intTypePromotion=3

Giáo án tin học 9 - Tiết 41: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2)

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
304
lượt xem
12
download

Giáo án tin học 9 - Tiết 41: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học 9 - tiết 41: bài thực hành tổng hợp (t2)', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 9 - Tiết 41: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2)

 1. Giáo án tin học 9 Tuần 27 BÀI THỰC H ÀNH TỔNG HỢP (T1) Tiết:40 Ns: 15/02/2009 Nd: 23/02/2009 I- Mục tiêu 1) Kiến thức: - Hs nắm được cú pháp của tất cả các hàm ở chương IV, vận dụng được nó để làm bài tập. 2) Kĩ năng: - Hs vận dụng được cú pháp để làm tất cả các bài thực hành. 3) Thái độ: - Hs tự giác thực hành, nghiêm túc, trật tự II- Chuẩn bị: 1) Tài liệu tham khảo: - Gv: Bài tập Excel. 2) Phương pháp:
 2. - Vấn đáp, thực hành. 3) Đồ dùng dạy học: - Máy chiếu, máy tính. III- Tiến trình lên lớp 1) Ổn định lớp: -Kiểm tra ss: 2) Kiểm tra bài cũ: - Gv gọi Hs đứng dậy nêu cú pháp của các hàm sau: 1) Hàm If 2) Hàm Vlookup 3) Hàm Rank - Hs: If( điều kiện, kết quả 1, kết quả 2) Vlookup(Giá trị dò tìm, bảng, cột dò tìm, cách dò) Rank(Number, Ref, Order) 3) Nội dung thực hành: * Yêu cầu: 1) Tạo File D(E) / lop/ BAI THUC HANH 12
 3. 2) Dùng hàm điền ngành thi biết: Nếu mã số bắt đầu là Athì thi ngành “Toán”; Nếu mã số bắt đầu là B thì thi ngành “Ly”, ngược lại thì thi ngành “Hoá” 3) Điền điểm tổng cộng biết: Tổng cộng= môn chuyên ngành*2 + 2 môn còn lại 4) Dùng hàm điềm KQ biết tổng cộng>= Kết quả thì “Đậu” ngược lại thì “Rớt”. 5) Xếp hạng cho những thí sinh trên HOẠT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG VÀ HS
 4. - Gv: Yêu cầu Hs đọc yêu Đáp án: cầu của đề bài 2) ngành thi: - Hs: Đọc yêu cầu ? Đọc và làm yêu cầu 2 - Hs: Đọc =IF(LEFT(A3;1)="A";"Toá ? Ở yêu cầu này ta sử dụng n";IF(LEFT hàm gì (A3;1)="B";"Lý";"Hoá")) - Hs: Hàm if ? Có mấy kết quả 3) Tổng cộng: - Hs: có 3 kết quả ? chúng ta sử dụng mấy =IF(C3="Toán";D3*2+E3+ hàm If lồng nhau F3;IF - Hs: 2 hàm if lồng nhau (C3="Lý";D3+E3*2+F3;D3 =IF(LEFT(A3;1)="A";"Toá +E3+F3*2)) n";IF(LEFT (A3;1)="B";"Lý";"Hoá")) 4) Kết quả: ? Đọc và làm yêu cầu 3 - Hs: Đọc ? ở yêu cầu này ta sử dụng =IF(G3>=VLOOKUP(C3;$
 5. hàm gì A$9:$B$11;2;0) - Hs: Sử dụng hàm if ;"đậu";"rớt") =IF(C3="Toán";D3*2+E3+ F3;IF (C3="Lý";D3+E3*2+F3;D3 5) Xếp hạng: +E3+F3*2)) ? Đọc và làm yêu cầu 4 - Hs: Hs đọc - Gv: Phân tích đề =RANK(G3;$G$3:$G$7;0) - Hs: Quan sát ? Nhập hàm cho yêu cầu 4 - Hs: =IF(G3>=VLOOKUP(C3;$ A$9:$B$11;2;0) ;"đậu";"rớt") ? Đọc và làm yêu cầu 5 - Hs: Đọc yêu cầu 5 và làm =RANK(G3;$G$3:$G$7;0) - Gv: Cho Hs tiến hành
 6. thực hành theo yêu cầu - Hs: Thực hành 4) Củng cố: - Gv nhắc nhở chung một số lỗi mà Hs mắc phải trong quá trìng thực hành 5) Hướng dẫn về nhà học bài: - Gv cho Hs về nhà điền đầy đủ đáp án ra vở làm BTVN - Ta đổi Mã số là 100A hoặc 1A00 vẫn yêu cầu như vậy về nhà các em làm ra vở. IV- Rút kinh nghiệm ...................................................................................... ............................................ ...................................................................................... ............................................ ...................................................................................... ............................................
 7. ...................................................................................... ............................................ ...................................................................................... ............................................ ...................................................................................... ............................................ Tuần 27 BÀI THỰC H ÀNH TỔNG HỢP (T2) Tiết:41 Ns: 15/02/2009 Nd: 25/02/2009 I- Mục tiêu 1) Kiến thức:
 8. - Hs nắm được cú pháp của tất cả các hàm ở chương IV, vận dụng được nó để làm bài tập. 2) Kĩ năng: - Hs vận dụng được cú pháp để làm tất cả các bài thực hành. 3) Thái độ: - Hs tự giác thực hành, nghiêm túc, trật tự II- Chuẩn bị: 1) Tài liệu tham khảo: - Gv: Bài tập Excel. 2) Phương pháp: - Vấn đáp, thực hành. 3) Đồ dùng dạy học: - Máy chiếu, máy tính. III- Tiến trình lên lớp 1) Ổn định lớp: -Kiểm tra ss: 2) Kiểm tra bài cũ:
 9. - Gv gọi Hs đứng dậy nêu cú pháp của các hàm sau: 1) Hàm If 2) Hàm Vlookup 3) Hàm Rank - Hs: If( điều kiện, kết quả 1, kết quả 2) Vlookup(Giá trị dò tìm, bảng, cột dò tìm, cách dò) Rank(Number, Ref, Order) 3) Nội dung thực hành: * Yêu cầu: 1) tạo File D (E)/ lop/ BAI THU HANH 13. 2) nhập bảng tính trên 3) dùng hàm điền tên khách hàng: dựa vào kí tự đầu của mã số và bảng khách hàng. 4) dùng hàm điền mặt hàng: dựa vào kí tự thứ 2 của mã số và bảng tên hàng & đơn giá. 5) dùng hàm điền đơn giá dựa vào kí tự thứ 2 của mã số và bảng tên hàng & đơn giá.
 10. 6) Tính thành tiền. Biết thành tiền= số lượng* đơn giá. HOẠT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG VÀ HS - Gv: Yêu cầu Hs đọc yêu Đáp án: cầu của đề bài. 1) Tạo File: D (hoặc E)/ - Hs: Đọc yêu cầu của đề lop/ BAI THUC bài. HANH 12 ? Yêu cầu Hs đọc yêu cầu 2) Nhập bảng. 3 và làm 3) Tên khách hàng -Hs: =VLOOKUP(LEFT(A3; =VLOOKUP(LEFT(A3;1); 1);$A$9:$B$11;2;0) $A$9:$B$11;2;0) 4) Mặt hàng: ? Đọc yêu cầu 4 và làm yêu =HLOOKUP(RIGHT(A3; cầu 4. 1);$E$8:$H$10;2;0) - Hs: 5) Đơn giá: =HLOOKUP(RIGHT(A3;1 =HLOOKUP(RIGHT(A3;1); );$E$8:$H$10;2;0) $E$8:$H$10;3;0)
 11. ? Đọc yêu cầu 5 và làm yêu 6) Thành tiền: cầu 5. =D3*E3 -Hs: =HLOOKUP(RIGHT(A3;1 );$E$8:$H$10;3;0) ? Đọc yêu cầu 6 và làm yêu cầu 6. - Hs: =D3*E3 - Gv: Cho Hs thực hành theo yêu cầu -Hs: thực hành. 4)Củng cố: 5) Hướng dẫn về nhà học bài: - Về nhà các em ôn lý thuyết để tiết sau thực hành. IV- Rút kinh nghiệm:
 12. ...................................................................................... ......................................... ...................................................................................... ......................................... ...................................................................................... ......................................... ...................................................................................... ......................................... .................................................................................... .. ......................................... ...................................................................................... .........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản