Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 58: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
125
lượt xem
12
download

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 58: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được một số ví dụ khác nhau cho thấy thực vật là nơi cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật. - Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua ví dụ cụ thể về dây chuyền thức ăn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 58: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

  1. Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 58: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI A. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT. I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được một số ví dụ khác nhau cho thấy thực vật là nơi cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật. - Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua ví dụ cụ thể về dây chuyền thức ăn 2. Kĩ năng: - Quan sát, thu thập và phân tích thông tin. - Hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm.
  2. 3. Thái độ: - Xác định ý thức bảo vệ thực vật bằng các hành động cụ thể II.Phương tiện: - Tranh phóng to hình 46.1: Sơ đồ trao đổi khí. - Tranh ảnh nội dung động vật ăn thực vật và động vật sống trên cây III.Tiến trình: 1/Kiểm tra bài cũ (6’) - Tại sao vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê? - Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước? - Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt và hạn hán như thế nào? 2/Bài mới:
  3. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 1: Tìm hiểu thực vật I. Thực vật cung cấp oxy và cung cấp oxy và thức ăn cho thức ăn cho động vật động vật - Học sinh quan sát tranh. Giáo viên cho học sinh quan - Thực hiện phần lệnh trong sát tranh hình 46.1 và hình sách giáo khoa hình 48.1 yêu cầu học sinh - Học sinh quan sát sơ đồ trao quan sát và thực hiện lệnh đổi khí -> rút ra vai trò của thực trong sách giáo khoa. vật. - Học sinh tìm các ví dụ về - Giáo viên yêu cầu học sinh động vật ăn các bộ phận khác tìm các ví dụ về loài động vật nhau của cây -> điền đủ 5 cột ăn thực vật. trong bảng. - Thực hiện phần yêu cầu - Đại diện nhóm trình bày -> trong sách giáo khoa. lớp nhận xét bổ sung. - Giáo viên nhận xét câu trả -> Học sinh nhận xét về quan lời của học sinh, cho học sinh
  4. rút ra kết luận. hệ giữa thực vật và động vật. - Giáo viên mở rộng: Thực vật cũng gây hại cho động vật.  Tiểu kết: Thực vật thông qua hoạt động quang hợp đã ra oxy và chất hữu cơ, cung cấp oxi và thức ăn cho động vật Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 2: Tìm hiểu về vai trò II. Thực vật cung cấp nơi ở và của thực vật trong việc cung nơi sinh sản cho động vật cấp nơi ở và nơi sinh sản cho Học sinh quan sát tranh thực động vật(10’) vật là nơi sinh sống của thực - Giáo viên cho học sinh quan vật. sát tranh thực vật là nơi sinh
  5. - Học sinh trả lời -> Nhận xét. sống của động vật  Rút ra nhận xét. - Trong tự nhiên có loài động vật nào lấy cây làm nhà nữa -> Rút ra kết luận. không? - Giáo viên nhận xét bổ sung, cho học sinh rút ra kết luận. Tích hợp giáo dục môi trường: Thực vật là yếu tố cần thiết của thiên nhiên. Mỗi chúng ta cân phải biết bảo vệ sự phong phú đó  Tiểu kết: Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.
  6. IV.Kiểm tra – đánh giá: - Thực vật có vai trò gì đối với động vật? - Kể tên 1 vài động vật ăn thực vật? - Làm bài tập trong sách bài tập. V. Hoạt động nối tiếp: - Chuẩn bị bài “Thực vật đối với đời sống con người” phần II

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản