intTypePromotion=1
ADSENSE

Chứng chỉ quản trị mạng Linux

Xem 1-20 trên 47 kết quả Chứng chỉ quản trị mạng Linux
 • Hướng dẫn giảng dạy Bài 4 Cài Đặt Phần Mềm Tóm tắt Lý thuyết: 3 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu học viên cơ chế cài đặt, tổ chức, quản lý phần mềm trên môi trường Linux Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm them I. Chương trình RPM II. Đặc tính của RPM III. Lệnh rpm Bài tập 4.1 (Sách bài tập – Cài đặt phần mềm) Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 65/271 Hướng dẫn giảng dạy I. Chương trình RPM RedHat Package Manager (RPM) là hệ thống quản lý package (gói phần mềm) được Linux hỗ...

  pdf6p suatuoi_thomngon 31-07-2011 208 79   Download

 • Tham khảo sách 'hướng dẫn giảng dạy chương trình kỹ thuật viên ngành mạng & phần cứng học phần iv chứng chỉ quản trị mạng linux', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p marco27770 10-06-2013 191 65   Download

 • Cấu Hình Mạng Tóm tắt Lý thuyết: 5 tiết - Thực hành: 10 tiết. Mục tiêu Giới thiệu một số thao tác cấu hình mạng, các phương thức quản trị mạng từ xa, cấu hình DHCP để cấp phát địa chỉ IP động cho máy trạm.

  pdf13p suatuoi_thomngon 31-07-2011 158 60   Download

 • Giáo trình này nhằm giúp các bạn sinh viên sau có thể cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux (phiên bản mới nhất của RedHat) và thực thi được các thao tác tạo tập tin, thư mục, quản lý người dùng, cấp quyền hạn sử dụng tài nguyên, soạn thảo văn bản bằng các công cụ, chia sẻ tài nguyên thông qua dịch vụ Samba, đặt hạn ngạch để giới hạn sử dụng tài nguyên đĩa cứng. Cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng trên hệ thống Linux như: DNS, FTP, WEB, MAIL, PROXY, tổ chức hệ thống cho phép người dùng có thể làm việc từ xa qua Web, SSH, Telnet.

  pdf271p vihercules2711 25-03-2019 55 10   Download

 • Hệ thống chứng chỉ của Linux cũng phân chia làm nhiều cấp độ (từ thấp đến cao) dành cho những người mới bắt đầu cho đến những người am hiểu sâu và muốn học nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu kỹ hơn về chứng chỉ quản trị mạng Linux.

  pdf0p bebebongbong12 29-10-2013 86 8   Download

 • ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN I. Cấu trúc đề thi Môn Học phần IV: Hệ điều hành Linux - Dịch vụ mạng Linux Cấu trúc đề thi

  pdf18p suatuoi_thomngon 31-07-2011 172 64   Download

 • Giới Thiệu Các Trình Tiện Ích Tóm tắt Lý thuyết: 4 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu các trình tiện ích, công cụ được sử dụng phổ biến trên mô trường Unix/Linux, trợ giúp cho học viên sử dụng để tổ chức và quản trị hệ thống hiệu quả hơn. Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm

  pdf8p suatuoi_thomngon 31-07-2011 145 58   Download

 • File Transfer Protocol Tóm tắt Lý thuyết: 5 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Bài học giới thiệu cơ I. chế cấu hình và tổ II. chức quản trị dịch vụ III. FTP IV. V. Các mục chính Giới thiệu về FTP Chương trình FTP Server Chương trình FTP client Giới thiệu VsFTP Cấu hình Virtual FTP Server Bài tập bắt buộc

  pdf11p suatuoi_thomngon 31-07-2011 180 58   Download

 • LẬP TRÌNH SHELL TRÊN LINUX Tóm tắt Lý thuyết: 5 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu các chương trình SHELL phổ biến trên Linux, đặc điểm của các chương trình SHELL, lập trình shell script để tự động hóa thao tác quản trị. Các mục chính Bài tập bắt buộc

  pdf18p suatuoi_thomngon 31-07-2011 135 55   Download

 • MAIL SERVER Tóm tắt Lý thuyết: 8 tiết - Thực hành: 10 tiết. Mục tiêu Bài học giới thiệu cơ chế tổ chức và quản trị hệ thống Mail. Cung cấp cho người dùng hệ thống có thể sử dụng E-mail thông qua Mail POP Client và Webmail. I. II. Các mục chính Những giao thức mail Giới thiệu về hệ thống mail Bài tập bắt buộc

  pdf27p suatuoi_thomngon 31-07-2011 130 54   Download

 • Quản Trị Người Dùng Và Nhóm Tóm tắt Lý thuyết: 5 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu cơ chế tổ chức và quản trị người dùng trên Linux.

  pdf7p suatuoi_thomngon 31-07-2011 142 48   Download

 • Webmin Tóm tắt Lý thuyết: 10 tiết - Thực hành: 10 tiết. Mục tiêu Bài học giới thiệu các công cụ hỗ trợ thao tác làm việc và quản trị hệ thống qua Web như Webmin, Usermin Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm

  pdf15p suatuoi_thomngon 31-07-2011 122 34   Download

 • PROXY SERVER Tóm tắt Lý thuyết: 5 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Bài học giới thiệu cơ chế tổ chức và quản trị dịch vụ Proxy để hỗ trợ chia sẽ kết nối Internet và thiết lập chính sách bảo mật cho hệ thống mạng nội bộ. Các mục chính Bài tập bắt buộc

  pdf9p suatuoi_thomngon 31-07-2011 112 33   Download

 • Nội dung giáo trình gồm 19 bài học và 1 bài ôn tập, sau khi học xong khóa học này học viên sẽ cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux (phiên bản mới nhất của RedHat) và thực thi được các thao tác tạo tập tin, thư mục, quản lý người dùng, cấp quyền hạn sử dụng tài nguyên, soạn thảo văn bản bằng các công cụ, chia sẻ tài nguyên thông qua dịch vụ samba, đặt hạn ngạch để giới hạn sử dụng tài nguyên đĩa cứng...

  pdf271p hanh_tv22 19-03-2019 43 5   Download

 • Giới Thiệu Hệ Điều Hành Linux Tóm tắt Lý thuyết: 3 tiết - thực hành: 0 tiết Mục tiêu Bài học này giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển, kiến trúc của Linux, ưu và nhược điểm của Linux so với các hệ điều hành khác.

  pdf8p suatuoi_thomngon 31-07-2011 182 73   Download

 • Cài Đặt Hệ Điều Hành Linux Tóm tắt Lý thuyết: 5 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu cho học viên cách cài đặt hệ điều hành Linux, cài đặt các thiết bị, tìm hiểu nguyên lý hoạt động, chương trình khởi động hệ điều hành Linux.

  pdf25p suatuoi_thomngon 31-07-2011 150 63   Download

 • Hệ Thống Tập Tin Tóm tắt Lý thuyết: 8 tiết - Thực hành: 10 tiết. Mục tiêu Bài học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về hệ thống tập tin, cấu trúc hệ thống tập tin, các loại tập tin được hỗ trợ trên linux, cách tạo và quản lý các hệ thống tập tin, sử dụng các lệnh liên quan đến hệ thống tập tin, thư mục.

  pdf19p suatuoi_thomngon 31-07-2011 137 54   Download

 • Domain Name System Tóm tắt Lý thuyết: 5 tiết - Thực hành: 10 tiết. Mục tiêu Giới thiệu cơ chế tổ chức và quản lý dịch vụ DNS trên môi trường Linux Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm

  pdf19p suatuoi_thomngon 31-07-2011 123 52   Download

 • Quản Lý Tài Nguyên Đĩa Cứng Tóm tắt Lý thuyết: 3 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu cơ chế thiết lập hạn ngạch để giới hạn tài nguyên đĩa cho người dùng.

  pdf4p suatuoi_thomngon 31-07-2011 105 38   Download

 • SAMBA Tóm tắt Lý thuyết: 4 tiết - Thực hành: 5 tiết. Mục tiêu Giới thiệu cơ chế chia sẽ tài nguyên trên hệ thống Linux thông qua dịch vụ SAMBA.

  pdf8p suatuoi_thomngon 31-07-2011 122 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chứng chỉ quản trị mạng Linux
p_strCode=chungchiquantrimanglinux

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2