intTypePromotion=3

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

Chia sẻ: Nguyen HOang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
389
lượt xem
29
download

Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức Trình bày được nội dung của pha sáng với các phản ứng kích thích hệ sắc tố,phản ứng quang phân li nước,phản ứng quang hóa sơ cấp Giải thích được bản chất của pha tối và vẽ chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3,C4 và thực vật CAM Phân biệt được các con đường cố định CO2 ở 3 nhóm thực vật 2 Kỹ năng :Rèn kỹ năng phân tích so sánh,quan sát,tổng hợp 3 Thái độ :vân dụng vào đời sống ,nhận thức được sự thích nghi kỳ diệu của thực vật với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

  1. Bài 8 QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức Trình bày được nội dung của pha sáng với các phản ứng kích thích hệ sắc tố,phản ứng quang phân li nước,phản ứng quang hóa sơ cấp Giải thích được bản chất của pha tối và vẽ chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3,C4 và thực vật CAM Phân biệt được các con đường cố định CO2 ở 3 nhóm thực vật 2 Kỹ năng :Rèn kỹ năng phân tích so sánh,quan sát,tổng hợp 3 Thái độ :vân dụng vào đời sống ,nhận thức được sự thích nghi kỳ diệu của thực vật với điều kiện môi trường B. Trọng tâm : Phần I pha sáng và phần II pha tối C Chuẩn bị GV : sgk,sgv,sơ đồ 8.1,8.2,8.3,8.4 sgk.Tham khảo sơ đồ 8.1 đến 8.4 sgv 2 HS : sgk,quan sát sơ đồ,phân biệt pha tối ở các nhóm thực vật D các hoạt động dạy và học 1. Ổn định 2.KT bài cũ : câu 2,3,4/32
  2. 3. bài mới hoạt động giáo viên hoạt động học sinh GV v/đáp: I Pha sáng -QH gồm mấy pha ? Hệ sắc tố hấp thụ năng lượng của các -pha sáng diễn ra ntn ? phôtôn ánh sáng: chl+hy= chl*= chly -pha tối diễn ra ntn ? Năng lượng kích thích clorophyl -phần nào trong cấu trúc lục lạp tiếp dùng quang phân li nước và nhận ánh sáng ? phôtphorin hóa để hình thành ATP và Hệ sắc tố hấp thụ năng lượng của các NADPH phôtôn ánh sáng thể hiện bằng Phản ứng quang hóa xảy ra ở 2 hệ phương trình nào ? quang hoá PSI,PSII: Năng lượng kích thích clorophyl 12 H2O+18 ADP+18Pvô cơ+12 dùng làm gì có mấy hệ quang hóa ? NADP= 18ATP+12 NADPH + 6 O2 phản ứng quang hóa ? II Pha tối Pha tối thực hiện ở 3 chu trình nào ? Pha tối thực hiện ở 3 chu trình khác nhau ở 3 nhóm thực vật là thực vật C3,C4 và CAM Còn pha sáng thì đều giống nhau 1 Con đường cố định CO2 ở thực vật
  3. Nhóm thực vật C3 gồm những thực C3( chu trình Can vin) vật nào ? Nhóm thực vật C3 gồm phần lớn thực vật phân bố rộng trên thế Điều kiện sống ? giới:lúa,khoai, sắn,các loại đậu... Điều kiện sống:khí hậu ôn hòa,cường vì sao gọi là thực vật C3 ? độ ánh sáng,nhiệt độ,nồng độ CO2 và quan sát h 8.1/34 chu trình C3 mô tả O2 bình thường quá trình đồng hóa CO2 ? Sản phẩm quang hợp đầu tiên là hợp chất có 3 các bon-APG Nhóm thực vật C4 phan bố ở đâu ? 2 Con đường cố định CO2 ở thực vật C4( chu trình Hatch-Slack) Nhóm thực vật C4 gồm một số thực Điều kiện sống ntn ? vật sống ở vùng nhiệt đới :ngô,mía,cỏ -vì sao gọi là thực vật C4 ? lồng vực,cỏ gấu... -quan sát h8.2/34 chu trình C4 mô tả Điều kiện sống :nóng ẩm kéo quá trình đồng hóa CO2 ? dài,cường độ ánh sáng cao,nhiệt độ -Thực vật C4 có máy lần cố định cao,nồng độ CO2 giảm,nồng độ O2 CO2 ? tăng sản phẩm quang hợp đầu tiên là hợp
  4. -Nhóm thực vật CAM phân bố ở đâu chất 4 cacbon-AOA ? 3 Con đường cố định CO2 ở thực vật CAM Nhóm thực vật CAM gồm các thực -Điều kiện sống ntn ? vật sống ở vùng sa mạc như : -Quan sát h8.3/35 chu trình CAM dứa,xương rồng,thuốc bỏng,các cây mô tả quá trình đồng hóa CO2 ? mọng nước... -Thực vật CAM có mấy lần cố định Điều kiện sống : khô hạn kéo CO2 ? dài,nước rất ít.Để tiết kiệm nước cây phải đóng khí khổng suốt cả ngày,quá trình nhận CO2 tiến hành vào ban đêm vì ban đêm khí khổng mới mở 4. củng cố : vai trò của pha sáng trong quang hợp ? phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định CO2 ở 3 nhóm thực vật ? giải thích sự xuất hiện của con đường cố định CO2 ỏ thực vật C4 và thực
  5. vật CAM ? 5. Dặn dò: - học bài theo câu hỏi 1,2,3 sgk. vẽ các sơ đồ - On tập từ bài 1 đến bài 8 cho kiểm tra 1 tiết ở tuần 9 E .rút kinh nghiệm: -Cho HS phân biệt sự khác nhau về sự cố định CO2 ở thực vật C3, C4 , CAM -Giải thích sự xuất hiện con đường cố định CO2 ở thực vật C4 ,CAM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản