Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt)

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
110
lượt xem
6
download

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu - Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện If…then. - Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình. II. Chuẩn bị - GV: Sgk, sgv, giáo án, máy tính, máy chiếu, bảng và một số chương trình đã viết sẵn. - HS: Sgk, vở, bút, máy tính, … III. Hoạt động dạy học Hoạt động của Giáo viên & Học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. -GV: Hãy viết lại biểu thực điều kiện Bài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt)

  1. Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt) I. Mục tiêu - Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện If…then. - Rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình. II. Chuẩn bị - GV: Sgk, sgv, giáo án, máy tính, máy chiếu, bảng và một số chương trình đã viết sẵn. - HS: Sgk, vở, bút, máy tính, … III. Hoạt động dạy học Hoạt động của Giáo viên & Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. -GV: Hãy viết lại biểu thực điều kiện Bài 3. Chương trình nhập ba số nguyên a, b, c từ bàn phím, kiểm tra dạng thiếu và dạng đủ. Nêu ý nghĩa và in ra màn hình kết quả kiểm tra của từng câu lệnh? ba số đó có thể là độ dài của một Hoạt động 2: Thực hành. - GV: Đưa ra bài toán yêu cầu học sinh tam giác hay không.
  2. -Input: 3 số a, b, c lớn hơn 0 xác định Input, output của bài toán. - HS: Trả lời câu hỏi. -Output: Thông báo 3 số a, b, c có -GV: Yêu cầu học sinh mô tả thuật toán. phải là ba cạnh của một tam giác - HS: Mô tả thuật toán. hay không? - GV: Từ thuật toán đựơc mô tả GV đưa * Mô tả thuật toán: ra cách giải và giải thích ý nghĩa của từ B1: Nhập a, b, c >0 B2: Nếu (b+c>a) và (a+b>c) và khóa (Or). - GV: Yêu cầu học sinh nhập chương (c+a>b), kết quả a, b,c là ba cạnh trình, sửa lỗi, lưu và chạy chương trình của một tam giác rồi chuyển qua B4 với các bộ dữ liệu khác nhau. B3: Thông báo a, b, c không phải là - HS: Thực hành trên máy. ba cạnh của một tam giác và chuyển GV: Cuối giờ giáo viên nhận xét, đánh qua B4. giá và chấm điểm cho từng nhóm dựa B4: Kết thúc chương trình. trên kết quả các bài mà học sinh đã làm. Chương trình (SGK trang 54) - Các bộ dữ liệu: (1,2, 3) -> a, b, c không là ba cạnh Hoạt động 3: Cũng cố, dặn dò. của một tam giác.
  3. -Củng cố: Nhắc lại cấu trúc câu lệnh (3, 5, 4) -> a, b, c là ba cạnh của If…then dạng thiếu và dạng đủ, ý một tam giác nghĩa của từ khóa And và Or. Bài 4: Viết chương trình nhập vào Dặn dò: điểm bài kiểm tra của một bạn nào đó và đưa ra thông báo -NÕu ®iÓm nhá h¬n 5, in ra dßng ch÷ "Ban can co gang hon"; -NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng 5 vµ nhá h¬n 6.5, in ra dßng ch÷ "Ban dat diem trung binh"; -NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng 6.5 vµ nhá h¬n 8, in ra dßng ch÷ "Ban dat diem Kha"; -NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng 8, in ra dßng ch÷ "Hoan ho ban dat diem Gioi".

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản