Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
8
download

Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày ....... tháng ....... năm …..... Mẫu số: 02-TN GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BHXH Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện ......................... - Họ và tên (bằng chữ in hoa): .................................................................................................. - Ngày tháng năm sinh: ....../....../............ Giới tính: Nam N Nữ - Số sổ bảo hiểm xã hội:..........................; Nơi cấp:............................................. - Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú): .................................................................................. ............................................................................................................................................ - Giấy chứng minh thư số:...................; Nơi cấp:...................Ngày cấp: ....../....../......... - Số tài khoản cá nhân:.............................; tại ngân hàng:............................................... - Đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hết tháng ...... năm ......... - Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0): ..................................................... - Mức đóng BHXH/tháng: ................................................................................................. - Phương thức đóng: Hằng tháng ằ Hằng quý ằ 06 tháng một lần ầ - Hình thức nộp tiền: + Đóng bằng tiền mặt: ặ + Đóng bằng chuyển khoản: ả Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Để người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký thay đổi mức đóng hoặc Mục đích: phương thức đóng BHXH hoặc đã tạm dừng đóng sau đó tiếp tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện. Phương pháp lập: Khi có thay đổi, người tham gia BHXH tự nguyện phải đăng ký trước ngày 10 của tháng đầu quý. + Các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi cư trú, số chứng minh thư, số tài khoản cá nhân, số điện thoại… ghi theo Tờ khai đã đăng ký ban đầu.
  2. + Mức lựa chọn để tính đóng BHXH, mức đóng BHXH/tháng, phương thức đóng, hình thức đóng tiền: Ghi như đối vớiTờ khai tham gia BHXH tự nguyện.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản