intTypePromotion=4
ADSENSE

Cẩm nang giảng dạy lịch sử 7

Xem 1-20 trên 78 kết quả Cẩm nang giảng dạy lịch sử 7
 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX thông qua hệ thống bài tập. 2/. Kỹ năng: - Làm quen với từng kiểu bài tập lịch sử. 3/. Tư tưởng: - Chính sách của triều đình nhà Nguyễn, không phù hợp với yêu cầu lịch sử nên kinh tế, xã hội không có điều kiện phát t

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 444 30   Download

 • I. Mục tiêu : - HS hiểu được nền văn hóa Kiên Giang. - Ở gò Óc Eo các khảo cổ học đã tìm thấy những hiện vật gì. - Văn hóa Óc Eo đã kết hợp những truyền thống văn hóa, Kiên Giang tô điểm thêm cho nền văn hóa dân tộc. II Phương tiện dạy học: - Tranh ảnh. - Tài liệu tham khảo. III. Bài học: 1. Ổn

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 150 26   Download

 • A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Hiểu được vì sao ở thế kỉ XIII,trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên quân dân Đaị Việt đều giành thắng lợi. -Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chông quân xâm lược Mông Nguyên. 2.Kĩ năng: Phân tích,so sánh sự kiện và nhân vật lịch sử qua

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 552 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lịch sử lớp 7 : tên bài dạy : sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỷ xvi - xviii)', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 307 20   Download

 • / Mục tiêu bái học: 1.Kiến thức: -Hệ thống kiến thức về lịch sử thế giới trung đại. -Nền tảng kinh tế và các giai cấp cơ bản trong xã hội. 2.Kĩ năng: Biết tổng hợp,khái quát các sự kiện thông qua hệ thống bài tập . 3.Tư tưởng: Giáo dục niềm tin và lòng tự

  pdf7p abcdef_29 10-09-2011 287 16   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Thấy được việc làm của Quang Trung về chính trị, kinh tế, văn hóa đã góp phần tích cực ổn định trật tự xã hội, bảo vệ tổ quốc. 2/. Kỹ năng: - Bồi dưỡng năng lực đánh giá nhân vật lịch sử. 3/. Tư tưởng: - Biết ơn người anh hùng áo vải Quang Trung. B. Phương tiện dạy học: - Ảnh tượng đài Quang Trung. -Tranh ảnh,

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 187 16   Download

 • A. Mục tiêu: -Hệ thống kiến thức đã học chương I và II phần lịch sử Việt Nam. B. Phương tiện : Đề bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận. C. Thiết kế đề bài: A. Phần trắc nghiệm (5đ) Câu 1: Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân,thống nhất đất nước.(0,5 đ) a.Trần Lãm Xương Xí Câu 2: Theo em

  pdf4p abcdef_29 10-09-2011 173 12   Download

 • A/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức -Các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX. -Những chính sách cai trị của các vương triều va nhứng biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời Phong Kiến. -Một số thành tự của văn hoá Ấn Độ thời cổ, trung đại. 2.kĩ năng: -Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ -Tổng hợp những kiến thức trong

  pdf7p abcdef_29 10-09-2011 230 11   Download

 • A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hệ thống kiến thức lịch sử thời Ngô - Đinh - Tiền Lê. - Nắm được quá trình thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm của dân tộc. 2. Kỹ năng. Trình bày lược đồ qua diễn biến của những trận đánh tiêu biểu. 3. Tư tưởng: Lòng tự

  pdf9p abcdef_29 10-09-2011 163 10   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Giúp học sinh củng cố những kiến thức về lịch sử ở các thế kỷ XVI - XVIII. - Củng cố những hiểu biết khái quát về những thành tựu mà dân tộc ta đã đạt được trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, kháng chiến chống ngoại xâm. 2/. Kỹ năng: -

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 248 9   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Hiểu biết sơ lược về cuộc đời và những cống hiến to lớn của một số danh nhân văn hóa, tiêu biểu là Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông đối với sự nghiệp của nước Đại Việt thể kỷ XV. 2/. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử. 3/. Tư tưởng: - Tự hào và biết ơn

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 157 9   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: -Thấy được sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI. -So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa thời thịnh vượng nhất nhất với thời Lý - Trần. 2/. Kỹ năng: Hệ thống các thành tựu lịch sử của một thời đại. 3/. Tư tưởng: - Lòng tư hào, tự tôn dân

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 206 9   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Khắc sâu kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI XVIII về chính trị, xã hội, kinh tế, văn học. - Những nét chính về đời sống nhân dân. 2/. Tư tưởng: Củng cố tình đoàn kết yêu quê hương, đất nước. 3/. Kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ so sánh đối chiếu các sự kiện lịch

  pdf4p abcdef_29 10-09-2011 161 9   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Hệ thống kiến thức đã học ở chương III. 2. Kỹ năng: - Kỹ năng sử dụng bản đồ, kiến thức, lịch sử đã học để làm bài tập. 3. Tư tưởng: Niềm tự hào truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc lòng căm thù giặc sâu sắc. B. Phương tiện dạy học. HS chuẩn bị BT và

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 119 8   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Về lịch sử thế giới trung thực, giúp học sinh củng cố những hiểu biết đơn giản, những đặc điểm chính sách của chế độ phong kiến phương Đông và phương Tây thấy được sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây? - Về lịch sử Việt Nam: giúp

  pdf4p abcdef_29 10-09-2011 186 8   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Nhà Hồ lên thay nhà Trần trong hoàn cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, đói kém. - Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã thi hành nhiều chính sách cải cách để chấn hưng đất nước. 2. Kỹ năng: Phân tích đánh giá nhân vật lịch sử (Hố Quý Ly ) 3. Tư tưởng: Học sinh thấy

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 254 7   Download

 • I/ Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản về lịch sử thời Lý – Trần – Hồ (1009 -1400) Nắm được những thành tựu chủ yếu về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa của Đại Việt thời Lý, Trần, Hồ. 2/. Kỹ năng: Học sinh biết sử dụng bản đồ, quan sát, phân tích tranh ảnh,

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 155 7   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Tình hình kinh tế, xã hội cuối thời Trần: vua, quan ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến sản xuất, làm cho đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. - Các cuộc đấu tranh nông nô, nô tì diễn ra rầm rộ. 2. Kỹ năng: Phân tích, đánh giá, nhận xét về các sự kiện lịch sử. 3. Tư

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 97 7   Download

 • A/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức: -Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Lào, Cam-pu-chia là 2 nước láng giềng gần gũi với Việt Nam -Những giai đoạn lịch sử lớn của hai nước. 2.Kĩ năng: Lập được biểu đồ các giai đoạn lịch sử của Lào và Cam-pu-chia. 3.Tư tưởng: Bồi dưỡng cho họcsinh tình cảm yêu quý,

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 89 6   Download

 • thiết. 3.Tư tưởng: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào và truyền thống lịch sử, thành tựu văn hóa, khoa học kĩ thuật mà các dân tộc đã đạt được trong thời phong kiến. B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC -Bản đồ Châu Á, Châu Aâu -Tư liệu về XHPK ở phương Đông và phương Tây. C/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

  pdf7p abcdef_29 10-09-2011 160 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Cẩm nang giảng dạy lịch sử 7
p_strCode=camnanggiangdaylichsu7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2