intTypePromotion=1

Giáo trình Chương trình kỹ thuật viên ngành mạng và phần cứng - Phần 4: Chứng chỉ quản trị mạng Linux

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:271

0
39
lượt xem
5
download

Giáo trình Chương trình kỹ thuật viên ngành mạng và phần cứng - Phần 4: Chứng chỉ quản trị mạng Linux

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung giáo trình gồm 19 bài học và 1 bài ôn tập, sau khi học xong khóa học này học viên sẽ cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux (phiên bản mới nhất của RedHat) và thực thi được các thao tác tạo tập tin, thư mục, quản lý người dùng, cấp quyền hạn sử dụng tài nguyên, soạn thảo văn bản bằng các công cụ, chia sẻ tài nguyên thông qua dịch vụ samba, đặt hạn ngạch để giới hạn sử dụng tài nguyên đĩa cứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Chương trình kỹ thuật viên ngành mạng và phần cứng - Phần 4: Chứng chỉ quản trị mạng Linux

TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM<br /> 227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh<br /> Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn<br /> <br /> HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY<br /> CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN<br /> <br /> Ngành MẠNG & PHẦN CỨNG<br /> <br /> Học phần IV<br /> CHỨNG CHỈ<br /> QUẢN TRỊ MẠNG LINUX<br /> <br /> Mã tài liệu: DT_NCM_MG_HDGD_QTMLX<br /> Phiên bản 1.2 – Tháng 4/2006<br /> <br /> Hướng dẫn giảng dạy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... 2<br /> MỤC TIÊU ................................................................................................................... 11<br /> ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN................................................................................................ 11<br /> PHÂN BỐ BÀI GIẢNG .................................................................................................. 11<br /> BÀI 1 Giới Thiệu Hệ Điều Hành Linux ........................................................................ 13<br /> Tóm tắt ...................................................................................................................... 13<br /> I.<br /> Vài dòng lịch sử về Linux ................................................................................ 14<br /> II.<br /> Lịch sử phát triển của Linux............................................................................ 15<br /> III.<br /> Những ưu điểm của Linux ............................................................................... 16<br /> III.1.<br /> Khả năng tương thích với các hệ mở..................................................................... 16<br /> III.2.<br /> Hỗ trợ ứng dụng ..................................................................................................... 16<br /> III.3.<br /> Lợi ích cho giới chuyên nghiệp điện toán............................................................... 16<br /> IV.<br /> Khuyết điểm của Linux.................................................................................... 16<br /> IV.1.<br /> Hỗ trợ kỹ thuật........................................................................................................ 16<br /> IV.2.<br /> phần cứng .............................................................................................................. 17<br /> V.<br /> Kiến trúc của hệ điều hành Linux.................................................................... 17<br /> V.1.<br /> Hạt nhân (Kernel) ................................................................................................... 17<br /> V.2.<br /> Shell ....................................................................................................................... 18<br /> V.3.<br /> Các tiện ích ............................................................................................................ 18<br /> V.4.<br /> Chương trình ứng dụng.......................................................................................... 18<br /> VI.<br /> Các đặc tính cơ bản của Linux......................................................................... 18<br /> VI.1.<br /> Đa tiến trình ............................................................................................................ 18<br /> VI.2.<br /> Tốc độ cao.............................................................................................................. 18<br /> VI.3.<br /> Bộ nhớ ảo............................................................................................................... 19<br /> VI.4.<br /> Sử dụng chung thư viện ......................................................................................... 19<br /> VI.5.<br /> Sử dụng các chương trình xử lý văn bản............................................................... 19<br /> VI.6.<br /> Sử dụng giao diện cửa sổ ...................................................................................... 19<br /> VI.7.<br /> Network Information Service (NIS) ......................................................................... 19<br /> VI.8.<br /> Lập lịch hoạt động chương trình, ứng dụng ........................................................... 19<br /> VI.9.<br /> Các tiện ích sao lưu dữ liệu ................................................................................... 20<br /> VI.10. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. ............................................................................ 20<br /> BÀI 2 Cài Đặt Hệ Điều Hành Linux ............................................................................ 21<br /> Tóm tắt ...................................................................................................................... 21<br /> I.<br /> Yêu cầu phần cứng.......................................................................................... 22<br /> II.<br /> Đĩa cứng và phân vùng đĩa trong Linux .......................................................... 22<br /> III.<br /> Quản lý ổ đĩa và partition trong Linux ............................................................ 22<br /> IV.<br /> Khởi động chương trình cài đặt....................................................................... 23<br /> IV.1.<br /> Boot từ CD-ROM .................................................................................................... 23<br /> IV.2.<br /> Boot từ đĩa khởi động Windows ............................................................................. 23<br /> IV.3.<br /> Boot từ đĩa mềm khởi động Linux .......................................................................... 23<br /> V.<br /> Các bước cài đặt hệ điều hành Linux .............................................................. 24<br /> V.1.<br /> Chọn phương thức cài đặt ..................................................................................... 24<br /> V.2.<br /> Chọn chế độ cài đặt ............................................................................................... 24<br /> V.3.<br /> Chọn ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài đặt ...................................................... 24<br /> V.4.<br /> Cấu hình bàn phím ................................................................................................. 25<br /> <br /> Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux<br /> <br /> Trang 2/271<br /> <br /> Hướng dẫn giảng dạy<br /> <br /> V.5.<br /> Chọn cấu hình mouse ............................................................................................ 25<br /> V.6.<br /> Lựa chọn loại màn hình.......................................................................................... 25<br /> V.7.<br /> Lựa chọn loại cài đặt .............................................................................................. 26<br /> V.8.<br /> Chia Partition .......................................................................................................... 27<br /> V.9.<br /> Lựa chọn Automatically partition ............................................................................ 27<br /> V.10.<br /> Chia Partition bằng Disk Druid ............................................................................... 28<br /> V.11.<br /> Cài đặt chương trình Boot Loader.......................................................................... 29<br /> V.12.<br /> Cấu hình mạng ....................................................................................................... 30<br /> V.13.<br /> Cấu hình Firewall ................................................................................................... 31<br /> V.14.<br /> Chọn ngôn ngữ hỗ trợ trong Linux ......................................................................... 31<br /> V.15.<br /> Cấu hình khu vực địa lý của hệ thống .................................................................... 31<br /> V.16.<br /> Đặt mật khẩu cho người quản trị............................................................................ 32<br /> V.17.<br /> Cấu hình chứng thực ............................................................................................. 32<br /> V.18.<br /> Chọn các chương trình và Package cài đặt ........................................................... 33<br /> V.19.<br /> Định dạng filesystem và tiến hành cài đặt .............................................................. 34<br /> VI.<br /> Cấu hình thiết bị.............................................................................................. 34<br /> VI.1.<br /> Bộ nhớ (RAM) ........................................................................................................ 34<br /> VI.2.<br /> Vị trí lưu trữ tài nguyên........................................................................................... 34<br /> VI.3.<br /> Hỗ trợ USB ............................................................................................................. 35<br /> VI.4.<br /> Network Card ......................................................................................................... 35<br /> VI.5.<br /> Cài đặt modem ....................................................................................................... 35<br /> VI.6.<br /> Cài đặt và cấu hình máy in ..................................................................................... 36<br /> VII.<br /> Sử dụng hệ thống............................................................................................ 37<br /> VII.1.<br /> Đăng nhập .............................................................................................................. 37<br /> VII.2.<br /> Một số lệnh cơ bản................................................................................................. 38<br /> VII.3.<br /> Sử dụng trợ giúp man ............................................................................................ 38<br /> VIII. Khởi động hệ thống......................................................................................... 39<br /> VIII.1. Các bước khởi động hệ thống:............................................................................... 39<br /> IX.<br /> Shutdown và Reboot hệ thống ....................................................................... 41<br /> X.<br /> Sử dụng runlevel ............................................................................................. 41<br /> XI.<br /> Phục hồi mật khẩu cho user quản trị .............................................................. 41<br /> XII.<br /> Tìm hiểu boot loader ....................................................................................... 42<br /> XII.1.<br /> GRUB boot loader .................................................................................................. 42<br /> XII.2.<br /> LILO boot loader..................................................................................................... 44<br /> BÀI 3 Hệ Thống Tập Tin ............................................................................................. 46<br /> Tóm tắt ...................................................................................................................... 46<br /> I.<br /> Cấu trúc hệ thống tập tin ................................................................................ 47<br /> I.1.<br /> Loại tập tin.................................................................................................................. 48<br /> I.2.<br /> Liên kết tập tin ............................................................................................................ 48<br /> II.<br /> Cấu trúc cây thư mục ...................................................................................... 49<br /> III.<br /> Các thao tác trên hệ thống tập tin và đĩa ....................................................... 51<br /> III.1.<br /> Mount và umount một hệ thống tập tin ................................................................... 51<br /> III.2.<br /> Định dạng filesystem .............................................................................................. 53<br /> III.3.<br /> Quản lý dung lượng đĩa.......................................................................................... 53<br /> III.4.<br /> Duy trì hệ thống tập tin với lệnh fsck ...................................................................... 54<br /> IV.<br /> Các thao tác trên tập tin và thư mục ............................................................. 54<br /> <br /> Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux<br /> <br /> Trang 3/271<br /> <br /> Hướng dẫn giảng dạy<br /> <br /> IV.1.<br /> Thao tác trên thư mục ............................................................................................ 54<br /> IV.2.<br /> Tập tin .................................................................................................................... 56<br /> IV.3.<br /> Các tập tin chuẩn trong Linux................................................................................. 58<br /> IV.4.<br /> Đường ống (Pipe)................................................................................................... 60<br /> IV.5.<br /> Lệnh tee ................................................................................................................. 60<br /> V.<br /> Lưu trữ tập tin/thư mục ................................................................................. 60<br /> V.1.<br /> Lệnh gzip/gunzip .................................................................................................... 60<br /> V.2.<br /> Lệnh tar .................................................................................................................. 60<br /> VI.<br /> Bảo mật hệ thống tập tin ................................................................................ 61<br /> VI.1.<br /> Quyền hạn .............................................................................................................. 61<br /> VI.2.<br /> Lệnh chmd, chown, chgrp ...................................................................................... 63<br /> Bài 4 Cài Đặt Phần Mềm ............................................................................................ 65<br /> Tóm tắt ...................................................................................................................... 65<br /> I.<br /> Chương trình RPM........................................................................................... 66<br /> II.<br /> Đặc tính của RPM ............................................................................................ 66<br /> III.<br /> Lệnh rpm ......................................................................................................... 66<br /> III.1.<br /> Cài đặt phần mềm bằng rpm .................................................................................. 66<br /> III.2.<br /> Loại bỏ phần mềm đã cài đặt trong hệ thống ......................................................... 67<br /> III.3.<br /> Nâng cấp phần mềm .............................................................................................. 68<br /> III.4.<br /> Truy vấn các phần mềm ......................................................................................... 68<br /> III.5.<br /> Kiểm tra các tập tin đã cài đặt ................................................................................ 69<br /> III.6.<br /> Cài đặt phần mềm file nguồn *.tar, *.tgz................................................................. 69<br /> Bài 5 Giới Thiệu Các Trình Tiện Ích ........................................................................... 71<br /> Tóm tắt ...................................................................................................................... 71<br /> I.<br /> Trình soạn thảo vi ........................................................................................... 72<br /> I.1.<br /> Một số hàm lệnh của vi .............................................................................................. 72<br /> I.2.<br /> Chuyển chế độ lệnh sang chế độ soạn thảo .............................................................. 72<br /> I.3.<br /> Chuyển chế độ soạn thảo sang chế độ lệnh .............................................................. 72<br /> II.<br /> Trình tiện tích mail .......................................................................................... 74<br /> III.<br /> Tiện ích tạo đĩa mềm boot............................................................................... 75<br /> IV.<br /> Trình tiện ích setup ......................................................................................... 75<br /> V.<br /> Trình tiện ích fdisk .......................................................................................... 76<br /> VI.<br /> Trình tiện ích iptraf ......................................................................................... 77<br /> VII.<br /> Trình tiện ích lynx ........................................................................................... 77<br /> VIII. Trình tiện ích mc ............................................................................................. 78<br /> Bài 6 Quản Trị Người Dùng Và Nhóm ........................................................................ 79<br /> Tóm tắt ...................................................................................................................... 79<br /> I.<br /> Superuser ........................................................................................................ 80<br /> II.<br /> Thông tin của User .......................................................................................... 80<br /> II.1. Tập tin /etc/passwd .................................................................................................... 80<br /> II.2. Username và UserID.................................................................................................. 81<br /> II.3. Mật khẩu người dùng ................................................................................................. 82<br /> II.4. Group ID..................................................................................................................... 82<br /> II.5. Home directory ........................................................................................................... 82<br /> III.<br /> Quản lý người dùng......................................................................................... 82<br /> III.1.<br /> Tạo tài khoản người dùng ...................................................................................... 82<br /> III.2.<br /> Thay đổi thông tin của tài khoản ............................................................................ 83<br /> <br /> Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux<br /> <br /> Trang 4/271<br /> <br /> Hướng dẫn giảng dạy<br /> <br /> III.3.<br /> Tạm khóa tài khoản người dùng ............................................................................ 84<br /> III.4.<br /> Hủy tài khoản ......................................................................................................... 84<br /> IV.<br /> Nhóm người dùng ........................................................................................... 84<br /> IV.1.<br /> Tạo nhóm ............................................................................................................... 84<br /> IV.2.<br /> Thêm người dùng vào nhóm .................................................................................. 84<br /> IV.3.<br /> Hủy nhóm ............................................................................................................... 85<br /> IV.4.<br /> Xem thông tin về user và group ............................................................................ 85<br /> BÀI 7 Quản Lý Tài Nguyên Đĩa Cứng ......................................................................... 86<br /> Tóm tắt ...................................................................................................................... 86<br /> I.<br /> Giới thiệu QUOTA ............................................................................................ 87<br /> II.<br /> Thiết lập Quota................................................................................................ 87<br /> II.1. Chỉnh sửa tập tin /etc/fstab ........................................................................................ 87<br /> II.2. Thực hiện quotacheck................................................................................................ 88<br /> II.3. Phân bổ quota ............................................................................................................ 88<br /> III.<br /> Kiểm tra và thống kê hạn nghạch ................................................................... 89<br /> IV.<br /> Thay đổi Grace Periods ................................................................................... 89<br /> BÀI 08 Cấu Hình Mạng............................................................................................... 90<br /> Tóm tắt ...................................................................................................................... 90<br /> I.<br /> Đặt tên máy..................................................................................................... 91<br /> II.<br /> Cấu hình địa chỉ IP cho NIC ............................................................................ 91<br /> II.1. Xem địa chỉ IP ............................................................................................................ 91<br /> II.2. Thay đổi địa chỉ IP...................................................................................................... 91<br /> II.3. Tạo nhiều địa chỉ IP trên card mạng .......................................................................... 92<br /> II.4. Lệnh netstat................................................................................................................ 93<br /> III.<br /> Thay đổi default gateway................................................................................ 94<br /> III.1.<br /> Mô tả đường đi (route) thông qua script file ........................................................... 94<br /> III.2.<br /> Xóa route trong bảng định tuyến ............................................................................ 95<br /> IV.<br /> Truy cập từ xa ................................................................................................. 95<br /> IV.1.<br /> xinetd ...................................................................................................................... 95<br /> IV.2.<br /> Tập tin /etc/services ............................................................................................... 96<br /> IV.3.<br /> Khởi động xinetd .................................................................................................... 97<br /> V.<br /> Telnet .............................................................................................................. 97<br /> V.1.<br /> Khái niệm telnet...................................................................................................... 97<br /> V.2.<br /> Cài đặt .................................................................................................................... 97<br /> V.3.<br /> Cấu hình ................................................................................................................. 98<br /> V.4.<br /> Bảo mật dịch vụ telnet ............................................................................................ 99<br /> VI.<br /> Secure Remote Access – SSH (Secure Shell) ................................................ 100<br /> VI.1.<br /> Cài đặt SSH Server trên Server Linux.................................................................. 100<br /> VI.2.<br /> Sử dụng SSH Client trên Linux ............................................................................ 100<br /> VI.3.<br /> Quản trị hệ thống Linux thông qua SSH client for Windows:................................ 100<br /> VII.<br /> Dynamic Host Configuration Protocol........................................................... 101<br /> VII.1.<br /> Một số đặc điểm cần lưu ý trên DHCP Server ..................................................... 101<br /> VII.2.<br /> Ưu điểm của việc sử dụng DHCP ........................................................................ 101<br /> VII.3.<br /> Cấu hình DHCP Server ........................................................................................ 101<br /> VII.4.<br /> Khởi động dịch vụ DHCP: .................................................................................... 102<br /> BÀI 9 SAMBA............................................................................................................ 103<br /> Tóm tắt .................................................................................................................... 103<br /> <br /> Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux<br /> <br /> Trang 5/271<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2