intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng lập trình

Xem 1-20 trên 8174 kết quả Kỹ năng lập trình
 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình ứng dụng với visual basic .net part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p myxaodon12 21-11-2011 118 31   Download

 • Tài liệu “Kỹ năng lập trình” trình bày các vấn đề thực tế. Chia sẻ những kinh nghiệm, và đưa ra những giải pháp giúp mọi lập trình viên ở mọi cấp độ làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Tài liệu được trình bày cho nhiều loại đọc giả khác nhau, từ sinh viên cho đến các lapah trình viên chuyên nghiệp

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 112 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 91 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 79 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 84 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 85 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 75 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 84 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 85 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p myxaodon11 19-11-2011 62 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p myxaodon11 19-11-2011 63 15   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 và phần 2 của tài liệu, phần 3 có nội dung chủ yếu về: Kỹ năng lập trình hướng đối tượng. Ở chương này, kiến thức về lập trình hướng đối tượng tương đổi mới và bao quát nhiều vấn đề lớn. Nội dung tài liệu chưa trình bày đầy đủ các vấn đề trong lập trình với VB.NET, nhưng đã cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản, mời các bạn cùng tham khảo và học tập.

  pdf159p hanh_tv20 26-02-2019 31 4   Download

 • Kỹ năng lập trình là một yêu cầu cơ bản của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, là điều kiện tiên quyết đối với sinh viên chuyên ngành công nghệ phần mềm và những sinh viên theo hướng công nghệ cũng như nghề sản xuất sản phẩm phần mềm. Bài viết này đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao kỹ năng lập trình của sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

  pdf4p vimaryland2711 05-04-2021 4 0   Download

 • Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập trình trên các cấu trúc dữ liệu quan trọng như: stack, queue mlink, tree & graph cùng với phương pháp phân tích, thiết kế, đánh giá thuật toán

  pdf0p ngoclanh 10-06-2009 2109 829   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lập trình php chuyên nghiệp', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf142p trinhkhacthanh 23-11-2010 510 289   Download

 • Giáo trình Vi mạch số lập trình này giúp sinh viên nắm bắt các kiến thức và kỹ năng lập trình FPGA ứng dụng vào lĩnh vực điện tử, là một mô đun không thể thiếu đối với sinh viên nghề điện tử công nghiệp.

  doc281p uocvongxua02 14-05-2015 618 222   Download

 • Sinh viên có được các kiến thức cơ bản của kỹ thuật lập trình và ập trình lập trình hướng đối tượng, có khả năng phân tích, xây dựng chương trình, làm chủ các kỹ thuật lập trình và lập trình hướng đối tượng: thừa kế, đa hình, kết tập. Sinh viên làm quen với ngôn ngữ mô hình hóa UML và sử dụng các biểu đồ và kỹ thuật cơ bản trong lập trình. Sinh viên làm chủ các kỹ thuật kiểm thử và gỡ lỗi chương trình....

  doc5p trongwtt 23-02-2011 440 186   Download

 • Microsoft® Visual Basic(VB) 2005 hay Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005. Trong Microsoft Visual Studio 2005, bạn có thể kết hợp các project (dự án) viết bằng các ngôn ngữ khác như C#, J#, ... với VB2005. VB2005 được chạy trên nền .NET Framework 2.0, khi đóng gói chương trình cũng cần bộ Framework này để chạy chương trình. Cũng như VB 6.0, VB2005 cũng là ngôn ngữ lập trình huớng đối tuợng....

  pdf67p myxaodon12 21-11-2011 275 92   Download

 • Tài liệu có nội dung được trình bày thành 9 chương. Trong đó chương 1 trình bày về phong cách lập trình, thuật toán và cấu trúc dực liệu là chủ đề của chương 2, chương 3 mô tả cách thiết kế và cài đặt của một chương trình, chương 4 trình bày quá trình phát triển một thư viện nhỏ, chương 5 đưa ra những chiến lược và chiến thuật để công việc gỡ rối được thực hiện có hệ thống và hiệu quả,... Tham khảo nội dung của tài liệu để nắm nội dung cụ thể của từng chương. Mời các ban cùng tham khảo.

  pdf388p tailieuvip14 26-07-2012 193 81   Download

 • Tài liệu giảng dạy về lập trình đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới lập trình. Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng lập trình cơ bản.Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf0p huongdanhoctot_4 24-10-2011 218 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ năng lập trình
p_strCode=kynanglaptrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2