intTypePromotion=3

GIÁO TRÌNH LUÂT ĐẦU TƯ - CHƯƠNG 5

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
148
lượt xem
74
download

GIÁO TRÌNH LUÂT ĐẦU TƯ - CHƯƠNG 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LUẬT SINHGAPORE VỀ ĐẦU TƯ VELOPMENTAL INVESTMENT FUND ACT: LUẬT VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN: Luật này ban hành năm 1986. Gồm 6 chương 102 điều. Mục đích chính của Luật này là: 1.Để tăng cường, hỗ trợ và tạo điều kiện thiết lập, phát triển hoặc mở rộng bất kỳ các ngành, các loại hình kinhdoanh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để tăng cường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cơ hội việc làm ở Singapore, thúc đẩy thị trường xuất khẩu và tăng cường sự cạnh tranh quốc tế của Singapore. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH LUÂT ĐẦU TƯ - CHƯƠNG 5

  1. CHƯƠNG 5 LUẬT ĐẦU TƯ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI I. LUẬT SINHGAPORE VỀ ĐẦU TƯ VELOPMENTAL INVESTMENT FUND ACT: LUẬT VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN: Luật này ban hành năm 1986. Gồm 6 chương 102 điều. Mục đích chính của Luật này là: 1.Để tăng cường, hỗ trợ và tạo điều kiện thiết lập, phát triển hoặc mở rộng bất kỳ các ngành, các loại hình kinhdoanh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để tăng cường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cơ hội việc làm ở Singapore, thúc đẩy thị trường xuất khẩu và tăng cường sự cạnh tranh quốc tế của Singapore. 2.Để xây dựng, cải tiến, mở rộng hoặc thay thế bất kỳ các công trình, cây cối, máy móc, thiết bị và các cơ sở hạ tầng khác theo yêu cầu của sự phát triển kinh tế hoặc sự thịnh vượng chung của Singapore . 3.Để nâng cao, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, điều tra, kiểm tra hoặc các công tác chuẩn bị khác nhằm phục vụ cho mục đích nêu ra ở trên. II. LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA PHILIPPINES Luật đầu tư nước ngoài của Philippin được ban hành vào năm 1991 và sửa đổi bổ sung vào 30/10/1996. Chính sách về đầu tư nước ngoài của Philippines: Đây là chính sách của nhà nước để thu hút, cải tiến các cơ hội đầu tư từ các cá nhân, đối tác, công ty, chính phủ nước ngoài kể cả các đơn vị, tổ chức chính trị trong tất cả các lĩnh vực nhằm đóng góp tích cực cho công cuộc công nghiệp hoá và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, đầu tư nước ngoài còn cho phép đến các hoạt động mà Hiến pháp và các luật tương ứng quy định. Đầu tư nước ngoài sẽ khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sinh kế và cơ hội việc làm cho người Philippine; tăng cường giá trị kinh tế của các nông sản; thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân; mở rộng phạm vi, chất lượng và số lượng xuất khẩu, cách tiếp cận đến thị trường thế giới; và/ hoặc chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đầu tư nước ngoài được chào đón như là 1 yếu tố bổ sung cho vốn và công nghệ của người dân Philippine nhằm mục đích chính phục vụ thị trường trong nước. Giáo trình Pháp luật về đầu tư http://www.ebook.edu.vn
  2. Theo quy tắc chung, sẽ không có một giới hạn, cản trở nào về phạm vi quyền sở hữu nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu. Ở các doanh nghiệp có thị trường trong nước, người nước ngoài có thể bình đẳng đầu tư đến 100%, ngoại trừ đầu tư trong các lĩnh vực được liệt kê trong danh sach cấm đầu tư. Các công ty sở hữu nước ngoài kinh doanh phục vụ chủ yểu cho thị trường trong nước sẽ được khuyến khích để thực hiện các biện pháp để từng bước tăng cường sự tham gia của người dân Philippine trong các đơn vị kinh doanh của mình bằng việc lựa chọn các đối tác Philippine, bầu người Philippine trong ban giám đốc công ty, thực hiện việc chuyển giao công nghệ đến người Philippine, tạo lập thêm các cơ hội việc làm cho nền kinh tể, tăng cường kỹ năng của lực lượng lao động Philippine. Nội dung của Luật Đầu tư nước ngoài của Philippine Phần 1. Tiêu đề Phần 2. Công bố về chính sách Phần 3. Định nghĩa Phần 4. Phạm vi Việc đăng ký đầu tư cho Những người không mang quốc tịch Phần 5. Philippine Phần 6. Đầu tư nước ngoài ở các doanh nghiệp xuất khẩu Phần 7. Đầu tư nước ngoài ở các doanh nghiệp thị trường trong nước Danh sách các lĩnh vực dành cho người dân Philippines (Danh Phần 8. sách cấm đầu tư nước ngoài) Phần 9. Các quyền đầu tư của người dân Philippinos Các quyền khác của người dân căn cứ theo điều XII, Khoản 8 của Phần 10. Hiến pháp. Phần 11. Tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường Phần 12. Hành động thích hợp của Chính phủ Phần 13. Thi hành các nguyên tắc và quy đinhk Phần 14. Các hình thức xử phạt hành chính Phần 15. Các điều khoản tạm thời Phần 16. Hiệu lực THI HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CỦA R.A. 7042 Giáo trình Pháp luật về đầu tư http://www.ebook.edu.vn
  3. Nguyên tắc I. Định nghĩa Nguyên tắc II. Phạm vi Nguyên tắc III. Hướng dẫn cơ bản Đăng ký đầu tư cho những cá nhân không phải là công dân Nguyên tắc IV. Philippine Nguyên tắc V. Đăng ký với ngân hàng trung tâm Nguyên tắc VI. Đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp xuất khẩu Nguyên tắc VII Đầu tư nước ngoài ở các doanh nghiệp thị trường trong nước Nguyên tắc VIII. Danh sách các lĩnh vực cấm đầu tư nước ngoài Hướng dẫn cho danh sách A về lĩnh vực không được đầu tư nước Nguyên tắc IX. ngoài Hướng dẫn Danh sách B của Danh mục các lĩnh vực cấm đầu tư Nguyên tắc X. nước ngoài Nguyên tắc XI. Các quyền đầu tư của người dân Phillippines. Nguyên tắc XII. Quyền của người dân Phillippine về sở hữu đất tư. Nguyên tắc XIII. Các điều khoản tạm thời Nguyên tắc XIV. Danh sách cấm đầu tư tạm thời Nguyên tắc XV. Việc chon lựa các doanh nghiệp đăng ký đầu tư BOI hiện tại Nguyên tắc XVI. Hành động thích hợp của chính phủ Nguyên tắc XVII. Tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường Nguyên tắc Các hình thức xử phạt hành chính XVIII. Nguyên tắc XIX. Hiệu lực Giáo trình Pháp luật về đầu tư http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản