Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: HAI BÀ TRƯNG.

Chia sẻ: Abcdef_13 Abcdef_13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
466
lượt xem
49
download

Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: HAI BÀ TRƯNG.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ dễ phát âm sai: ruộng nương, thuở xưa, thuồng luồng, cuồn cuộn. - Giọng đọc phù hợp với diễn biến của chuyện. 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn học kì I. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài: giặc ngoại xâm, đô, hộ, Luy Lâu, trẩy quân, giáp phục, phấn khích. - Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà trưng và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: HAI BÀ TRƯNG.

  1. Đề bài: HAI BÀ TRƯNG. I.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ dễ phát âm sai: ruộng nương, thuở xưa, thuồng luồng, cuồn cuộn. - Giọng đọc phù hợp với diễn biến của chuyện. 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn học kì I. - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài: giặc ngoại xâm, đô, hộ, Luy Lâu, trẩy quân, giáp phục, phấn khích. - Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà trưng và nhân đân ta. B.Kể chuyện: 1.Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào trí nhơ và 4 tranh minh hoạ, hs kể lại từng đoạn câu chuyện. - Kể tự nhiên, phối hợp được lời kể với điệu bộ, động tác,thay đổi giọng kẻ phù hợp với nội dung câu chuyện. 2.Rèn kĩ năng nghe: -Tập trung theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời của bạn. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện trong SGK (phóng to). - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn hs luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học: Tiến trình Hoạt động của giao viên Hoạt động của HS dạy học A.Mở đầu -Gv giới thiệu 7 chủ điểm của sách TV -Hs lắng nghe. 3-T2 (Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ (2-3 phút) thuật, Lễ hội, Thể thao, Ngôi nhà chung, Bầu trời và mặt đất). Chủ điểm mở đầu của sách là: Bảo vệ Tổ quốc Hs quan sát tranh minh hoạ về chủ -Quan sat tranh minh điểm. hoạ. B,Bài mới - Giới thiệu bài đọc: Hai Bà Trưng. 1.Gt bài: -Gv ghi đề bài. (2 phút) 2.Luyện đọc
  2. 2.1.Gv đọc diễn cảm toàn bài: giọng -Hs lắng nghe. (10-12 đọc to, rõ, mạnh mẽ, nhấn giọng những phút) tội ác của giặc, tả chí khí của Hai Bà, tả khí thế oai hùng của đoàn quân. 2.1.Hướng dẫn hs luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ. a.Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu đoạn 1: -Hs nối tiếp nhau đọc 4 câu trong đoạn -Luyện đọc đoạn 1. 1 (lượt 1). -Rèn đọc từ khó: ruộng nương, hổ báo, thuồng luồng, oán hận. -Đọc câu nối tiếp lượt 2. -2,3 hs đọc cả đoạn 1 nối tiếp. -Giúp hs hiểu nghĩa các từ: giặc ngoại xâm, đô hộ. -Giải thích thêm: -Ngọc trai: viên ngọc lấy trong con trai, dùng làm đồ trang sức. -Thuồng luồng: vật dữ ở dưới nước, hình giông con rắn to, hay hại người (theo truyền thuyết). -Từng cặp hs luyện đọc đoạn 1. -Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1. -Hs cả lớp dọc thầm lại đoạn văn, trả lời: +Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm -Chúng thẳng tay đối với quân ta? chém giết dân lành. cướp hết ruộng nương, bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuông biển mò ngọc trai làm bào người thiệt mạng…Lòng dân oán hận ngút trời -1, 2 hs thi đọc lại đoạn văn, Gv nhắc -1,2 hs thi đọc đoạn các em đọc với giọng chậm rãi, căm văn. hờn, nhấn mạnh những từ ngữ nói lên tội ác của giặc, sự căm hờn của nhân dân ta, ví dụ:
  3. -2,3 hs luyện đọc. Chúng thẳng tay chém giết dân lành,/ cướp hết ruộng nương màu mỡ.// Chúng bắt dân ta lên rừng săn (10-12 thú lạ,/ xuống biển mò ngọc trai /, phút) khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo,/ cá sấu, /thuồng luồng…//Lòng dân oán hận ngút trời,/ chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược// b.Hs luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2: -Hs nối tiếp nhau đọc 4 câu của đoạn 2 -Luyện đọc đoạn 2. (lượt 1). -Rèn đọc từ khó: tài giỏi, lập mưu, giành lại non sông. -Đọc câu nối tiếp lượt 2. -2,3 hs đọc đoạn nối tiếp. -Gv giải thích thêm: -Mê Linh: vùng đất hiện nay thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. -Nuôi chí: mang, giữ, nung nấu một ý chí, chí hướng. -Từng cặp hs luyện đọc đoạn 2. -Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 2. -Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, trả lời câu hỏi: +Hai bà trưng có tài và có chí lớn như -Hai Bà rất giỏi võ thế nào? nghệ và nuôi chí giành lại non sông. 1,2 hs đọc lại đoạn văn, gv hướng dẫn -1,2 hs đọc lại đoạn hs đọc đoạn văn với giọng kể thong văn. thả, đầy cảm phục, nghỉ hơi sau các dấu câu, các cụm từ, nhấn giọng những từ ngữ ca ngợi tài trí của 2 chị em: -2,3 hs luyện đọc. Bấy giờ,/ ở huyện Mê Linh có hai (9-12 phút) người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị// Cha mất sớm / nhờ mẹ dạy dỗ, / hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông // c.Hs luyện đọc và tìm hiểu đoạn 3 -Hs tiếp nối nhau đọc 8 câu trong đoạn -Hs luyện đọc đoạn (1 hs đọc 2 câu trong lời Trưng Trắc: văn.
  4. Không ! Ta sẽ mặc… -Rèn đọc từ khó: thành Luy Lâu, phấn khích, cuồn cuộn, bóng voi. -Đọc câu trong đoạn lần 2. -Gv giúp hs hiểu nghĩa các từ mới: Luy lâu, trẩy quân, phấn khích, giáp phục -Từng cặp hs đọc thầm lại đoạn văn, trả lời: +Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa? -Vì Hai Bà yêu nước, thương dân, căm thù quân giặc tàn bạo đã giết chết ông Thi Sách và gây bao tội ác đối với dân lành. +Tìm những chi tiết nói lên khí thế của -Hai bà Trưng mặc đoàn quân khởi nghĩa? giáp phục thật đẹp, bước lên bành voi rất oai phong. Đoàn quân rùng rùng lên đường, giáo lao, cung nỏ, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà, tiếng trống đồng dội lên vòm cây… -Hs chỉ tranh giới thiệu khí thế của đoàn quân. -1 vài hs đọc lại đoạn văn. -1, vài hs đọc lại -Gv hướng đẫn hs đọc: đoạn văn. Đoàn quân rùng rùng lên đường / Giáo lao, / cung nỏ, / rìu búa, / khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn -2,3 hs đọc. (9-10 phút) hiện của Hai Bà //.Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, / đập vào sườn đồi / theo suốt đường hành quân. // d.Hs đọc và tìm hiểu đoạn 4: -Hs tiếp nối nhau 4 câu trong đoạn -Luyện đọc đoạn 4. -Rèn đọc từ khó: sụp đổ, sạch bóng, chống ngoại xâ m.
  5. -Đọc câu nối tiếp lần 2 -2 hs đọc đoạn văn trước lớp. -Từng cặp hs luyện đọc đoạn 4. -Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4. -Hs đọc thầm đoạn 4, trả lời: +Kết quả của cuộc khởi nghĩa? -Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ, Tô Định ô m đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. +Vì sao bao đời nay, nhân dân ta tôn -Vì Hai Bà là người kính Hai Bà Trưng? đã lãnh đạo nhân dân giải phóng đât nước, là hai vị anh hùng chống ngoại xâ m đầu tiên trong lịch sử nước nhà. -1,2 hs thi đọc lại đoạn văn, gv nhắc -1,2 hs thi đọc lại các em với giọng kể thong thả, nhấn đoạn văn. mạnh những từ ngữ ca ngợi sự thắng lợi vĩ đại của cuộc khởi nghĩa và sự tôn kính của nhân dân ta đối với Hai Bà: -2,3 hs đọc. Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. //Tô Định ôm đầu chạy về nước. // Đất nước ta sạch bóng quân thù. // Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên / trong lịch sử nước nhà. // -Gv chọn đọc diễn cảm 1 đoạn trong -Hs lắng nghe. 3.Luyện bài. đọc lại -1,2 hs đọc lại đoạn văn đó. -Thi đọc. (5-7 phút) -1, vài hs thi đọc lại bài văn. Kể chuyện 1.Gv nêu nhiệm vụ: 2.Hướng dẫn hs kể từng đoạn chuyện (18-20 phút) theo tranh. -Hs quan sát lần lượt từng tranh SGK. -Quan sát tranh. -4 hs tiếp nối nhau kể 4 đoạn chuyện. -Kể nối tiếp 4 đoạn. -Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn -Nghe, nhận xét bạn kể hay nhất, bạn nghe chăm chú nhất. kể .
  6. -Câu chuyện này giúp em hiểu được 5 Củng cố, điều gì? dặn dò -Hs phát biểu, gv chốt lại: -Hs nêu ý kiến. (2 phút) -Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống chông giặc ngoại xâm bất khuất từ bao đời nay, phụ nữ Việt Nam rất anh hùng -Liên hệ, giáo dục. -Nhận xét tiết học. -Dặn hs về nhà kể lại chuyện. -Chuẩn bị bài sau: Bộ đội về làng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản