intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình android sdk

Xem 1-20 trên 24 kết quả Giáo trình android sdk
 • Tham khảo sách 'giáo trình android', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf108p vinhtk7ce 06-07-2012 248 102   Download

 • Cài đặt Android SDK • Bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt gốc tại đây Hoặc có thể coi bản rút gọn tiếng Việt ở các slide sau Download eclipse • Cần có eclipse 3.5 (3.4 cũng được) http://www.eclipse.org/downloads/ • Vào link bên trên, down eclipse classic 3.5 về rồi giải nén, vậy là đã có thể dùng được eclipse rồi.

  pdf9p iiduongii4 12-04-2011 266 85   Download

 • Tạo một project mới • Ở màn hình eclipse, bấm File  New  Project  Android  Android Project  Next • Hoặc trên thanh công cụ bấm vào icon như trong hình Tạo một project mới • Ở màn hình kế nhập liệu vào các ô như sau: – Project name: HelloWorld (tên project hiển trị trên eclipse cũng sẽ là thư mục chứ ứng dụng trong workspace) – Application name: Hello World (tên ứng dụng sẽ hiện thị trên điện thoại) ...

  pdf17p iiduongii4 12-04-2011 179 63   Download

 • Một số loại layout khác • FrameLayout: các view bên trong được qui định vị trí bằng khoảng cách so với biên trái và trên so với layout, các view có thể đè lên nhau. • RelativeLayout: các view được thiết kế dựa trên quan hệ giứa chúng với nhau và với layout chứa chúng. • AbsoluteLayout: dành cho bạn nào làm nhiều với C#, nhưng ko khuyến khích với Android nhé. …

  pdf11p iiduongii4 12-04-2011 139 55   Download

 • Tổng quan • Trong Android, dùng Activity để hiển thị màn hình. • Mỗi activity sẽ chứa các View theo dạng cấu trúc cây, nghĩa là một Layout gốc chứa các view/layout con bên trong hoặc chỉ có 1 view duy nhất. (lưu ý Layout cũng là một view nhé) • Có thể thiết kế giao diện trong code java hoặc trong file xml trong thư mục layout.

  pdf11p iiduongii4 12-04-2011 136 53   Download

 • BroadcastReceiver MultiUni Trần Vũ Tất Bình Tổng quan • BroadcastReceiver (có thể gọi là Receiver là một trong bốn loại thành phần trong ứng dụng Android. Chức năng dùng để nhận các sự kiện mà các ứng dụng hoặc hệ thống phát đi. • Có 2 cách phát-nhận đó là: – Không có thứ tự: receiver nào đủ điều kiện thì nhận hết, không phân biệt và cũng tách rời nhau. – Có thứ tự: receiver nào đăng ký ưu tiên hơn thì nhận trước, và có thể truyền thêm thông tin xử lý cho các receiver sau. Lifecycle • Thực ra lifecycle của BroadcastReceiver chỉ...

  pdf16p iiduongii4 12-04-2011 143 53   Download

 • Activity? • Activity là một trong 4 thành phần chính của một ứng dụng Android. • Activity được dùng để hiện thị một màn hình. • Khi làm việc với activity cần bắt đầu với một số kiến thức cơ bản sau: – Lifecycle của activity – Khởi động một activity, liên lạc giữa 2 activity – Task – Tạo menu, dialog

  pdf9p iiduongii4 12-04-2011 133 48   Download

 • Thread • Thông thường dùng Thread để xử lý các code xử lý nặng, hoặc mất thời gian có thể gây chậm chương trình hoặc giao diện bị block. • Thread khá thông dụng và trong Android dùng lớp Thread của Java. • Mặc định, mỗi ứng dụng chạy trong một process và code được thực thi trong thread chính của process đó.

  pdf17p iiduongii4 12-04-2011 122 46   Download

 • Tổng quan • Là một trong 4 loại thành phần của một ứng dụng. • Service chạy nền và không tương tác trực tiếp với người dùng. Service lại được yêu cầu start trong khi đã chạy rồi • Khi có một context nào đó gọi startService() để start service mong muốn. Nếu service đó chưa được tạo thì sẽ gọi onCreate() rồi gọi tiếp onStart() và khi đó service chạy nền bên dưới. • Nếu sau đó lại có một context muốn start service này mà service đã đang chạy, chỉ có phương thức onStart() của service được gọi....

  pdf9p iiduongii4 12-04-2011 133 45   Download

 • Build unique mobile applications with the latest Android SDK Written by an Android authority, this up-to-date resource shows you how to leverage the features of Android 2 to enhance existing products or create innovative new ones. Serving as a hands-on guide to building mobile apps using Android, the book walks you through a series of sample projects that introduces you to Android’s new features and techniques.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 293 133   Download

 • WHAT’S IN THIS CHAPTER? ➤ How to install the Android SDK, create a development environment, and debug your projects. Understanding mobile design considerations and the importance of optimizing for speed and efficiency and designing for small screens and mobile data connections. Using Android Virtual Devices, the emulator, and developer tools. ➤ ➤ All you need to start writing your own Android applications is a copy of the Android SDK and the Java development kit.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 176 87   Download

 • Introducing SMS and MMS ❘ 417 Next 8 hours 0 5 15 30 60 120 480 4. Now create a new AutoResponder Activity, populating it with the layout you created in Step 1. package com.paad.emergencyresponder; import import import import import import import import import import import import import import import import import android.app.Activity; android.app.AlarmManager; android.app.PendingIntent; android.content.res.Resources; android.content.Context; android.content.Intent; android.content.IntentFilter; android.content.BroadcastReceiver; android.content.SharedPreferences; android.content.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 213 91   Download

 • Externalizing Resources ❘ 67 LISTING 3-3: Simple menu layout resource Using Resources As well as the resources you create, Android supplies several system resources that you can use in your applications. The resources can be used directly from your application code and can also be referenced from within other resources (e.g., a dimension resource might be referenced in a layout definition). Later in this chapter you’ll learn how to define alternative resource values for different languages, locations, and hardware.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 147 62   Download

 • Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý lập trình cơ bản với Androi Bài này sẽ hướng dẫn cặn kẽ mọi người cách sử dụng Android trong Eclipse, hi vọng giúp những người mới chập chững bước vào lập trình Android có thêm thông tin và biết cách khai thác IDE của mình hiệu quả hơn. I.Hướng dẫn cài đặt Android với Eclipse: Thực chất anh Giáp đã viết một bài có nội dung tương tự, nhưng do Goolge thay đổi phương thức tải Android SDK nên mình quyết định viết lại, gộp luôn vào topic hướng dẫn...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 122 37   Download

 • Hướng dẫn cài đặt Android với Eclipse: Thực chất anh Giáp đã viết một bài có nội dung tương tự, nhưng do Goolge thay đổi phương thức tải Android SDK nên mình quyết định viết lại, gộp luôn vào topic hướng dẫn sử dụng Eclipse. 1.Download Android SDK: Android SDK thực chất là tập hợp các công cụ và thư viện để phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Android. B1: Vào trang http://developer.android.com/sdk/index.html để tải Android SDK Starter. ...

  pdf10p samsung6 29-10-2011 76 16   Download

 • Android Virtual Device (Emulator): AVD là máy ảo cho developer phát triển ứng dụng. Để tạo 1 AVD bạn vào Windows - Android SDK and AVD Manager - Virtual Devices chọn New. - Cửa sổ Create new AVD hiện ra, bạn điền thông tin cho AVD bạn muốn: Name: Tùy ý (nhưng chỉ được sử dụng các ký tự "a-z", "A-Z", ".-_", nghĩa là cả khoảng trắng cũng ko đc). Target: Chọn phiên bản hệ điều hành bạn muốn (thường mình tạo một Android 1.6 và một Android 2.2 để test). SD Card: gõ vào Size SD card ảo cho...

  pdf5p phuoctam53 17-08-2011 64 4   Download

 • Thực chất anh Giáp đã viết một bài có nội dung tương tự, nhưng do Goolge thay đổi phương thức tải Android SDK nên mình quyết định viết lại, gộp luôn vào topic hướng dẫn sử dụng Eclipse. 1.Download Android SDK: Android SDK thực chất là tập hợp các công cụ và thư viện để phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Android. B1: Vào trang

  pdf10p iphone2 07-09-2011 49 4   Download

 • Resolution and Density Independence ❘ 117 LISTING 4-23: Level List Drawable resource To select which image to display in code call setImageLevel on the View displaying the Level List Drawable resource, passing in the index of the Drawable you wish to display. imageView.setImageLevel(5); The View will display the image corresponding to the index with an equal or greater value to the one specified. Level

  pdf50p kien2507 16-11-2010 121 37   Download

 • Working with SQLite Databases ❘ 217 LISTING 7-5: Extracting values from a Cursor int GOLD_HOARDED_COLUMN = 2; Cursor myGold = myDatabase.query("GoldHoards", null, null, null, null, null, null); float totalHoard = 0f; // Make sure there is at least one row. if (myGold.moveToFirst()) { // Iterate over each cursor. do { float hoard = myGold.getFloat(GOLD_HOARDED_COLUMN); totalHoard += hoard; } while(myGold.moveToNext()); } float averageHoard = totalHoard / myGold.getCount(); Because SQLite database columns are loosely typed, you can cast individual values into valid types as required.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 81 35   Download

 • Playing Audio and Video ❘ 367 Playing Video Using the Video View The simplest way to play back video is to use the VideoView control. The Video View includes a Surface on which the video is displayed and encapsulates and manages a Media Player to manage the video playback. The Video View supports the playback of local or streaming video as supported by the Media Player component. Video Views conveniently encapsulate the initialization of the Media Player.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 114 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình android sdk
p_strCode=giaotrinhandroidsdk

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2