GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
9
download

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu MG-1. Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... Phòng đăng ký kinh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Số ................................................. 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................. Tên giao dịch: .......................................................................................... Tên viết tắt................................................................................................. 2. Địa chỉ trụ sở chính.................................................................................. .................................................................................................................. Điện thoại:..................................Fax:................. Email: …………………........ 3. Ngành,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  1. Mẫu MG-1. Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Số ................................................. 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................. Tên giao dịch: .......................................................................................... Tên viết tắt................................................................................................. 2. Địa chỉ trụ sở chính.................................................................................. .................................................................................................................. Điện thoại:..................................Fax:................. Email: …………………........ 3. Ngành, nghề kinh doanh ........................................................................ .................................................................................................................. Vốn đầu tư ban đầu: ......................................................................................... 5. Chủ doanh nghiệp. Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) .......................................Nam/Nữ Sinh ngày ...... ..../ ........../ .........Dân tộc: ............Quốc tịch:........... Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................. Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ...................……………………… Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................... .................................................................................................................. Chữ ký của chủ doanh nghiệp: .................................................................................................................. 6. Tên, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................................. 7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .................................................................................................................. ......,ngày........tháng .............năm ........ Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-1)
  2. CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI (tờ số:...) Tên doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Số Số; Ngày, Ngày, Phòng ĐKKD TT tháng, năm tháng, năm Nội dung đăng ký (ký, đóng thông báo chứng nhận thay đổi dấu và ghi thay đổi của đăng ký rõ họ tên) doanh thay đổi nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản