Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Lập trình di động (Nghề: Lập trình máy tính - Trình độ Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề An Giang

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

113
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Lập trình di động gồm các nội dung chính như: Thiết lập môi trường lập trình Android; Layout và View thường dùng trong Android; Menu và điều khiển tìm kiếm; Cơ sở dữ liệu trong Android;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lập trình di động (Nghề: Lập trình máy tính - Trình độ Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề An Giang

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: Lập Trình Di Động NGÀNH/ NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số: /QĐ-CĐN, ngày tháng năm 20 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang) An Giang, Năm ban hành:
 2. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Nhƣ chúng ta biết, hiện tại đã có hơn nửa nhân loại sử dụng máy di động để thoại và giao tiếp qua các mạng không dây. Con số 3 tỉ ngƣời này sẽ còn tăng lên và máy di động càng ngày càng "thông minh" với nhiều chức năng và dịch vụ rất hấp dẫn, cho nên thị trƣờng máy di động thông minh sẽ vƣợt xa máy vi tính trong một tƣơng lai rất gần... Vì thế việc lập trình trên thiết bị di động ngày càng phổ biến và phát triển rất mạnh mẽ. Từ nền tảng mã nguồn mở, Google đã cho ra mắt Android chạy trên các thiết bị di động. Android có rất nhiều công cụ và dụng cụ miễn phí để nghiên cứu và phát triển phần mềm trên nền tảng của nó. Tài liệu này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về Android và cách viết một ứng dụng trên nền tảng này. An Giang, ngày tháng năm 20… Tham gia biên soạn 1. Ths. Vũ Trường Duy 2…………… 3. …………. 2
 3. MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU ...................................................................................................... 2 GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN .......................................................................................... 5 BÀI 1: THIẾT LẬP MÔI TRƢỜNG LẬP TRÌNH ANDROID .............................. 7 I. Giới thiệu hệ điều hành Android ........................................................................ 7 II/ Cài đặt môi trƣờng lập trình Android................................................................ 7 III/ Cài đặt thiết bị chạy ứng dụng Android. ........................................................ 12 IV/ Tạo mới dự án Android. ................................................................................ 12 Bài tập: ................................................................................................................. 20 BÀI 2: LAYOUT VÀ VIEW THƢỜNG DÙNG TRONG ANDROID ................. 21 I/ Các Layout cơ bản. ........................................................................................... 21 II/ Hàm findViewById ......................................................................................... 27 III/TextView, EditTex, Button. ............................................................................ 27 IV/ Checkbox, RadioButton................................................................................. 29 V/ ImageButton, ImageView. .............................................................................. 30 VI/ Toast............................................................................................................... 30 VII/ AlertDialog. .................................................................................................. 31 VIII/ Listview cơ bản. .......................................................................................... 33 IX/ Listview nâng cao. ......................................................................................... 36 Bài tập: ................................................................................................................. 42 BÀI 3: ACTIVITY .................................................................................................. 43 I/ Activity và vòng đời của một Activity. ............................................................ 43 II/ Intent. ............................................................................................................... 45 III/ Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity...................................................... 50 IV/ Truyền dữ liệu và tự động lắng nghe kết quả trả về giữa các Activity. ........ 50 Bài tập: ................................................................................................................. 50 BÀI 4: MENU VÀ ĐIỀU KHIỂN TÌM KIẾM....................................................... 51 I/ OptionMenu. ..................................................................................................... 51 II/ ContextMenu. .................................................................................................. 52 III/ Menu điều khiển tìm kiếm. ............................................................................ 54 Bài tập: ................................................................................................................. 56 3
 4. BÀI 5: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ANDROID ...................................................... 59 I/ Giới thiệu SQLite. ............................................................................................ 59 II/ Cách sử dụng SQLiteManager. ....................................................................... 59 III/ Sao chép dữ liệu SQLite vào hệ thống. ......................................................... 61 IV/ Truy vấn SQLite trong Android. ................................................................... 61 V/ Thêm dữ liệu vào SQLite trong Android. ....................................................... 65 VI/ Cập nhật dữ liệu SQLite trong Android. ....................................................... 65 VII/ Xóa dữ liệu SQLite trong Android. .............................................................. 66 Bài tập: ................................................................................................................. 66 CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN .................................................................... 67 4
 5. GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: LẬP TRÌNH DI ĐỘNG Mã mô đun: MĐ33 Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ (Lý thuyết: 20 giờ, thực hành, thí nghệm, thảo luận: 53 giờ, bài tập: …… giờ, kiểm tra: 2 giờ). I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN 1. Vị trí: thuộc nhóm Mô đun chuyên môn nghề 2. Tính chất: Là Mô đun chuyên môn bắt buộc trong ngành lập trình máy tính hệ Cao đẳng 3. Ý nghĩa và vai trò của mô đun: Mô đun này giúp cho sinh viên sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết ra các app, phát triển những ứng dụng cho thiết bị di động. Trong đó, hệ điều hành đƣợc sử dụng phổ biến hiện nay là Android thì việc có thể thiết kế app mobile phù hợp sẽ đáp ứng tốt cho những yêu cầu, đòi hỏi thực tế của ngƣời dùng. II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 1. Kiến thức: + Trình bày đƣợc các dạng Layout. + Trình bày đƣợc đặc điểm và cách sử dụng các View cơ bản trong Android: TextView, EditView, Button, Checkbox, RadioButton, ImageButton, ImageView, ListView. + Trình bày đƣợc khái niệm Activity và vòng đời của một Activity. + Trình bày đƣợc các đối tƣợng OptionMenu, ContextMenu, Menu điều khiển tìm kiếm. + Trình bày đƣợc cơ sở dữ liệu SQLite và cách truy xuất dữ liệu, thêm, cập nhật dữ liệu SQLite trong Android. 2. Kỹ năng: + Cài đặt đƣợc môi trƣờng lập trình Android. + Tạo đƣợc ứng dụng Android sử dụng các Layout, View cơ bản, hộp thoại thông báo, Toast. + Thao tác đƣợc cơ sở dữ liệu SQLite trong Android. 3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm. + Cẩn thận, tỉ mỉ, tự giác học tập và nghiên cứu. 5
 6. III. NỘI DUNG MÔ ĐUN Thời gian (gỉờ) Thực hành, TT Tên chƣơng, mục thí nghiệm, Kiểm Lý Tổng số thuyết thảo luận, tra bài tập Bài 1: Thiết lập môi trƣờng lập 1 4 0 4 trình Android 2 Bài 2: Layout và View thƣờng 20 8 11 1 dùng trong Android 3 Bài 3: Activity 16 4 12 Bài 4: Menu và điều khiển tìm 4 16 4 12 kiếm Bài 5: Cơ sở dữ liệu trong 5 16 4 11 1 Android 6 Ôn tập 3 0 3 Cộng 75 20 53 2 6
 7. BÀI 1: THIẾT LẬP MÔI TRƢỜNG LẬP TRÌNH ANDROID Mục tiêu: - Trình bày đƣợc các công cụ hỗ trợ lập trình Android. - Cài đặt đƣợc môi trƣờng lập trình Android. - Cài đặt đƣợc thiết bị chạy ứng dụng Android. - Tạo đƣợc một dự án Android. Nội dung chính: I. Giới thiệu hệ điều hành Android - Android là gì? Google Android là một hệ điều hành mã nguồn mở (open-source) và là một nền tảng phần mềm (software platform) cho các thiết bị di động. Các nhà phát triển có thể chỉnh sửa bằng code của họ hoặc có thể thông qua những thƣ viện Java của Google. - Lịch sử Android Tháng 7 năm 2005, Google mua lại Android, Inc., một công ty nhỏ mới thành lập có trụ sở ở Palo Alto, California, Mỹ. Tháng 11 năm 2007, Liên minh thiết bị cầm tay mở rộng (Open Handset Alliance), bao gồm nhiều công ty nhƣ Texas Instruments, Tập đoàn Broadcom, Google, HTC, Intel, LG, Tập đoàn Marvell Technology, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel và T-Mobile đƣợc thành lập. Một nền tảng thiết bị di động đƣợc xây dựng dựa trên nhân Linux 2.6 II/ Cài đặt môi trƣờng lập trình Android. 1/ Giới thiệu Java JDK, Android SDK, Android Studio - Android SDK (Software Development Kit) và JDK (Java Development Kit) là hai công cụ cần thiết để chúng ta có thể lập trình nên các ứng dụng Android. Và tất nhiên nếu bạn không muốn lập trình trên phần mềm soạn thảo văn bản thì một công cụ lập trình IDE (Integrated development environment) sẽ rất hữu ích và tiện lợi. Eclipse đƣợc xem là một công cụ hỗ trợ rất tốt trong việc lập trình ứng dụng Android. - Android SDK, JDK và Eclipse đều có mặt trên một số phiên bản hệ điều hành Windows, Mac OS và Linux do đó chúng ta có thể lập trình trên hệ điều hành mà chúng ta đã quen sử dụng. Thêm nữa, Android đƣợc thực thi trên máy ảo Dalvik nên việc phát triển ứng dụng là nhƣ nhau trên cả 3 môi trƣờng. - Android Studio đƣợc Google chính thức phát hành phiên bản đầu tiên Android Studio 0.1 vào tháng 5/2013 (Phiên bản hiện nay là 1.2.1 – phát hành vào tháng 5/2015 và phiên bản 1.3 đã đƣợc công bố tại Google I/O 2015). Là công cụ lập trình dựa trên nền IntelliJ, cung cấp các tính năng mạnh mẽ hơn ADT nhƣ: o Hỗ trợ xây dựng dự án dạng Gradle. o Hỗ trợ sửa lỗi nhanh và tái sử dụng cấu trúc phƣơng thức. o Cung cấp các công cụ kiểm tra tính khả dụng, khả năng họat động của ứng dụng, tƣơng thích nền tảng… o Hỗ trợ bảo mật mã nguồn và đóng gói ứng dụng. 7
 8. o Trình biên tập giao diện cung cấp tổng quan giao diện ứng dụng và các thành phần, cho phép tuỳ chỉnh trên nhiều cấu hình khác nhau. o Cho phép tƣơng tác với nền Google Cloud. - Với mục tiêu tạo ra môi trƣờng phát triển tất cả trong một, trải nghiệm nhanh và mƣợt hơn các IDE khác, Android Studio không ngừng ra đời các phiên bản cải tiến. 2/ Thiết lập môi trƣờng phát triển: - Nhƣ đã nói ở trên, ứng dụng Android đƣợc thực thi trên máy ảo Dalvik nên chúng ta có thể lập trình trên nhiều phiên bản của các hệ điều hành. Cụ thể nhƣ sau: o Microsoft® Windows® 8/7/Vista/2003 (32 or 64-bit). o 2 GB RAM trở lên. o Dung lƣợng ổ đĩa ứng còn trống ít nhất 400 MB. o Ít nhất 1 GB cho Android SDK, emulator system images và caches. o Độ phân giảm tối thiểu 1280 x 800. o Java Development Kit (JDK) 7 trở lên. o Tùy chọn thêm cho accelerated emulator: hỗ trợ bộ xử lý Intel® với các phiên bản: Intel® VT-x, Intel® EM64T (Intel® 64), và tính năng Execute Disable (XD) Bit. - Để bắt đầu viết ứng dụng với Android Studio, chúng ta cần tải và cài đặt hai bộ phần mềm sau: o Java JDK: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp (Cài đặt trƣớc hết và nên chọn phiên bản mới nhất). o Android Studio: http://developer.android.com/sdk/index.html - tải gói Android Studio, gói này sẽ chứa các thành phần: o Android Studio IDE. o Android SDK tools. o Android 5.0 (Lollipop) Platform. o Android 5.0 emulator system image with Google APIs. - Sau khi tải bộ cài Android Studio thành công, chúng ta chạy tập tin android - studio - bundle để tiến hành cài đặt Android Studio → màn hình Welcome to Android Studio Setup xuất hiện → Next: 8
 9. - Nếu hệ thống không phát hiện ra JDK trong máy tính của bạn, một hộp thoại yêu cầu chỉ rõ đƣờng dẫn hoặc cài đặt JDK xuất hiện: Nếu đã có JDK thì tìm đƣờng dẫn đến nơi cài đặt. Sau đó, nhấn Next. Hộp thoại lựa chọn cấu hình cài đặt sẽ mở ra → chọn (check) đủ các thành phần nhƣ hình bên dƣới → Next: Nếu đã có JDK thì tìm đƣờng dẫn đến nơi cài đặt. Sau đó, nhấn Next. Hộp thoại lựa chọn cấu hình cài đặt sẽ mở ra → chọn (check) đủ các thành phần nhƣ hình bên dƣới → Next: 9
 10. Xuất hiện hộp loại thông báo các điều khoản và một số lƣu ý khi sử dụng Android Studio → chọn I Agree: Xuất hiện hộp thoại yêu cầu chọn nơi cài đặt Android Studio và Android SDK nhƣ sau: 10
 11. Sau đó, nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt. Hộp thoại chọn Start Menu xuất hiện, chọn Android Studio và nhấn vào Installl để tiếp tục quá trình cài đặt: Khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn Next để tiếp tục: - Hộp thoại cuối cùng của quá trình cài dặt xuất hiện, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt: 11
 12. III/ Cài đặt thiết bị chạy ứng dụng Android. Cài đặt máy ảo Genymotion Thực ra Android Studio cũng hỗ trợ máy ảo cho các lập trình viên nhƣng vì nó khởi động khá chậm và lâu nên mọi ngƣời chọn giải pháp khác là dùng máy ảo Genymotion khi ta cài vào máy thì lúc chọn chƣơng trình Android Studio sẽ tự nhận diện đƣợc. Để cài máy ảo Genymotion bạn truy cập vào đƣờng dẫn sau: https://developer.android.com/studio/index.html IV/ Tạo mới dự án Android. 1/ Khởi tạo dự án - Khởi chạy Android Studio, xuất hiện màn hình “Welcome to Android Studio” → chọn Start a new Android Studio project để tạo dự án Android Studio (Android Studio project) mới nhƣ sau: 12
 13. Hộp thoại tiếp theo xuất hiện yêu cầu đặt tên cho ứng dụng và tên domain nhƣ hình sau: - Trong hộp thoại này: 13
 14. o Application name: là tên của ứng dụng. o Company Domain : là tên domain của công ty kết hợp với tên của ứng dụng để tạo ra package. Sử dụng để đƣa ứng dụng của bạn lên Google Play Store. o Pakage name: Tên của gói ứng dụng của bạn. Dùng để phân biệt với các gói khác trên Google Play Store. o Project location : Nơi lƣu trữ ứng dụng của bạn. - Sau khi nhập xong thông tin (bao gồm tên ứng dụng, domain và nơi lƣu dự án) → nhấn Next để tiếp tục → Xuất hiện hộp thoại chọn thiết bị (device) mà bạn muốn phát triển ứng dụng: - Chọn nhƣ hình trên nếu muốn phát triển ứng dụng trên điện thoại (phone) và tablet. Sau đó nhấn, Next để tiếp tục. o Chú ý: Minimum SDK là phiên bản thấp nhất đƣợc chỉ định để chạy ứng dụng và một số các phƣơng thức API sẽ đƣợc gọi bổ sung trong phần thƣ viện hỗ trợ. 14
 15. - Chọn Blank Activity và nhấn Next. Hộp thoại nhập thông tin của Activity xuất hiện nhƣ sau: 15
 16. - Trong hộp thoại này: o Activity Name: Tên lớp lƣu giữ mã nguồn. o Layout Name: Tên tập tin XML làm giao diện cho Activity Name. o Title. Tên tiêu đề, sẽ hiển thị khi kích hoạt activity trên thiết bị. o Menu Resource Name: Tên tập tin xml để tạo menu cho phần mềm. - Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn Finish để kết thúc. Chờ “building” dự án xong là hoàn tất việc tạo dự án. 2/ Cấu trúc dự án - Sau khi tạo dự án, chúng ta tiến hành mở dự án đã tạo để xem cấu trúc của nó. Và trên màn hình của chúng ta lúc này sẽ tƣơng tự nhƣ sau: - Ở hình trên, màn hình làm việc đƣợc chia thành 6 phần - 6 phần này, chúng ta sẽ tƣơng tác thƣờng với chúng với các chức năng cụ thể nhƣ sau: o Phần 1: thanh công cụ này rất tiện lợi. Nó giúp chúng ta thao tác nhanh các chức năng thƣờng dùng khi lập trình, chi tiết nhƣ sau: ■ Biểu tƣợng dùng để mở một tập tin (file) hay một dự án (Project). ■ Biểu tƣợng dùng dể lƣu lại tất cả các tập tin trong dự án (Save All). Chúng ta cũng có thể dùng phím Ctrl + S để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tƣợng. ■ Biểu tƣợng cho phép đồng bộ tập tin. Chức năng này sẽ tìm tất cả các tập tin đã thay đổi từ bên ngoài và tải lại (reload) chúng từ ổ đĩa cứng. Chúng ta có 16
 17. thể dùng phím Ctrl + All +Y để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tƣợng này. Hai biểu tƣợng ■ cho phép chúng ta quay lại hành động đã làm trƣớc hoặc sau (Undo - Redo). Chúng ta cũng có thể sử dụng phím Ctrl + Z và Ctrl + Shift + Z để sử dụng chức năng này. Biểu tƣợng để “cut” ■ tập tin hoặc hình ảnh đến Clipboad. Có thể sử dụng phím Ctrl + X để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tƣợng này. Biểu tƣợng ■ - để sao chép (copy) tập tin hoặc hình ảnh đến Clipboad. Có thể sử dụng phím Ctrl + C để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tƣợng này. Biểu tƣợng ■ để dán (paste) tập tin hoặc hình ảnh từ Clipboad. Có thể sử dụng phím Ctrl + V để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tƣợng này. ■ Biểu tƣợng ► để chạy (run) ứng dụng. Chúng ta cũng có thể dùng phím Shift u tƣợng này. Biểu tƣợng ■ để “debug” ứng dụng. Chúng ta cũng có thể dùng phím Shift+F9 tƣợng này. Biểu tƣợng ■ là Android Virtual Device Manager (AVD Manager) cho phép tạo và quản lý các thiết bị ảo. Biểu tƣợng ■ là SDK Manager có chức năng quản lí các phiên bản Android. - Đó là các biểu tƣợng với các chức năng thƣờng sử dụng trong khi lập trình, ngoài ra còn các biểu tƣợng khác, bạn có thể tự tìm hiểu thêm. o Phần 2: là phần dành cho cấu trúc hệ thống của ứng dụng: 17
 18. ■Chúng ta cũng có thể thay đổi cách hiển thị (thƣờng đặt mặc định là Android). ■ Cấu trúc dự án có thể chia thành phần sau: • Thƣ mục: src: Thƣ mục này chứa các file mã nguồn .java cho dự án của bạn. gen: Thƣ mục này chứa file R.java - 1 file đƣợc trình biên dịch sinh ra có khả năng tham chiếu tới tất cả các tài nguyên trong dự án. Bạn không nên chỉnh sửa file này. bin: Thƣ mục này chứa các file *.apk (Android Package file) đƣợc build bởi ADT. res/drawable-hdpi: Đây là thƣ mục chứa các đối tƣợng drawble đƣợc thiết kế dành cho các màn hình có độ phân giải cao. res/layout: Đây là thƣ mục chứa các file layout cho việc thiết kế giao diện. res/values: Đây là thƣ mục dành cho các file XML khác chứa 1 tập hợp các tài nguyên, ví dụ nhƣ: các định nghĩa về strings, colors. • Tập tin: AndroidManifest.xml: chứa thông tin cài đặt ứng dụng. ■ Ngoài ra còn có thƣ mục assets chứa tất cả các tập tin không biên dịch nhƣ: âm thanh, hình ảnh, tập tin CSDL của ứng dụng... 18
 19. o Phần 3: nó khá quan trọng cho những bạn mới bắt đầu lập trình. Đây là nơi hiển thị các điều khiển (control) mà Android hỗ trợ, cho phép bạn kéo thả trực tiếp vào phần 4 (Giao diện thiết bị) để thiết kế. - Chú ý ở góc trái có 2 phần là Design và Text, với: o Phần “Design”: cho phép thiết kế giao diện bằng cách kéo thả. o Phần “Text”: phép chúng ta thiết kế giao diện bằng cách viết thẻ XML. o Phần 4: là vùng giao diện thiết bị, cho phép các điều khiển (control) kéo thả vào đây. Chúng ta có thể chọn cách hiển thị theo nằm ngang - nằm đứng, phóng to - thu nhỏ, căn chỉnh điều khiển, lựa chọn loại thiết bị hiển thị, ... o Phần 5: Khi màn hình của bạn có nhiều điều khiển (control) thì phần 5 này rất cần thiết. Nó hiển thị giao diện theo dạng cấu trúc cây nên bạn dễ dàng quan sát và lựa chọn điều khiển khi chúng bị chồng lập trên giao diện. 19
 20. Phần 6: cho phép thiết lập trạng thái hay thuộc tính cho các điều khiển trên giao diện. 3/ AndroidManifest Vai trò của tập tin AndroidManifest.xml: - Lƣu trữ thông tin tên gói ứng dụng, tồn tại duy nhất một tên gói cho mỗi ứng dụng. ■ Ví dụ: com.htsi.myfirstapp - Cho biết ứng dụng sử dụng các thành phần nào, mỗi thành phần đƣợc khai trong một cặp thẻ. ■ Ví dụ: .. . - Định nghĩa tiến trình quản lý các thành phần ứng dụng. - Định nghĩa các quyền sử dụng API và truy xuất ứng dụng khác. - Qui định các yêu cầu khi đƣợc ứng dụng khác truy xuất. - Khai báo cấp độ API tối thiểu xây dựng ứng dụng. - Khai báo các thƣ viện có liên quan. Bài tập: Thực hiện cài đặt môi trƣờng lập trình Android. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2