intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu giáo án sinh 11

Xem 1-20 trên 675 kết quả Tài liệu giáo án sinh 11
 • Kiến thức: - Tìm được những ví dụ về con người sử dụng một số tập tính của động vật trong bảo vệ nông nghiệp, trong đời sống. 2. Kỹ năng: - Nêu được VD về xây dựng 1 số tập tính cho động vật qua huấn luyện bằng con đường thành lập các phản xạ có điều kiện. 3. Thái độ: - Có ý thức trong việc sử dụng các sinh vật có ích chống lại các sinh vật gây hại.

  pdf4p apple1209 31-10-2010 464 69   Download

 • Kiến thức: - Liệt kê và phân tích được các yếu tố bên trong (di truyền, giới tính, các hoocmon), các yếu tố môi trường (thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, các chất độc hại...) ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. - Nhận thức được con người có khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật phục vụ chăn nuôi gia cầm, gia súc, thủy sản...kế hoạch hóa gia đình. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ...

  pdf5p apple1209 31-10-2010 410 50   Download

 • Kiến thức: - Phân biệt được điểm khác nhau về hiện tượng sinh trưởng và phát triển ở động vật khác nhau ở những điểm nào. - Liệt kê được các giai đọan của động vật. - Phân biệt được sự phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận thông tin. - Phát triển được năng lực tư duy lý thuyết (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát). 3. Thái độ: Học sinh biết...

  pdf6p apple1209 31-10-2010 415 40   Download

 • Kiến thức: - Nêu được một số tập tính của động vật thông qua các ví dụ tự chọn từ đó nêu lên định nghĩa nhắn gọn về tập tính động vật. - Phân biệt các loại tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh. - Phân tích được ý nghiã của các tập tính đối với đời sống của động vật. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm nhỏ. - Rèn kỹ năng phân tích so sánh suy luận, quan sát hình vẽ, phim ảnh và kết luận. 3. Thái độ: Có ý thức...

  pdf4p apple1209 31-10-2010 271 39   Download

 • Kiến thức: - Phân biệt chuyển hóa trung gian (tiêu hóa) với chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. - Phân biệt tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào và nêu được sự phức tạp hóa trong cấu tạo cơ quan tiêu hóa trong quá trình tiến hóa của các động vật. - Trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan tiêu hóa thích nghi với chế độ ăn của động vật ăn thịt và ăn tạp. - Trình bày được cơ chế và quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng và...

  pdf5p apple1209 31-10-2010 334 37   Download

 • Kiến thức: - Quan sát được hoạt động của tim ếch - Nêu rõ được sụ điều hòa hoạt động tim ếch bằng thần kinh và thể dịch - Trình bày được sự vận chuyển máu trong hệ mạch 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát và thí nghiệm ,nâng cao được ý thức kỷ luật ,trật tự ngăn,nắp,vệ sinh trong lớp học 3. Thái độ: Thực hành nghiêm túc.

  pdf4p apple1209 31-10-2010 410 35   Download

 • Kiến thức: - Nêu được 1 số tập tính phổ biến ở động vật qua các ví dụ liên quan đến tập tính đó - Tập tính kiếm ăn săn mồi, tập tính sinh sản, tập tính bảo vệ vùng lãnh thổ, tập tính di cư 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm 3. Thái độ: - Nêu được một số tập tính xây dựng các thói quen trong nếp sống ở thời đại văn minh của loài người.

  pdf5p apple1209 31-10-2010 620 33   Download

 • Hệ thống hoá kiến thức cơ bản về SH trọng tâm là sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật. 2. Kỹ năng, thái độ: - Rèn luyện kĩ năng tư duy lý luận trong đó chủ yếu kỹ năng so sánh và tổng hợp. - Rèn luyện tư duy thích hợp kiến thức sinh lý thực.

  pdf4p apple1209 31-10-2010 108 30   Download

 • Học sinh trả lời trắc nghiệm vào bảng ở cuối phần trắc nghiệm Câu 1: Sự tiến hóa của tổ chức thần kinh theo thang tiến hóa sau: a. Thần kinh lưới, thần kinh chuỗi, thần kinh hạch, thần kinh ống b. Thần kinh lưới, thần kinh hạch, thần kinh chuỗi, thần kinh ống c. Thần kinh hạch, thần kinh lưới, thần kinh chuỗi, thần kinh ống Câu 2: Các nhóm động vật được sắp xếp theo sự tiến hóa của tổ chức thần kinh như sau: a. Ruột khoang, giun dẹp, giun đốt, thân mềm, chân khớp, người...

  pdf8p apple1209 31-10-2010 123 28   Download

 • Kiến thức: - Nêu được đặc điểm cấu tạo phù hợp với chế độ ăn của hệ tiêu hóa ở các ĐV ăn TV như trâu, bò, ngựa, thỏ... - Trình bày được biến đổi thức ăn ở các nhóm ĐV này trong đó lưu ý đến biến đổi SH. - Thấy được nguồn prôtêin chủ yếu ở các ĐV này là VSV phát triển mạnh trong điều kiện pH và nhiệt độ thích hợp. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng phân tích tổng hợp, suy luận - thấy được sự phù hợp về cấu tạo với chức năng...

  pdf5p apple1209 31-10-2010 349 28   Download

 • Kiến thức Chứng minh được quang hợp là quá trình quyết định năng suất cây trồng Giải thích các biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng 2. Kỹ năng: Rèn tư duy phân tích, so sánh,tổng hợp,suy luận 3. Thái độ Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng các biện pháp khoa kỹ thuật trong sản xuất và tin tưởng vào triển vọng của năng xuất cây trồng B Trọng tâm:Phần II các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua QH....

  pdf5p apple1209 31-10-2010 386 26   Download

 • Kiến thức: - Nắm được khái quát về sinh trưởng và phát triển ở TV khác nhau về số lượng TB và chất lượng của các quá trình sinh lí sinh hóa. - Hiểu được mối tương quan giữa sinh trưởng và phát triển làhai quá trình liên tiếp xen kẽ nhau của trao đổi chất: sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về chất. - Một cơ quan hay 1 cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại. Có thể cả hai đều nhanh hay đều chậm. - Thấy...

  pdf6p apple1209 31-10-2010 256 26   Download

 • Kiến thức: vật - Phân tích một số đặc điểm của một số tập tính: săn mồi, sinh sản, bảo vệ lãnh thổ. 2. Kỹ năng: - QS phân tích các tập tính của ĐV qua phim. - Qua xem phim củng cố khắc sâu hiểu biết về các tập tính ở động 3. Thái độ: - Xem phim nghiêm túc.

  pdf3p apple1209 31-10-2010 167 23   Download

 • Kiến thức: - Quan sát sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở gà. - Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở tằm và ếch. - Phân tích được sự sai khác giữa hai kiểu sinh trưởng và phát triển. - Biết được công nghệ ấp trứng gà, công nghệ nuôi tằm. 2. Kỹ năng: nhận thông tin. - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu - Phát triển được năng lực tư duy lý thuyết (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái q 3....

  pdf3p apple1209 31-10-2010 245 21   Download

 • Chứng minh được quang hợp hấp thụ CO2, hô hấp thải CO2 - Rèn kỹ năng thao tác trên máy đo nồng độ CO2 - Rèn luyện khả năng phán đoán,tư duy logic trong quá trình tiến hành thí nghiệm B Chuẩn bị 1 GV : máy đo nồng độ CO2 , giáo viên đo trước khảo sát kết quả, tiết sau mới cho học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên 2 HS :Đem lá tươi, túi ni lông trong , dây thun làm theo sự hướng dẫn của giáo viên, sau đó làm độc lập ,...

  pdf3p apple1209 31-10-2010 165 18   Download

 • Kiến thức: - Nêu được ý nghĩa của nội cân bằng đối với hoạt động sinh lí của cơ thể nói chung và của tế bào nói riêng -Trình bày được các cơ chế đảm bảo nội cân bằng: + Vai trò của thận trong việc giữ cho áp suất của máu và dịch mô không đổi + Vai trò của hệ đệm trong bảo đảm cân bằng toan –kiềm ( axit-bazơ ổn định pH ) của môi trường + Vai trò của gan trong giữ ổn định các chất trong máu + Vai trò của hooc môn trong đảm...

  pdf5p apple1209 31-10-2010 126 18   Download

 • Kiến thức - Giải thích được mối liên quan chặt chẽ giữa hình thái, giải phẫu lá,lục lạp với chức năng quang hợp. - Phân biệt được các sắc tố thành phần về cấu trúc hóa học và chức năng trong hệ sắc tố quang hợp của thực vật. 2 Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát,phân tích hình ảnh 3 Thái độ - Yêu thích khoa học,biết vận dụng khoa học vào việc giải thích các hiện tượng sinh học và trồng trọt. ...

  pdf5p apple1209 31-10-2010 189 17   Download

 • Kiến thức - Trình bày được vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật. - Mô tả được quá trình cố định nitơ khí quyển - Minh họa các quá trình biến đổi nitơ trong cây bằng hình vẽ và các phản ứng hóa học - Hiểu và vận dụng được khái niệm về nhu cầu dinh dưỡng để tính được nhu cầu phân bón cho một thu hoạch định trước. 2 Kỹ năng: Rèn kỹ năng thảo luận nhóm,kỹ năng tính toán cụ thể.Liên hệ vào ứng dụng bón phân. 3 Thái độ: Giáo dục ý...

  pdf5p apple1209 31-10-2010 137 15   Download

 • Kiến thức Nhận thức rõ hơn khái niệm về quang hợp ở cơ thể thực vật trên cơ sở hiểu biết về khái niệm quang hợp ở tế bào(sinh 10) Trình bày được vai trò của quang hợp Giải thích được bản chất hóa học của quá trình quang hợp Trình bày được khái niệm hai pha của quang hợp 2 Kỹ năng :Phân tích suy luận,hoạt động nhóm,quan sát sơ đồ 3 Thái độ :Giáo dục ý thức bảo vệ cây trồng trên cơ sở hiểu được vai trò của quang hợp....

  pdf4p apple1209 31-10-2010 226 15   Download

 • Kiến thức: - Hiểu được sự ra hoa chịu sự chi phối của các chất điều hòa sinh trưởng, ngoại cảnh và di truyền. - Nắm được khái niệm về hoocmôn ra hoa-florigen-với sự hiện diện của phitohoocmôn. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát phân tích sơ đồ, so sánh, suy luận. 3. Thái độ: - Thấy rõ sự ra hoc phụ thuộc vào thời gian chiếu sáng và bóng tối với sự có mặt của 1 loại sắc tố enzim là phitôcrôm. ...

  pdf5p apple1209 31-10-2010 163 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu giáo án sinh 11
p_strCode=tailieugiaoansinh11

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản