intTypePromotion=3

Giáo án lớp 4: TOÁN: Lớp:4/ I-Mục tiêu;BÀI: SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 )-Biết

Chia sẻ: Abcdef_14 Abcdef_14 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
282
lượt xem
31
download

Giáo án lớp 4: TOÁN: Lớp:4/ I-Mục tiêu;BÀI: SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 )-Biết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TOÁN: Lớp:4/ I-Mục tiêu; BÀI: SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 ) -Biết so sánh các só có nhiều chữ sốbbằng cách so sánh các chữ số với nhau, so sánh các chữ số ở cùng một hàng với nhạu -Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các nhóm các số có nhiều chữ số. -Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số ,số bé nhất , lớn nhất có sáu chữ số. II-Đồ dùng dạy học: III-Hoạt động dạy và học: Thời gian 5 phút Giáo viên 1-Bài cũ: -3...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: TOÁN: Lớp:4/ I-Mục tiêu;BÀI: SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 )-Biết

  1. TOÁN: BÀI: SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 ) Lớp:4/ I-Mục tiêu; -Biết so sánh các só có nhiều chữ sốbbằng cách so sánh các chữ số với nhau, so sánh các chữ số ở cùng một hàng với nhạu -Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các nhóm các số có nhiều chữ số. -Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số ,số bé nhất , lớn nhất có sáu chữ số. II-Đồ dùng dạy học: III-Hoạt động dạy và học: Thời gian Học sinh Giáo viên 5 phút 1-Bài cũ: -3 hs lên bảng làm bài về nhà :bài 4, 5 -3 hs lên bảng sữa bài tập. -10 hs đem vở chấm. -10 hs đem vở chấm. -Nhận xét chung. -Lớp sữa bài. 2-Bài mới: -Hs lắng nghe ,mở sgk. 1 phút 2.1-Giới thiệu –Ghi đề lên bảng. 2.2-Hướng dẫn so sánh số có nhiều chữ số. 5 phút a-So sánh các số có số chữ số khác nhau. -Viết số:99 578 và 100 000 y/c hs so -Hs nêu: 99 578
  2. có sáu chữ số. -Vậy khi so sánh các số có nhiều chữ -Ta thấy số nào có nhiều chữ số hơn thì số số với nhau ,ta thấy như thế nào? đó lớn hơn và ngược lại số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. -Hs nhắc lại. -Gv chốt lại ghi bảng. * Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn và ngược lại số nào có nhiều chữ số ít hơn thì số đó bé hơn. 5 phút b-So sánh các số có số chữ số bằng nhau: -Gv viết số:693 251 và 693 500, y/c hs -2 Hs đọc số và nêu kết quả so sánh . đọc và so sánh hai số này với nhau. - Hai số này có cùng là các số có sáu chữ số. - Hãy so sánh các chữ số hàng trăm +Hai số cùng có hàng trăm nghìn là 6. nghìn? -Ta so sánh tiếp đến hàng nào? -Hàng chục nghìn bằng nhau, vậy ta so +So sánh đến hàng chục nghìn,hàng chục sánh đến hàng nào? nghìn đều là 9. +Đến hàng nghìn, hai số cùng hàng nghìn là 3. +So sánh tiếp hàng trăm thì được 2< 5 - Vậy muốn so sánh hai số có chữ số Vậy: 693251
  3. * Hai số có cùng chữ số thì ta so sánh các cặp chữ số ở cùng hàng với nhau, lần lượt từ trái sang phải.Nếu chữ số nào lớn hơn thì số tương ứng sẽ lớn hơn ,nếu chúng bằng nhau ta so sánh đến cặp chữ số ở hàng tiếp theo. 16 phút 2 .3 Luyện tập: Bài 1 :Hs làm vào vở. -1 hs đọc đề. -2 hs lên bảng. -1 hs đọc đề. -Thu 1 số vở chấm. -2 hs lên bảng.,cả lớp làm vào vở. -Nhận xét ,cho hs sữa bài. +Lớp nhận xét bài làm trên bảng. Bài 2 :Hs làm bảng con. -hs sữa bài. -1 hs đọc đề. -1 hs lên bảng làm. 1 hs đọc đề. -Kiểm tra bài làm trên bảng con -1 hs lên bảng. -Nhận xét chung. -Cả lớp làm bảng con. Bài 3 :Hs làm vở. -1 hs đọc đề. -1 hs lên bảng làm. -1 Hs đọc đề. -Thu 1 số vở chấm. -1hs lên bảng, cả lớp làm vào vở. -Nhận xét ,cho hs sữa bài. +Lớp nhận xét bài trên bảng Bài 4 :Hs làm miệng câu a, b ,c ,d. -Hs xung phong trả lời bài tập 4.,từng em
  4. một. -1 hs đọc hết kết quả bài tập 4, lớp theo dõi .nhận xét. 3 phút 3- Củng cố .dặn dò: -Hỏi:+Khi so sánh các số có nhiều chữ số với nhau ta làm như thế nào? +So sánh hai số có cùng chữ số thì ta làm như thế nào? -Nhận xét tiết học . Về nhà làm lại bài tập 4 sgk trng 13.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản