GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
16
download

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu MG-3 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... Phòng đăng ký kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN Số ................................................. 1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................... Tên viết tắt:...................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ Điện thoại:.........................Fax:.................. Email: …………………….. 3. Ngành, nghề kinh doanh: .................................................................................................................. 4. Vốn điều lệ:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

  1. Mẫu MG-3 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN Số ................................................. 1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................... Tên viết tắt:...................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ Điện thoại:.........................Fax:.................. Email: …………………….. 3. Ngành, nghề kinh doanh: .................................................................................................................. 4. Vốn điều lệ: ........................................................................................................ 5. Danh sách cổ đông sáng lập: Tên cổ Nơi đăng ký hộ khẩu Số đông thường trú đối với cá nhân Số cổ Ghi chú TT sáng lập hoặc địa chỉ trụ sở chính phần đối với tổ chức 6. Người đại diện theo pháp luật của công ty: Chức danh: ................................................................................................................ Họ và tên: .................................................................................. Nam/Nữ Sinh ngày: ....../ ......./....... Dân tộc: ......................Quốc tịch:..................... Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.................................................. Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ........................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại: ................................................................................... Chữ ký: ................................................................................................ 7. Tên, địa chỉ chi nhánh:
  2. .................................................................................................................. 8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .................................................................................................................. ...........,ngày........tháng .............năm ........ Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-3) CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:...) Tên công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Số Số; Ngày, Ngày, tháng, năm Phòng ĐKKD TT tháng, năm chứng nhận đăng Nội dung (ký, đóng dấu thông báo thay ký thay đổi đăng ký và ghi rõ họ đổi của công ty thay đổi tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản