intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành khái niệm tổng quan về hệ điều hành và chức năng của nó p6

Chia sẻ: Safs Gdfghdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
9
download

Giáo trình hình thành khái niệm tổng quan về hệ điều hành và chức năng của nó p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Intel 80386 là một vi xử lý 32 bít, nhưng nếu sử dụng với hệ điều hành 16 bít thì các hệ điều hành này xem nó như là các vi xử lý 80286 16 bít, nên khả năng quản lý bộ nhớ của nó sẽ bị giới hạn. Việc xử lý dữ liệu trong môi trường 32 bít cũng có nhiều điểm lợi hơn trong môi trường 16 bít. Cùng một ứng dụng đó nhưng nếu chạy trong môi trường 16 bít thì nó phải chia thành các phân đoạn 16 bít và chỉ có thể truy xuất dữ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành khái niệm tổng quan về hệ điều hành và chức năng của nó p6

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k hoạt động bình thường. Windows95 xây dựng các máy ảo DOS để chạy các ứng dụng 16 bít của DOS. Intel 80386 là một vi xử lý 32 bít, nhưng nếu sử dụng với hệ điều hành 16 bít thì các hệ điều hành này xem nó như là các vi xử lý 80286 16 bít, nên khả năng quản lý bộ nhớ của nó sẽ bị giới hạn. Việc xử lý dữ liệu trong môi trường 32 bít cũng có nhiều điểm lợi hơn trong môi trường 16 bít. Cùng một ứng dụng đó nhưng nếu chạy trong môi trường 16 bít thì nó phải chia thành các phân đoạn 16 bít và chỉ có thể truy xuất dữ liệu trong không gian 64Kb, nhưng khi chạy trong môi trường 32 bít thì nó không cần chia nhỏ và có thể truy xuất dữ liệu trong không gian bộ nhớ 4Gb, trong trường hợp này dữ liệu được tham chiếu theo kiểu tuyến tính nên tốc độ truy xuất được cải thiện hơn.  Kiến trúc vòng bảo vệ của Intel Kiến trúc vòng của Intel là cơ sở để hệ điều hành windows95 xây dựng các cơ chế bảo vệ các vùng nhớ đã cấp phát cho các ứng dụng trong môi trường có nhiều ứng dụng hoạt động đồng thời, cũng như bảo vệ vùng nhớ của hệ điều hành, không cho các ứng dụng truy xuất lên vùng nhớ của nhau và không cho các ứng dụng truy xuất lên vùng nhớ chứa chính hệ điều hành. Tất cả các vi xử lý Intel từ 80386 trở về sau đều duy trì kiến trúc 4 vòng (Ring), các ring cũng được hiểu như là các cấp độ ưu tiên của hệ thống, tuy nhiên windows95 chỉ sử dụng hai ring: ring 0 và ring 3. Trong windows95 tất cả các ứng dụng đều chạy tại ring 3 (được xem như chế độ người sử dụng), mà nó được ngăn cản truy xuất đên các vùng nhớ khác. Điều này đảm bảo rằng một ứng dụng không thể làm hỏng toàn bộ hệ thống. Các thành phần của hệ điều hành chạy tại ring 0 (được xem như chế độ kernel), các tiến trình chạy tại ring 0 không bị giới hạn truy xuất đến hệ thống (ring 0 có độ ưu tiên cao nhất, ring 3 có độ ưu tiên thấp nhất) nên code của nó phải thực sự tin cậy. Các tiến trình ở ring 3 phải thông qua các tiến trình ở ring 0 để truy xuất vào hệ thống.  Mô hình đa nhiệm trong Windows95 Windows95 là hệ điều hành đa nhiệm, nhờ có khả năng đa nhiệm mà windows95 có thể cho phép nhiều ứng dụng hoạt động đồng thời, nếu có một ứng dụng trong số này bị hỏng không thể tiếp tục thì các ứng dụng còn lại vẫn hoạt động bình thường. Windows95 có hai hình thức đa nhiệm: Đa nhiệm hợp tác (Cooperative Multitasking) và đa nhiệm ưu tiên (Preemptive Multitasking). Trong mô hình đa nhiệm hợp tác, chỉ có ứng dụng đang sở hữu processor mới quyết định khi nào trở lại processor cho tiến trình khác hoạt động. Trong mô hình đa nhiệm ưu tiên thì việc chuyển processor từ ứng dụng hiện tại cho tiến trình khác được thực hiện bởi bộ phận lập lịch của hệ điều hành. Bộ phận lập lịch quyết định thời gian mà mỗi tiến trình được sở hữu processor, khi nào thì dừng tiến trình hiện tại để thu hồi processor, khi có được processor thì chuyển nó cho tiến trình
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nào trong số các tiến trình đang chờ được cấp processor. Bộ phận lập lịch thường dựa vào độ ưu tiên của tiến trình để quyết định việc cấp processor cho nó. Các ứng dụng win32 đều hoạt động trong môi trường đa nhiệm ưu tiên, trong khi đó các ứng dụng win16 hoạt động trong môi trường đa nhiệm hợp tác. I.5.5. Cấu trúc của windows95 Có nhiều thành phần tạo nên cấu trúc của windows95, mỗi thành phần thực hiện một chức năng nào đó của môi trường windows. Windows95 có 4 thành phần chính:  Máy ảo hệ thống (VM: virtual machine): Một trong những thành phần chính của windows95 là trình quản lý máy ảo. Trình quản lý máy ảo điều khiển các ứng dụng MS_DOS, các ứng dụng windows, các trình điều khiển thiết bị ảo (VxD), và các thành phần cơ sở chính của windows. Các máy ảo có thể là máy ảo hệ thống hoặc các máy ảo DOS. Máy ảo hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng dành riêng cho người sử dụng windows95, nhờ có nó mà các chương trình của người sử dụng có thể chạy trên windows. Nó gồm 3 yếu tố chính: Các ứng dụng windows 32bit, shell, và các ứng dụng windows 16 bít:  Các ứng dụng windows 32 bít: là các ứng dụng dành riêng cho win32, nó cung cấp khả năng đa nhiệm tốt hơn so với các ứng dụng 16 bít. Tất cả các ứng dụng 32 bít dều sử dụng một không gian địa chỉ duy nhất. Windows sử dụng chế độ đa nhiệm ưu tiên (preemptive multitasking) để đảm bảo mỗi tác vụ đều được chia sẻ công bằng tài nguyên của hệ thống.  Môi trường shell: đó là windows explorer, explorer cung cấp đầy đủ các khả năng 32 bít. Hay nói cách khác Shell là một ứng dụng 32 bit.  Các ứng dụng windows 16 bít: đó là các ứng dụng được xây dựng trên các hệ điều hành trước windows95. Windows95 cho chạy tất cả các ứng dụng này trong một không gian địa chỉ dùng chung và các ứng dụng này được đối xử như một tác vụ duy nhất. Windows sử dụng chế độ đa nhiệm hợp tác (cooperative multitasking) cho các ứng dụng ở đây.  Máy ảo DOS (VMD: virtual machine DOS): Là thành phần dành riêng cho các ứng dụng MS_DOS. Nhờ có các máy ảo DOS mà các ứng dụng được xây dựng trên nền hệ điều hành MS_DOS vẫn có thể chạy trên môi trường hệ điều hành windows95. Có thể có nhiều máy ảo đồng thời chạy trên windows, nhờ đó mà ta có thể cho phép nhiều ứng dụng DOS chạy trên môi trường windows. Mỗi máy ảo có một vùng nhớ riêng của nó và nó đều truy xuất đến các thiết bị trên hệ thống. Các máy ảo DOS chạy trong chế độ 8086 ảo của các vi xử lý, nhờ đó mà nó được bảo vệ và nếu có một ứng dụng DOS bị hỏng khi đang chạy (Crash) thì các ứng dụng khác vẫn hoạt động bình thường.
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k  Giao diện lập trình ứng dụng (API: application Programming Interface): Có 2 loại API 16 bít và 32 bít. API 32 bít của windows95 cung cấp một tập các dịch vụ mà tất cả các ứng dụng 32 bít có thể truy xuất được, các ứng dụng Win 32 bít được hưởng các lợi ích mà giao diện API này cung cấp. API 32 bít bao gồm các thành phần cơ bản: KERNEL32.DLL, USER32.DLL, GDI32.DLL, các thành phần này được gọi là hệ thống con windows (windows subsystem):  Kernel32.DLL: Phần hạt nhân của windows, nó cung cấp một sự hỗ trợ cho những chức năng ở mức thấp mà một ứng dụng cần để chạy, nếu ứng dụng cần bộ nhớ thì nó sẽ nhận từ Kernel.  GDI32.DLL: Giao diện thiết bị đồ họa của windows, nó thực hiện các chức năng về Font chữ, máy in, màn hình, ...  User32.DLL: Giao tiếp người sử dụng.  Hệ thống cơ sở (Base System): Thành phần này chứa tất cả các dịch vụ đặc trưng của hệ điều hành. Đây là phần lõi (core) của widows95, nó bao gồm:  Hệ thống con quản lý tập tin (File Management): thành phần này cung cấp một khả năng giao tiếp với tất cả các thiết bị khối có trên máy tính, nối trực tiếp hoặc thông qua mạng, nó giúp máy tính truy xuất được đến các thiết bị này.  Hệ thống con quản mạng (Network Management Subsystem)  Các dịch vụ hệ điều hành (Operating System Services)  Bộ quản lý máy ảo (Virtual Machine Manager): Bộ phận này thực hiện các nhiệm vụ sau: Lập lịch cho các tác vụ; Khởi động cũng như kết thúc mọi ứng dụng có trên hệ thống, kể cả các ứng dụng DOS; Cấp phát bộ nhớ và quản lý cả bộ nhớ ảo của hệ thống; Giúp các tiến trình trao đổi thông tin với nhau.  Các trình điều khiển thiết bị: Các trình điều khiển thiết bị tiếp nhận các yêu cầu của windows và trao chúng cho các thiết bị dưới khuôn dạng mà thiết bị đó có thể hiểu được. Windows95 hỗ trợ hai loại trình điều khiển thiết bị. Thứ nhất, là trình điều khiển thiết bị chế độ thực, hoạt động trong chế độ thực, mà ta đã dùng trong windows3.1. Thứ hai, là các trình điều khiển thiết bị ảo, hoạt động trong chế độ bảo vệ, đó là các VxD: Virtual Anything Drivers, các VxD cho phép windows trao đổi với các thiết bị mà không cần chuyển qua chế độ thực. Với các VxD hệ thống sẽ chạy ổn định hơn, nhanh hơn, và khả năng phục hồi lỗi tốt hơn so với các trình điều khiển thiết bị trong chế độ thực. Tuy nhiên các VxD có thể làm hỏng hệ thống, vì code của nó hoạt động tại ring 0.  Một thành phần không thể không nhắc đến trong môi trường windows đó là các DLL (Dynamic Link Liblary: Thư viện liên kết động): Trong môi
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k trường hệ điều hành Windows, tại một thời điểm có thể có nhiều chương trình đồng thời hoạt động, và các chương trình này có thể cùng sử dụng một đoạn mã giống nhau nào đó. Như vậy trong bộ nhớ sẽ tồn tại nhiều đoạn mã giống nhau để đáp ứng cho các chương trình khác nhau, điều này gây lãng phí bộ nhớ. Để khắc phục Windows 9x đưa ra các tập tin DLL, DLL chứa các đoạn mã mà các ứng dụng thường sử dụng. DLL được nạp vào bộ nhớ ngay sau khi khởi động hệ điều hành để sẵn sàng phục vụ các ứng dụng hoặc được nạp vào bộ nhớ khi nó được gọi lần đầu tiên. Hệ điều hành luôn giám sát việc sử dụng DLL của các ứng dụng, khi không còn một ứng dụng nào sử dụng DLL thì nó được giải phóng ra khỏi bộ nhớ. Các mã trong DLL sẽ được liên kết vào các ứng dụng khi các ứng dụng được nạp vào bộ nhớ, các ứng dụng truy cập vào hệ thống thông qua các DLL. Như vậy nhờ có DLL mà windows linh động hơn và tiết kiệm được nhiều bộ nhớ hơn. I.5.6. Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) trong windows95 Mặc dù các tiến trình win32 có thể sử dụng đến 4GB bộ nhớ RAM, nhưng các giới hạn phần cứng hiện nay ngăn cản hầu hết các máy tính chứa nhiều bộ nhớ. Để mở rộng giới hạn bộ nhớ này các vi xử lý đã đưa ra các mô hình quản lý bộ nhớ khác nhau nhằm mở rộng khả năng quản lý bộ nhớ của vi xử lý cũng như cung cấp nhiều hơn không gian bộ nhớ cho các tiến trình. Vi xử lý 80386 đã sử dụng mô hình bộ nhớ ảo. Với vi xử lý 80386 không gian bộ nhớ được chia thành các phân đoạn (segmentation), mỗi phân đoạn lại được chia thành các phân trang (paging), các phân trang đều có kích thước bằng nhau và bằng 4Kb. CPU cũng như hệ điều hành sử dụng các trang bộ nhớ để chứa code và data của các tiến trình, trong trường hợp này các tiến trình cũng được chia thành các trang có kích thước bằng các trang bộ nhớ. Trong mô hình bộ nhớ ảo CPU không nạp tất cả các trang của tiến trình vào bộ nhớ RAM mà chỉ nạp các trang cần thiết ban đầu, các trang còn lại sẻ được nạp sau đó nếu cần. CPU dùng các bảng trang (PCT: Page Control Table) để theo dõi một trang của tiến trình là đã được nạp vào bộ nhớ RAM hay chưa. Khi có một trang mới của tiến trình được nạp vào bộ nhớ hoặc khi có một trang của tiến trình bị đưa ra lại đĩa thì hệ thống phải thực hiện việc cập nhật lại PCT. Khi có yêu cầu nạp một trang tiến trình mới vào bộ nhớ nhưng trên bộ nhớ không còn trang trống thì CPU cùng với hệ điều hành sẽ tìm một trang tiến trình nào đó không thực sự cần thiết tại thời điểm hiện tại, thường là trang ít được sử dụng gần đây nhất, để đưa ra đĩa (swap out), để lấy khung trang trống đó nạp trang tiến trình vừa yêu cầu, trang tiến trình bị đưa ra đĩa này sẽ được CPU và hệ điều hành nạp vào lại bộ nhớ (swap in) tại một thời điểm thích hợp sau này. Các trang b ị swap out thường được chứa trong một tập tin nào đó trên đĩa cứng, và được gọi là các tập tin swap. Trong windows95 các tập tin swap không bị giới hạn kích thước.
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Khi người sử dụng khởi động một ứng dụng thì windows95 sẽ khởi tạo một tập tin swap có kích thước ban đầu bằng kích thước của ứng dụng để sẵn sàng chứa các trang của ứng dụng khi các trang này bị CPU swap out ra đĩa. Windows95 thiết kế các tập tin swap theo kiểu động, tức là kích thước của nó có thể thay đổi tuỳ theo số trang mà nó chứa. Nếu có nhiều trang bị swap out thì kích thước của nó tăng lên, nếu các trang trong nó được swap in vào lại bộ nhớ RAM thì kích thước của nó sẽ tự động giảm xuống. I.13. Hệ điều hành Windows 2000 I.6.5. Giới thiệu về hệ điều hành Windows 2000 Windows 2000 được thiết kế để chạy trên các kiến trúc phần cứng khác nhau như: Các hệ thống dựa trên nền Intel CISC và RISC, Alpha AXP, Motorola PowerPC, .... Nó được viết bởi C và C++, ngôn ngữ assembly chỉ được sử dụng để viết các thành phần giao tiếp trực tiếp với phần cứng, mã ngôn ngữ assembly không chỉ tồn tại trong kernel và HAL mà nó còn tồn tại trong phần kernel mode của hệ thống con Win32, và trong một vài thư viện của user mode. Windows 2000 là hệ điều hành đa xử lý (multiprocess) 32 bít, được xây dựng để quản lý các hệ thống mạng máy tính, nó hỗ trợ cả 2 mô hình mạng: client/server (server-based) và peer-to-peer. Windows 2000 được xây dựng dựa trên Windows NT 4.0, nó cung cấp nhiều công cụ tốt hơn để quản lý Internet và các dịch vụ trên Internet. Windows 2000 là một họ gồm có 4 sản phẩm, một cho client và ba cho server: Client: Windows 2000 Professional; Server: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 datacenter Server Các sản phẩm trên khác nhau ở các điểm sau:  Số các processor được hỗ trợ.  Số lượng bộ nhớ vật lý được hỗ trợ.  Số các kết nối mạng hiện tại được hỗ trợ.  Các dịch vụ có trong các sản phẩm server không có trong sản phẩm client. Các file chính của Windows 2000 bao gồm:  Ntoskrnl.exe: Thành phần Executive và Kernel của hệ điều hành.  Ntkrnlpa.exe: Thành phần Executive và Kernel với sự hỗ trợ để mở rộng bộ nhớ vật lý, nó cho phép địa chỉ hoá bộ nhớ vật lý lên đến 64GB.  Hal.dll: Lớp phần cứng trừu tượng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2