intTypePromotion=1

Giáo trình Android SDk chương 6

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
116
lượt xem
45
download

Giáo trình Android SDk chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan • Là một trong 4 loại thành phần của một ứng dụng. • Service chạy nền và không tương tác trực tiếp với người dùng. Service lại được yêu cầu start trong khi đã chạy rồi • Khi có một context nào đó gọi startService() để start service mong muốn. Nếu service đó chưa được tạo thì sẽ gọi onCreate() rồi gọi tiếp onStart() và khi đó service chạy nền bên dưới. • Nếu sau đó lại có một context muốn start service này mà service đã đang chạy, chỉ có phương thức onStart() của service được gọi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Android SDk chương 6

  1. Service MultiUni Trần Vũ Tất Bình
  2. Tổng quan • Là một trong 4 loại thành phần của một ứng dụng. • Service chạy nền và không tương tác trực tiếp với người dùng. • Tham khảo: http://developer.android.com/reference/android/a pp/Service.html
  3. Lifecycle – startService() Service được start onCreate() lần đầu Service lại được yêu onStart() cầu start trong khi đã chạy rồi Bên ngoài gọi Service onDestroy() stopService() hoặc đang chạy service tự stop
  4. Lifecycle – startService() • Khi có một context nào đó gọi startService() để start service mong muốn. Nếu service đó chưa được tạo thì sẽ gọi onCreate() rồi gọi tiếp onStart() và khi đó service chạy nền bên dưới. • Nếu sau đó lại có một context muốn start service này mà service đã đang chạy, chỉ có phương thức onStart() của service được gọi. • Dù service có được gọi start bao nhiêu lần thì cũng chỉ có 1 instance của service và chỉ cần gọi stopService() một lần để kết thúc service.
  5. Lifecycle – bindService() Activity gọi Service còn chạy, bindService() để client muốn kết nối kết nối tới với service service Lần trước unBind() với onCreate() onBind() client này trả về true Service onRebind() đang chạy Service không còn kết nối với client nào nữa và cũng ko Bên ngoài gọi onUnbind() có context nào start unbindService() service này hoặc kết nối bị ngắt onDestroy()
  6. Lifecycle – bindService() • Thông thường, lifecycle của service khi có client kết nối từ đầu như sau: – Cũng bắt đầu bằng onCreate() rồi đến onBind() và service chạy background. – Khi không còn client kết nối tới thì service gọi onUnbind() rồi onDestroy().
  7. Lifecycle • Có một số trường hợp không thông thường, ví dụ như: – Có một context khởi động (start) một service, sau đó có một số client kết nối (bind) tới service – Có nhiều client cùng lúc kết nối (bind) tới service – Một activity vừa gọi startService() vừa gọi bindService() … Các bạn có thể tự làm ví dụ để thử các trường hợp này.
  8. Xem demo LocalService • ApiDemos  src  com.example.android.apis.app  LocalService  LocalServiceBinding LocalServiceController
  9. Sử dụng service – Dùng trong các ứng dụng nghe nhạc. – Dùng để xử lý các thao tác mất thời gian và không nhất thiết phải hiển thị lên activity (download, upload…) – Đôi khi cần một ứng dụng vận hành liên tục để xử lý những việc mong muốn mà không làm phiền người dùng  service – Làm những thao tác tính toán, xử lý đều đặn nào đó và kết quả khi nào người dùng cần thì mới xem …

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản