GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
9
download

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu MG-2 Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh... Phòng đăng ký kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Số ................................................. 1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................... .................................................................................................................. Tên giao dịch: ........................................................................................... Tên viết tắt:............................................................................................ 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ Điện thoại:.................................. Fax:.............. Email:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY

  1. Mẫu MG-2 Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Số ................................................. 1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................... .................................................................................................................. Tên giao dịch: ........................................................................................... Tên viết tắt:............................................................................................ 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ Điện thoại:.................................. Fax:.............. Email: ............................... 3. Ngành, nghề kinh doanh: .................................................................................................................. 4. Vốn điều lệ: .............................................................................................................. 5. Danh sách thành viên góp vốn: Nơi đăng ký hộ Số Tên thành khẩu thường trú Giá trị Phần vốn Ghi chú TT viên đối với cá nhân vốn góp góp hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức 6. Người đại diện theo pháp luật của công ty: Chức danh: ............................................................................................. Họ và tên: .................................................................................. Nam/Nữ Sinh ngày ...... ..../ ........../ .......... Dân tộc: ............Quốc tịch:..................
  2. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................. Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ............................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................ .................................................................................................................. Chữ ký: ..................................................................................................... 7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................................. 8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .................................................................................................................. .................................................................................................................. .............,ngày ... ........tháng .............năm ........ Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
  3. (tiếp theo mẫu MG-2) Chứng nhận đăng ký thay đổi (tờ số:...) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Số Số; Ngày, Ngày, tháng, Phòng ĐKKD TT tháng, năm năm chứng Nội dung đăng ký (ký, đóng thông báo thay nhận đăng ký thay đổi dấu và ghi rõ đổi của công thay đổi họ tên) ty

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản