intTypePromotion=1

Giáo án tuần 14 bài Chính tả (Nghe viết): Câu chuyện bó đũa - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
222
lượt xem
10
download

Giáo án tuần 14 bài Chính tả (Nghe viết): Câu chuyện bó đũa - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nghe và viết lại chính xác đoạn từ Người cha liền bảo… đến hết. 2Kỹ năng: Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc. Rèn viết nắn nót, tốc độ viết nhanh. 3Thái độ: Viết đúng nhanh, chính xác. II. Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghi nội dung các bài tập đọc. - HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) - GV đọc các trường hợp chính tả cần - Viết các từ ngữ sau: câu phân biệt của tiết trước yêu cầu 2 HS chuyện, yên lặng, dung dăng lên bảng viết, cả lớp viết bảng con. dung dẻ, nhà giời,… - Nhận xét và điểm HS. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Trong giờ chính tả này, các con sẽ nghe và viết lại chính xác đoạn cuối trong bài Câu chuyện bó đũa. Sau đó làm các bài tập chính tả phân biệt l/n, i/iê, at/ac. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả.  Phương pháp: Trực quan, thực hành. - Hát Hoạt động của Trò... ĐDDH: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chép chính tả. a/ Ghi nhớ nội dung đoạn viết. - GV đọc đoạn văn cuối trong bài Câu chuyện bó đũa và yêu cầu HS đọc lại. - Hỏi: Đây là lời của ai nói với ai? - Người cha nói gì với các con? - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp theo dõi - Là lời của người cha nói với các con. b/ Hướng dẫn trình bày. - Người cha khuyên các con - Lời người cha được viết sau dấu câu phải đồn kết. Đồn kết mới có gì? sức mạnh, chia lẻ ra sẽ không có sức mạnh. c/ Hướng dẫn viết từ khó. - GV đọc, HS viết các từ khó theo dõi - Sau dấu 2 chấm và dấu gạch ngang đầu dòng. và chỉnh sửa lỗi cho HS. d/ Viết chính tả. - GV đọc, chú ý mỗi cụm từ đọc 3 câu. - Viết các từ: Liền bảo, chia lẻ, hợp lại, thương yêu, sức e/ Sốt lỗi mạnh,… g/ Chấm bài.  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập - Nghe và viết lại. chính tả.  Phương pháp: Trực quan, thực hành, thi đua.  ĐDDH: Bảng phụ, bút dạ. a/ Tiến hành. Gọi HS đọc yêu cầu của bài. Yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập, 1 HS làm bài trên bảng lớp. - Đọc yêu cầu. Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng. - Làm bài....Yêu cầu cả lớp đọc các từ trong bài tập sau khi đã điền đúng. - Nhận xét và tự kiểm tra bài b/ Lời giải. mình. Bài 2: a/ Lên bảng, nên người, ăn no, lo lắng. b/ Mải miết, hiểu biết, chim sẻ, điểm mười. Bài 3: a/ Oâng bà nội, lạnh, lạ. b/ hiền, tiên, chín. C/ dắt, bắc, cắt 4. Củng cố – Dặn dò (3’) Trò chơi: Thi tìm tiếng có i/iê. - Cách tiến hành: GV chia lớp thành 4 đội, cho các đội thi tìm. Đội nào tìm được nhiều từ hơn là đội thắng cuộc. - VD về lời giải: Lim, tìm hiểu, kìm, phím đàn, con nhím, chúm chím, bím tóc, in ấn, nhìn, vin cành,… tiên, hiền, liền, nghiền, chùa chiền, viền, liền mạch, tiến lên, tiếng đàn, kiểng, viếng thăm,… - Đọc bài..- Chuẩn bị: Tiếng võng kêu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 14 bài Chính tả (Nghe viết): Câu chuyện bó đũa - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nghe và viết lại chính xác đoạn từ Người cha liền bảo… đến hết. 2Kỹ năng: Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc. - Rèn viết nắn nót, tốc độ viết nhanh. 3Thái độ: Viết đúng nhanh, chính xác. II. Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghi nội dung các bài tập đọc. - HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) - GV đọc các trường hợp chính tả cần - Viết các từ ngữ sau: câu phân biệt của tiết trước yêu cầu 2 HS chuyện, yên lặng, dung dăng lên bảng viết, cả lớp viết bảng con. dung dẻ, nhà giời,… - Nhận xét và điểm HS. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Trong giờ chính tả này, các con sẽ nghe và viết lại chính xác đoạn cuối trong bài Câu chuyện bó đũa. Sau đó làm các bài tập chính tả phân biệt l/n, i/iê, at/ac. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả.  Phương pháp: Trực quan, thực hành.
  2.  ĐDDH: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chép chính tả. a/ Ghi nhớ nội dung đoạn viết. - GV đọc đoạn văn cuối trong bài Câu chuyện bó đũa và yêu cầu HS đọc lại. - Hỏi: Đây là lời của ai nói với ai? - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp theo dõi - Người cha nói gì với các con? - Là lời của người cha nói với các con. b/ Hướng dẫn trình bày. - Người cha khuyên các con - Lời người cha được viết sau dấu câu phải đồn kết. Đồn kết mới có gì? sức mạnh, chia lẻ ra sẽ không có sức mạnh. c/ Hướng dẫn viết từ khó. - GV đọc, HS viết các từ khó theo dõi - Sau dấu 2 chấm và dấu gạch và chỉnh sửa lỗi cho HS. ngang đầu dòng. d/ Viết chính tả. - GV đọc, chú ý mỗi cụm từ đọc 3 câu. - Viết các từ: Liền bảo, chia lẻ, hợp lại, thương yêu, sức e/ Sốt lỗi mạnh,… g/ Chấm bài.  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập - Nghe và viết lại. chính tả.  Phương pháp: Trực quan, thực hành, thi đua.  ĐDDH: Bảng phụ, bút dạ. a/ Tiến hành. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập, 1 HS làm bài trên bảng lớp. - Đọc yêu cầu. - Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng. - Làm bài.
  3. - Yêu cầu cả lớp đọc các từ trong bài tập sau khi đã điền đúng. - Nhận xét và tự kiểm tra bài b/ Lời giải. mình. Bài 2: - Đọc bài a/ Lên bảng, nên người, ăn no, lo lắng. b/ Mải miết, hiểu biết, chim sẻ, điểm mười. Bài 3: a/ Oâng bà nội, lạnh, lạ. b/ hiền, tiên, chín. C/ dắt, bắc, cắt 4. Củng cố – Dặn dò (3’) Trò chơi: Thi tìm tiếng có i/iê. - Cách tiến hành: GV chia lớp thành 4 đội, cho các đội thi tìm. Đội nào tìm được nhiều từ hơn là đội thắng cuộc. - VD về lời giải: Lim, tìm hiểu, kìm, phím đàn, con nhím, chúm chím, bím tóc, in ấn, nhìn, vin cành,… tiên, - Chuẩn bị: Tiếng võng kêu. hiền, liền, nghiền, chùa chiền, viền, liền mạch, tiến lên, tiếng đàn, kiểng, viếng thăm,…
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2