GIÁO ÁN LÝ: Bài 27 .CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

Chia sẻ: Abcdef_48 Abcdef_48 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
137
lượt xem
12
download

GIÁO ÁN LÝ: Bài 27 .CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết cách tổng hợp lực đồng quy tác dụng lên cùng một vật rắn. - Nêu được điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song. 2.Kỹ năng: - Biết cách suy luận dẫn đến điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song. - Trình bày được thí nghiệm minh họa. - Vận dụng điều kiện cân bằng để giải một số bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN LÝ: Bài 27 .CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

  1. Bài 27 .CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG A.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết cách tổng hợp lực đồng quy tác dụng lên cùng một vật rắn. - Nêu được điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song. 2.Kỹ năng: - Biết cách suy luận dẫn đến điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song. - Trình bày được thí nghiệm minh họa. - Vận dụng điều kiện cân bằng để giải một số bài tập. B.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi để kiểm tra bài cũ, củng cố bài giảng dưới dạng trắc nghiệm theo nội dung câu hỏi 1-3 SGK.
  2. - Chuẩn bị các thí nghiệm H 26.3. 2.Học sinh - Ôn tập quy tắc hình bình hành lực tác dụng lên chất điểm. 3.Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật. - Mô phỏng các lực cân bằng… C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ. - Nêu quy tắc hình - Đặt câu hỏi cho bình hành lực? HS. - Vẽ hình biểu diễn. - Cho 1 HS vẽ hình. - Nhận xét trả lời của
  3. - Nhận xét các câu bạn 1. Quy tắc tổng hợp hai trả lời. lực đồng quy: . Hoạt động 2 Hình 27.1 (…phút): Tìm hiểu Hai lực đồng quy: hai quy tắc hợp hai đồng - Đọc SGK phần 1, lực tác dụng lên cùng một quy. xem hình H27.1, trả lời vật rắn, có giá cắt nhau tại các câu hỏi: - Yêu cầu HS đọc một điểm. SGK, trả lời các câu *Thế nào là hai lực Để tổng hợp hai lực hỏi. Có thể cho HS đồng quy? đồng quy ta làm như sau: thảo luận. *Nêu các bước để tổng - Trượt hai lực trên giá - Hướng dẫn HS vẽ hợp hai lực đổng quy? của chúng cho tới khi điểm hình. Vẽ hình minh họa? đặt của hai lực là I. - Nhận xét các câu - Xem hình H27.2 đưa - Áp dụng quy tắc hình trả lời. ra các điều cần chú ý bình hành, tìm hợp lực F và khái niệm hai lực của hai lực cùng đặt lên đồng phẳng. điểm I. F  F1  F2 2. Cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song:
  4. a) Điều kiện cân bằng: Hình 27.3 F1  F2  F3  0 F12  F3  0 Hoạt động 3 hiểu (…phút): tìm Điều kiện cân bằng của cân bằng của một vật một vật rắn chịu tác dụng rắn dưới tác dụng của - Xem hình H27.3, của ba lực không song ba lực không song trình bày cách suy luận song là hợp lực của hai lực song. trong SGK để đưa ra bất kỳ cân bằng với lực thứ điều kiện cân bằng của ba. - Yêu cầu HS tìm một vật rắn chịu tác hiểu SGK, xem hình F1  F2  F3  0 dụng của ba lực không vẽ. song song. (Nói cách khác ba lực phải - Gợi ý cách trình đồng phẳng và đồng quy nhận công - Ghi bày đáp án. và có hợp lực bằng không) thức(27.1), chứng minh - Gợi ý cách chứng rằng 3 lực này phải b) Thí nghiệm minh hoạ: minh, nhận xét kết đồng phẳng? quả. - Quan sát thí nghiệm kiểm 3. Ví dụ: - Làm thí nghiệm, theo H 27.1, yêu cầu HS quan sát, nghiệm lại kết quả ở Hình 27.6 kiểm tra lại các kết trên: quả vừa thu được ở Vật cân bằng trên mặt - Ba lực đồng quy, trên. phẳng nghiêng chịu tác đồng phẳng và thỏa
  5. mãn công thức(27.1). dụng 3 lực: - Trả lời câu hỏi C1 - trọng lực P đặt tại trọng SGK. tâm, có giá thẳng đứng hướng xuống. - lực ma sát Fms có giá nằm trên mặt phẳng nghiêng. - Phản lực N của mặt phẳng nghiêng. P  F ms  N  0 - Xem phần 3, tìm cách biểu diễn các lực  N đặt tại A, không phải - Nêu câu hỏi, yêu tác dụng lên vật hình là tâm của diện tích tiếp cầu HS xem H 27.5. hộp nằm trên mặt xúc. phẳng nghiêng? Đưa ra - Cho HS xem phần nhận xét. 3. Gợi ý cách biểu diễn và chú ý.  điểm đặt của N mặt phẳng trên nghiêng. - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung
  6. câu 1-3 (SGK); bài tập 1, 2 (SGK). - Làm việc cá nhân giải bài tâp 3 (SGK) Hoạt động 4 - Ghi nhận kiến thức: (…phút): quy tắc tổng hợp hai lực, ba lực đồng quy, vận dụng, củng cố: đồng phẳng. - Yêu cầu: Nêu câu hỏi.Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Yêu cầu: HS trình - Ghi câu hỏi và bài bày đáp án. tập về nhà. - Đánh giá, nhận xét - Những sự chuẩn bị kết quả giờ dạy. cho bài sau. Hoạt động (…phút): Hướng dẫn về nhà. - Nêu bài tập về nhà: 1,2,3 SGK. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản