Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN M Ồ CÔI XỬ KIỆN

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
177
lượt xem
14
download

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN M Ồ CÔI XỬ KIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập đọc: - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Chú ý cá c từ ngữ: vùn g q uê nọ, nông dân, công đường, vịt rán …Biết đọc phân biệt lời dẫn chu yện với lời nhân vật, đọc đún g lời thoạ i giữa ba nhân vật. - Rèn kỹ năn g đọc- hiểu: Hiểu nghĩa các từ khó được chú th ích ở cuối bài(công đường, bồi thườn g).Hiểu n ội dung câu chuyện ca ngợi sự thông minh c ủa mồ Côi. Mồ Côi đã bảo vệ được bác nôn g dân… B. Kể chuyện :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN M Ồ CÔI XỬ KIỆN

  1. TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN M Ồ CÔI XỬ KIỆN ( Tiết PPCT: 49 +50 ) I. MỤC ĐÍ CH ,YÊU CẦU: A. Tập đọc: - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Chú ý cá c từ ngữ: vùn g q uê nọ, nông dân, công đường, vịt rán …Biết đọc phân biệt lời dẫn chu yện với lời nhân vật, đọc đún g lời thoạ i giữa ba nhân vật. - Rèn kỹ năn g đọc- hiểu: Hiểu nghĩa các từ khó được chú th ích ở cuối bài(công đường, bồi thườn g).Hiểu n ội dung câu chuyện ca ngợi sự thông minh c ủa mồ Côi. Mồ Côi đã bảo vệ được bác nôn g dân… B. Kể chuyện : - Rèn kỹ năn g nói: Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ , HS kể lại được toàn bộ câu chuyện Mồ côi xử kiện, kể tự nhiên , phân b iệt lời các nhân vật. - Rèn kỹ năng nghe: Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC GV : Tranh SGK III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. kiểm tra bài cũ: (5phút) - HS: Đọc bài Về quê ngoại - Đọc bài Về quê ngoại - HS + GV: nhận xét, đánh giá.
  2. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: (1p hút ) - GV: nêu mục đích , yêu cầu bài học. 2 . Luyện đọc:(22phút) - GV: đọc, hướng dẫn đọc ngắt n ghỉ - Đọc câu đún g. - HS: đọc nố i tiếp câu - GV: nhận xét - Đọc từ khó: vùng quê nọ, giãy nảy , -HS: đọc từ khó lạch cạch. - Đọc đoạn:chú ý đọc phân biệt lờ i - HS: đọc nối tiếp đoạn, tập đặt câu các nhân vật: nhanh. Giọng kể của n gười dẫn chuyệ n: khách - HS + GV: nhận xét quan. - HS: đọc chú giải SGK Giọng ch ủ quán: vu vạ, thiếu thật thà - GV: giải n ghĩa từ Giọng bác nông dân: phân trần, thật thà - HS: đọc đoạn trên bảng phụ Giọng Mồ Côi: nhẹ nhàng, thản nh iên - Đọc đoạn trong nhó m. + Đọc đoạn trong trong nhó m 3. Tìm hiểu bài: (12phút ) - Nhữn g nhân vật trong truyện: Chủ - HS: đọc thầ m đoạn 1 TLCH. quán, bác nô ng dân, Mồ Côi. - HS + GV: nhận xét , bổ sung - Lờ i phán xử của Mồ Côi và nhữn g lý - HS: đọc thầ m đoạn 2 TLCH
  3. lẽ, thá i độ của bác nông dân. - HS + GV: nhận xét, bổ sung - Bác nôn g dân xóc đồng bạc 10 lần - HS: đọc thầ m đoạn 2, 3 TLCH mới đủ số tiền 20 đồng, bác này đã bồ i - HS + GV: nhận xét, bổ sung thường đủ số tiền cho chủ quán… Nộ i dung: Ca ngợ i sự thôn g minh của - HS: nêu ND bà i Mồ Côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà… - HS khá, giỏ i đọc đoạn 3 4. Luyện đọc lại: (12phút ) - HS: thi đọc phân va i trước lớp - HS + GV: nhận xét 5. Kể chuyện:(25phút) - GV: nêu nh iệ m vụ, hướng dẫ n HS kể toàn chu yện theo tranh - HS: quan sát tranh kể mẫu đoạn 1 + Thi kể nối tiếp 3 đoạn. - HS + GV: nhận xét, bình ch on bạn kể hay, đún g. - GV: nhận xét tiết học . - HS: tập kể lại chuyện . 6. củng cố, dặn dò:(2phút)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản