intTypePromotion=3

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
277
lượt xem
7
download

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Chế độ giáo dục thi cử thời Lê sơ rất được coi trọng. - Những thành tựu tiêu biểu về văn học, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ. 2. Kỹ năng: Nhận xét những thành tựu tiêu biểu về văn hóa, giáo dục thời Lê sơ . 3. Tư tưởng: Giáo dục HS niềm tự hào về thành tựu văn hóa,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC

  1. TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Chế độ giáo dục thi cử thời Lê sơ rất được coi trọng. - Những thành tựu tiêu biểu về văn học, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ. 2. Kỹ năng: Nhận xét những thành tựu tiêu biểu về văn hóa, giáo dục thời Lê sơ . 3. Tư tưởng: Giáo dục HS niềm tự hào về thành tựu văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ, ý thức giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống. B. Phương tiện dạy học: -Các ảnh và di tích lịch sử thời kỳ này. C. Thiết kế bài học: I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ:
  2. - Nhà Lê đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế. - Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? III. Bài mới: Sự phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ổn định làm cho đất nước giàu mạnh, nhiều thành tựu văn hóa, khoa học được biết đến. Nội dung KTBS Phương pháp 1/. Tình hình giáo dục và GV: Nhà nước quan tâm khoa cử đến phát triển giáo dục -Dựng lại quốc tử giám, mở như thế nào? nhiều trường học. - Vì sao thời Lê sơ hạn -Nho giáo chiếm vị trí độc chế phật giáo đạo giáo, tôn. -Giáo dục thi cử chặt chẽ tôn sùng tôn giáo. - Giáo dục thời Lê sơ rất qua 3 kỳ (Hương - Hội - quy cũ chặt chẽ biểu hiện Đình) như thế nào? - Để khuyến khích học tập
  3. và kén chọn nhân tài, nhà Lê có biện pháp gì? - HS quan sát H.45. - Chế độ thi cử được tiến hành như thế nào? Kết quả? - Nhận xét gì về tình hình thi cử giáo dục thời Lê sơ? - HS thảo luận rút ra kết luận. - Quy cũ chặt chẽ. 2/. Văn học, khoa học, - Đào tạo được nhiều nghệ thuật quan lại trung thành, phát a. Văn học: hiện nhiều nhân tài đóng - Văn học chữ Hán được góp cho đất nước. duy trì. -GV:Những thành tựu nổi - Văn học chữ nôm rất phát bật về văn học thời Lê sơ? triển.
  4. Nêu một vài tác phẩm tiêu - Văn học có nội dung yêu biểu? nước sâu sắc,thể hiện niềm - Các tác phẩm văn học tự hào dân tộc,khí phách tập trung phản ánh nội anh hùng. dung gì ? b. Khoa học: + Sử học:Đại việt sử kí toàn thư… GV: Thời Lê sơ có những + Địa lý học:dư địa chí thành tựu khoa học tiêu + Y học:Bản thảo thực vật biểu nào? toát yếu. -Nhận xét về những thành + Toán học:lập thành toán tựu đó? pháp. c. Nghệ thuật: -Nghệ thuật ca,múa,nhạc được phục hồi. GV: Những nét đặc sắc về -Nghệ thuật điêu khắc có nghệ thuật sân khấu? phong cách đồ sộ kỹ thuật - Nghệ thuật điêu khắc có điêu luyện.
  5. gì tiêu biểu? - Vì sao quốc gia Đại Việt đạt được những thành tựu trên? - HS thảo luận. IV. Củng cố - luyện tập: - Kể tên một số thành tựu văn hóa tiêu biểu. - Vì sao lại có những thành tựu đó ? V. Dặn dò: học bài, bài tập 43. D. Rút kinh nghiệm: ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản