intTypePromotion=3

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : So sánh các số trong phạm vi 10 000.

Chia sẻ: Abcdef_22 Abcdef_22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
144
lượt xem
21
download

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : So sánh các số trong phạm vi 10 000.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu - HS biết so sánh các số trong phạm vi 10 000. Củng cố về tìm số lớn nhất, nhỏ nhất. Củng cố Mqh giữa các đơn vị đo độ dài, đo thời gian. - Rèn KNso sánh số có 4 chữ số. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Nêu cách xác định trung điểm của - 2- 3 HS nêu đoạn thẳng? - Nhận xét...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : So sánh các số trong phạm vi 10 000.

  1. So sánh các số trong phạm vi 10 000. A- Mục tiêu - HS biết so sánh các số trong phạm vi 10 000. Củng cố về tìm số lớn nhất, nhỏ nhất. Củng cố Mqh giữa các đơn vị đo độ dài, đo thời gian. - Rèn KNso sánh số có 4 chữ số. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: - hát 2/ Kiểm tra: - Nêu cách xác định trung điểm của - 2- 3 HS nêu đoạn thẳng? - Nhận xét. - Nhận xét, cho điểm.
  2. 3/ Bài mới. a) HĐ 1: HD SS các số trong PV10 000 . * So sánh hai số có các chữ số khác nhau. - nêu KQ: 999 < 1000 - Viết: 999...1000 - Vì 999 kém 1000 1 đơn vị - Gọi 2- 3 HS điền dấu >,
  3. hàng nghìn lớn hơn thì lớn hơn. - Y/ c HS điền dấu >, < , =? - Nếu hai số có hàng nghìn bằng - Ta bắt đầu SS từ hàng nào ? nhau thì ta SS đến hàng trăm. Số nào có hàng trăm lớn hơn thì lớn - Nếu hai số có hàng nghìn bằng hơn. nhau ta SS ntn? - Nếu hai số có hàng trăm bằng nhau thì ta SS đến hàng chục. Số - Nếu hai số có hàng trăm bằng nào có hàng chục lớn hơn thì lớn nhau ta SS ntn? hơn. - Nếu hai số có hàng chục bằng - Nếu hai số có hàng chục bằng nhau ta SS ntn? nhau thì ta SS đến hàng đơn vị. Số - Nếu hai số có các hàng nghìn, nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn trăm, chục, đơn vị bằng nhau thì hơn. sao? - Nếu hai số có hàng nghìn , hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng b) HĐ 2: Luyện tập. nhau thì hai số đó bằng nhau. * Bài 1:- đọc đề? - Đọc
  4. - Nêu cách SS só có 4 chữ số? - HS nêu - Gọi 2 HS làm trên bảng? - Lớp làm Phiếu HT 1942 > 998 9650 < 9651 1999 < 2000 9156 > 6951 - Chấm bài, nhận xét. 6742 > 6722 6591 = 6591 * Bài 2:- Đọc đề? - 2- 3 HS Đọc - Muốn SS được hai số ta cần làm - Đổi các số đo về cùng đơn vị đo độ dài hoặc thời gian. gì? - SS như SS số tự nhiên rồi viết thêm đơn vị đo độ dài hoặc TG. - Cách so sánh? - Mỗi HS làm 1 cột- Lớp làm vở. - Gọi 2 HS làm trên bảng? 1 km > 985m 60phút = 1 giờ 600cm = 6m 50phút < 1 giờ - Chấm bài, nhận xét * Bài 3: - BT yêu cầu gì? 797mm < 1m 70phút > 1 giờ - Muốn tìm được số lớn nhất, bé
  5. nhất ta làm ntn? - Tìm số lớn nhất, số bé nhất. - Gọi 2 HS làm trên bảng - SS các số với nhau dựa vào quy tắc. - Chữa bài, nhận xét. - Lớp làm phiếu HT a) Số lớn nhất là: 4753 4/ Củng cố: b) Số nhỏ nhất là: 6091 - Muốn SS các số có 4 chữ số ta làm ntn? - Dặn dò: Ôn lại bài - HS nêu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản