intTypePromotion=3

Giáo trình Hóa phân tích định tính - GV. Nguyễn Thị Mỹ Chăm

Chia sẻ: Nguyễn Mỹ Chăm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
827
lượt xem
197
download

Giáo trình Hóa phân tích định tính - GV. Nguyễn Thị Mỹ Chăm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Hóa phân tích định tính" có nội dung được chia làm 2 phần: phần 1 lý thuyết hóa phân tích định tính (chương 1 đại cương, chương 2 phân tích định tính theo nhóm), phần 2 thực hành hóa phân tích định tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong giáo trình này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Hóa phân tích định tính - GV. Nguyễn Thị Mỹ Chăm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG KHOA: KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ<br /> <br /> HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH<br /> HỆ TRUNG CẤP DƯỢC<br /> <br /> GV: Nguyễn Thị Mỹ Chăm<br /> <br /> Bình Dương, tháng 12 năm 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1. LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH................................................................. 4 Chương I. ĐẠI CƯƠNG .................................................................................................................... 5 1. Mục đích. ................................................................................................................................. 5 2. Các phương pháp phân tích định tính...................................................................................... 5 3. Điều kiện tiến hành các phản ứng định tính ............................................................................ 7 4. Các nhóm phân tích. .............................................................................................................. 12 5. Các kỹ thuật cơ bản trong thực hành hóa phân tích định tính ............................................... 16 Chương II. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH THEO NHÓM .................................................................... 18 BÀI 1: CATION NHÓM I (Ag+, Pb2+, Hg22+).............................................................................. 18 1. Thuốc thử nhóm. ................................................................................................................... 18 2. Phản ứng nhóm...................................................................................................................... 18 3. Phản ứng đặc trưng................................................................................................................ 18 4. Sơ đồ phân tích cation nhóm 1 .............................................................................................. 20 BÀI TẬP BÀI 1......................................................................................................................... 21 BÀI 2: CATION NHÓM II (Ba2+, Ca2+) ...................................................................................... 23 1.Thuốc thử nhóm ..................................................................................................................... 23 2. Phản ứng nhóm. ..................................................................................................................... 23 3. Phản ứng của cation với các thuốc thử đặc trưng. ................................................................ 23 4. Sơ đồ phân tích cation nhóm 2 .............................................................................................. 23 BÀI TẬP BÀI 2......................................................................................................................... 25 BÀI 3: CATION NHÓM III ( Zn2+, Al3+) .................................................................................... 26 1. Thuốc thử nhóm. ................................................................................................................... 26 2. Phản ứng nhóm. ..................................................................................................................... 26 3. Các phản ứng đặc trưng. ....................................................................................................... 26<br /> 1<br /> <br /> 4. Sơ đồ phân tích cation nhóm 3 .............................................................................................. 27 BÀI TẬP BÀI 3......................................................................................................................... 27 BÀI 4: CATION NHÓM IV (Fe2+, Bi3+ , Fe3+, Mg2+) ................................................................. 29 1. Thuốc thử nhóm .................................................................................................................... 29 2. Phản ứng nhóm:..................................................................................................................... 29 3. Phản ứng đặc trưng của cation: ............................................................................................. 29 BÀI TẬP BÀI 4......................................................................................................................... 31 BÀI 5: CATION NHÓM V ( Cu2+, Hg2+) .................................................................................... 32 1. Thuốc thử nhóm .................................................................................................................... 32 2. Phản ứng với thuốc thử đặc trưng ......................................................................................... 32 3. Sơ đồ phân tích hỗn hợp cation nhóm 5 ................................................................................ 33 BÀI TẬP BÀI 5......................................................................................................................... 33 BÀI 6: CATION NHÓM VI (NH4+, K+, Na+) .............................................................................. 34 1.Cation nhóm VI không có thuốc thử nhóm ............................................................................ 34 2. Phản ứng đặc trưng của cation nhóm VI ............................................................................... 34 3. Sơ đồ phân tích ...................................................................................................................... 35 BÀI TẬP BÀI 6......................................................................................................................... 36 BÀI 7: ANION NHÓM I (Cl-, Br-, I-, S2-) .................................................................................... 37 1.Thuốc thử nhóm ..................................................................................................................... 37 2. Các phản ứng phân tích đặc trưng của anion nhóm I ............................................................ 37 3.Sơ đồ phân tích anion nhóm 1 ................................................................................................ 39 BÀI TẬP BÀI 7......................................................................................................................... 40 BÀI 8: ANION NHÓM II (AsO33-, AsO43-, PO43- , CO32 -) .......................................................... 41 1. Phản ứng nhóm với AgNO3 .................................................................................................. 41 2.Phản ứng nhóm với Ba(NO3)2 ................................................................................................ 41<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Phản ứng riêng của AsO33- và AsO43- ................................................................................... 41 4. Phản ứng đặc trưng của AsO43- ............................................................................................. 41 5. Phản ứng của CO32- ............................................................................................................... 42 6. Phản ứng của PO43- ............................................................................................................... 43 BÀI TẬP BÀI 8......................................................................................................................... 43 BÀI 9: ANION NHÓM III (SO32- , SO42-)................................................................................... 44 1. Phản ứng nhóm của Anion nhóm III. .................................................................................... 44 2. Phản ứng đặc trưng của SO32- ............................................................................................... 44 3. Phản ứng đặc trưng của SO42- ............................................................................................... 44 BÀI TẬP BÀI 9......................................................................................................................... 45 Bài 10. XÁC ĐỊNH HỖN HỢP CATION - ANION ................................................................... 46 1. Nhận xét sơ bộ nhờ giác quan ............................................................................................... 46 2.Thử sơ bộ................................................................................................................................ 46 PHẦN 2. THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH ............................................................. 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................ 48<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHẦN 1. LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản