở  Trung Quốc được thành lập  b. Nhà Nguyên. như thế nào? HS: Hốt Tất Liệt diệt nhà Tống lập nên nhà  Nguyên. GV phân tích thệm dựa vào sách lịch sử  thế  giới trung đại ? Nhà Nguyên đã thi hành những chính sách  gì? ­ Phân biệt đối xử giữa các dân tộc 16                                                                                                                         
 17. HS: Thực hiện chính sách phân biệt đối xử  ­ Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa. dân tộc. ? Chính sách đó được thể hiện như thế nào? HS:­ Người Mông Cổ  có địa vị  cao, có mọi   đặc quyền, đặc lợi.      ­ Người Hán bị cấm đủ thứ: mang vũ khí,  họp chợ, ra đường  vào ban đêm. ?     Chính   sách   cai   trị   của   nhà   Tống   và   nhà  Nguyên có điểm gì khác nhau? HS: Chính sách cai trị  của nhà Nguyên có sự  kì   thị   đối   với   người   Hán   vì   nhà   Nguyên   là  người ngoại bang. ? Thái độ của nhân dân đối với chính sách đó? HS: căm ghét     Mâu thuẫn dân tộc trở  nên  sâu sắc   đấu tranh. ?   Cho   biết   những   ảnh   hưởng   của   xã   hội  Trung Quốc đến Việt Nam? HS: hầu hết các vương triều ở Việt Nam đều  có   thiết   chế   nhà   nước   theo   mô   hình   của  phong kiến TQ Hoạt động 2: hỏi đáp Kĩ thuật động não ? Nhà Nguyên tồn tại đến thời điểm nào thì bị sụp   5. Trung Quốc thời Minh­ Thanh đổ ? Do đâu ? Nhà Thanh được thành lập như thế  nào? HS:   Năm   1368,   nhà   Nguyên   bị   lật   đổ,   nhà  * Thay đổi về chính trị: Minh thống trị. Sau  đó Lí Tự  Thành lật đổ  nhà Minh. Quân Mãn Thanh từ  phương Bắc  ­ Năm 1368, nhà Minh thành lập tràn xuống lập nên nhà Thanh. ­ Lý Tự Thành lật đổ nhà Minh ? Xã hội Trung Quốc cuối thời Minh và nhà  ­ 1644, nhà Thanh được thành lập Thanh có gì thay đổi? HS: XHPK lâm vào tình trạng suy thoái + Vua quan ăn chơi sa đoạ + Nông dân, thợ  thủ  công phải nộp tô thuế  nặng, phải đi lao dịch đi phu ?   Mầm   mống   kinh   tế   TBCN   biểu   hiện   ở  những điểm nào? * Biến đổi về kinh tế: HS: ­ Xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn, làm đồ  ­ Mầm mống kinh tế  TBCN xuất   sứ...  có sự  chuyên môn hoá cao, thuê nhiều  hiện                                                                                                                    17      
 18. nhân công ­ Thủ công nghiệp phát triển.        ­ Buôn bán với nước ngoài được mở rộng ­ Buôn bán với các nước ĐNA GV Giải thích thêm dựa vào SGV Hoat động 3: Hỏi đáp  GV sử dụng kĩ thuật động não 6.  Văn   hóa,   KH­   KT   Trung   Quốc  ?   Những   tư   tưởng   chủ   yếu   trong   xã   hội  thời phong kiến phong kiến của Trung Quốc? ­ Tư  tưởng: Nho giáo trở  thành hệ  ? Văn học có những thành tựu nào? Kể  tên một  tư  tưởng và đạo đức của giai cấp   số tác phẩm văn học nổi tiếng mà em biết? phong kiến HS:   "Tây   du   ký",   "Tam   quốc   diễn   nghĩa",  ­ Văn học: xuất hiện nhiều nhà thơ  "Đông chu liệt quốc" nổi tiếng, tác phẩm có giá trị ? Qua H10, em có nhận xét gì về  trình độ  sản  ­ Sử học: có các bộ sử kí, Hán thư,   xuất đồ gốm? Đường thư... HS: Đạt trình độ cao, trang trí tinh xảo, nét vẽ  điêu luyện... ? Em hãy kể  tên một số  công trình kiến trúc  lớn?   Em   có   nhận   xét   gì   về   Cố   Cung   (H9  ­   Nghệ  thuật  kiến  trúc   với  nhiều  SGK)?   công trình độc đáo HS thảo luận nhóm      Cố  cung, Vạn lí trường thành, khu lăng  tẩm của các vị vua ­ Đồ sộ, rộng lớn, kiên cố, đẹp mắt, hài hoà... ? Trình bày hiểu biết của em về  khoa học kĩ   thuật ở Trung Quốc? HS: ­ Có nhiều phát minh        ­ Đặt nền mống cho nghề đóng tàu, khai   mỏ, luyện kim... c.  4.4. Củng cố. sử dụng kĩ thuật ghi các kết quả tổng hợp ra giấy ­ Trình bày những thay đổi của xã hội Trung Quốc cuối thời Minh ­ Thanh? ­ Văn hoá, khoa học ­ kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến có những thành tựu  gì?   4.5. Hướng dẫn học bài. ­ Về nhà học bài theo nội dung câu hỏi SGK. ­ Làm các bài tập còn lại ở SBT ­ Tìm hiểu trước nội dung của bài 5 và trả lời các câu hỏi sau: ? Các tiểu vương quốc đầu tiên đã được hình thành từ  bao giờ  và ở  những khu  vực nào trên đất nước Ân Độ. ? Nêu những chính sách cai trị của người Hồi giáo và người Mông cổ ở Ấn Độ. 5. Rút kinh nghiệm 18                                                                                                                         
 19. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. _______________________________________ Ngày soạn:        /         / 2015.  Ngày dạy:         /         / 2015.                                                                         Tiết 6        Bài 5 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1. Mục tiêu bài học.   1.1. Kiến thức. HS cần nắm: ­ Các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến thế kỉ XIX ­ Những chính sách cai trị của các vương triều và những biểu hiện sự phát triển   thịnh đạt của Ấn Độ thời phong kiến. ­ Một số thành tựu về văn hoá.   1.2. Kĩ năng.       HS rèn kĩ năng tổng hợp kiến thức ở trong bài   1.3. Thái độ.       HS thấy được Ấn Độ là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại ảnh  hưởng sâu rộng tới sự phát triển của nhiều dân tộc ở Đông Nam Á. 2. Chuẩn bị.   2.1. Giáo viên. ­ Bản đồ Ấn Độ ­ Đông nam á ­ Một số tranh ảnh công trình kiễn trúc Ấn Độ ­ Tài liệu về đất nước Ấn Độ. ­ Giáo án, SGK, tài liệu liên quan.   2.2. Học sinh. ­ Học thuộc bài cũ ­ Vở soạn, vở ghi, SGK, vở bài tập  3. Phương Pháp. ­ Vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích, thảo luận nhóm, trực quan.... ­ Kĩ thuật XYZ, ghi kết quả tổng hợp ra giấy, kĩ thuật đọng não. 4. Tiến trình lên lớp.   4.1. Ổn định tổ chức.   4.2. Kiểm tra bài cũ. ? Sự khác nhau về chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên? Vì sao? HS trả  lời như  phần 4 SGK và giải thích sự  khác nhau trong chính sách cai trị  giữa nhà Tống với nhà Nguyên                                                                                                                    19      
 20. ? Trình bày những thành tựu về  văn hoá, khoa học­kĩ thuật Trung Quốc thời  phong kiến. HS trả lời ở phần 6 SGK tr 16.   4.3. Bài mới. Ấn Độ một trong những trung tâm văn minh lớn nhất của nhân loại cũng được  hình thành từ rất sớm. Với một bề dày lịch sử và những thành tựu văn hoá vĩ đại, Ấn  Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại..... Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hỏi đáp 1. Những trang sử đầu tiên. GV sử dụng kĩ thuật động não GV khái quát: Cũng giống như  Trung Quốc,  Ấn Độ  là nước có lịch sử  phong phú, có nền  văn hóa lâu đời và là một trong những trung   tâm văn minh lớn của loài người. GV  treo   bản   đồ  thế  giới   chỉ   vị   trí   của   đất  nước Ấn Độ. ? Tên gọi đất nước Ấn Độ bắt nguồn từ đâu ? HS: bắt nguồn từ một dòng sông­ đó là dòng sông  Ấn ? Quốc gia cổ đại Ấn Độ ra đời cách ngày nay  khoảng   bao   nhiêu   năm?   Biểu   hiện   của   sự  ­ Khoảng 2500 TCN đến 1500 TCN,  hình thành nhà nước cổ đại của người Ấn Độ  ở  vùng Đông Bắc  Ấn đã xuất hiện  là gì? thành thị  HS:   ­ Thế  kỉ  VI TCN các thành thị  liên  kết  với nhau => nhà nước Magađa  ? Những thành thị, vương quốc đã có những việc  làm gì với nhau ? Sự  kiện nào cũng  ảnh hưởng  đến quá trình thống nhất đó ? ? Thời kì hùng mạnh nhất của  Ấn Độ  là thời  kì nào? ­ Thế  kỉ  III TCN  Ấn  Độ  chia thành  ? Thời gian hùng mạnh của vương quốc này  nhiều  quốc gia nhỏ   thế kỉ IV thống  kéo dài đến thời gian nào? nhất dưới vương triều Gúpta. HS: Hơn 3 thế  kỉ, từ  thế  kỉ  VI TCN ­ thế kỉ  III TCN.  Hoạt đông 2: Hỏi đáp kĩ thuật  GV sử dụng động não 2. Ấn Độ thời phong kiến GV:   Trình   bày   quá   trình   hình   thành   và   phát  triển của xã hội phong kiến  Ấn Độ  tập trung  20                                                                                                                         
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2