intTypePromotion=3

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
332
lượt xem
6
download

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Thời Lý có sự phân hóa mạnh về giai cấp và các tầng lớp trong xã hội . -Văn hóa giáo dục phát triển mạnh,hình thành văn hóa Thăng Long. 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh,vẽ sơ đồ. 3.Tư tưởng: Giáo dục lòng tự hào truyền thống văn hiến của dân tộc ,ý thức xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA

  1. SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Thời Lý có sự phân hóa mạnh về giai cấp và các tầng lớp trong xã hội . -Văn hóa giáo dục phát triển mạnh,hình thành văn hóa Thăng Long. 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh,vẽ sơ đồ. 3.Tư tưởng: Giáo dục lòng tự hào truyền thống văn hiến của dân tộc ,ý thức xây dựng nền văn hóa dân tộc. B. Phương tiện dạy học: C. Tiến trình bài học: I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ. -Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh SXNN, TCN, TN? III. Bài mới :
  2. Giới thiệu: bên cạnh việc phát triển kinh tế thì văn hóa xã hội thời Lý cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.bài học hôm nay cho ta thấy rõ điều đó. Nội dung KTBS Phương pháp Học sinh đọc SGK 1/. Những thay đổi về mặt xã hội. GV: Hãy nêu các tầng lớp cư * Xã hội:gồm 2 giai cấp địa chủ dân và đời sống của họ trong xã và nông dân. hội thời Lý? GV: Dùng sơ đồ trình bày sự Quan laïi, hoaøng töû, Ñòa chuû Ñöôïc caáp coâng chöùa, noâng hoaëc coù ruoäng daân giaøu thay đổi của các tầng lớp trong Noâng daân Noâng Ñöôïc nhaän ñaát (töø 18 tuoåi trôû leân) daân cuûa laøng xaõ XH? thöôøng Noâng daân khoâng coù Noâng Nhaän ruoäng cuûa ñ/c caøy ruoäng daân taù caáy noäp toâ cho ñ/c ñieàn
  3. -2 tầng lớp:Tầng lớp thống GV: So với thời Đinh - Tiền Lê trị(Vua ,Quan,Địa Chủ)và bị sự phân biệt giai cấp ở thời Lý trị(Nông dân,Thợ Thủ Công ,Nô như thế nào? tì…) HS: Sâu sắc hơn,địa chủ ngày càng tăng ,nông dân tá điền bị bóc lột càng nhiều. GV:-Nêu đời sống của các tầng lớp thống trị và bị trị? GV: gọi học sinh đọc phần 2 2/. Giáo dục và văn hóa: -Giáo dục,văn hóa thời Lý phát * Giáo dục: triển ra sao?Vị trí của đạo phật ở -1070 nhà Lý xây dựng văn miếu. thời Lý? -1075 khoa thi đầu tiên được mở. -1076 quốc tử giám được thành HS quan sát H24, 25. GV giải thích. lập. HS:Kể tên các loại hình VH dân -Văn học chữ hán bước đầu phát gian và các môn thể thao được triển. nhân dân ưu thích? * Văn hóa: Giới thiệu HS quan sát hình -Đạo phật rất phát triển.
  4. rồng thời Lý –H 26 SGK và -Hoạt động văn hoá dân gian:Ca nhận xét hát nhảy múa,đá cầu,đua thuyền phát triển. -Các ngành nghệ thuật kiến trúc, ->Hình rồng nhà lý được coi là điêu khắc rất phát triển nhiều công hình tượng nghệ thuật độc đáo. trình có quy mô lớn và mang tính Kết luận:Sự phát triển của các dân tộc độc đáo:Tháp Chương mặt kinh tế,xã hội,văn hoá,nghệ Sơn(Nam Định),chuông chùa thuật của nhân dân ta thời Lý Trùng Quang(Bắc Ninh),hình xác nhận khả năng xây dựng nền Rồng… độc lập của nước ta hồi ấy:sự hình thành một nền văn hoá dân tộc-Văn hoá Thăng Long(Nơi tập trung nhất) IV. Củng cố –luyện tập - Trình bày những thay đổi xã hội dưới thời Lý. - Nêu những thành tựu văn hóa thời Lý. - Kể tên một vài công trình kiến trúc thời Lý. V. Dặn dò: Học bài - soạn bài 13.
  5. D. Rút kinh nghiệm: ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản