Giấy ủy quyền dành cho cá nhân - Mẫu 02/CQSH

Chia sẻ: Vũ Văn Toàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
3.663
lượt xem
451
download

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân - Mẫu 02/CQSH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với tài liệu "Giấy ủy quyền dành cho cá nhân - Mẫu 02/CQSH " sẽ giúp bạn biết được cách viết giấy ủy quyền như: Bên nào là ủy quyền và bên nào là được ủy quyền, nội dung ủy quyền về vấn đề gì, hai bên sẽ cùng nhau cam kết và kí tên vào tờ giấy ủy quyền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy ủy quyền dành cho cá nhân - Mẫu 02/CQSH

  1. Mẫu 02/CQSH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân) - Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. - Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành. …………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có: I/ Bên ủy quyền:................................................................................................................................ Địa Chỉ:.................................................................................................................................................... Số CMND/Giấy ĐKKD:...........Nơi cấp :....................................... Ngày cấp :..................................... Quốc tịch: II/ Bên được ủy quyền:.................................................................................................................. Địa chỉ:..................................................................................................................................................... Số CMND/Giấy ĐKKD:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp Điện thoại:..........................................................Fax:............................................................................. Quốc tịch: III/ Nội dung ủy quyền: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... IV. Cam kết: - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên. - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết. Bên ủy quyền Bên được ủy quyền (Chữ ký, họ tên, con dấu) (Chữ ký, họ tên, con dấu) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Đồng bộ tài khoản