Giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại.

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
141
lượt xem
18
download

Giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại.. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại.

  1. GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI (Điều 6.1 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) ---------oOo--------- - Tên Đơn vị : ………………………………………………………………………………………………..- Mã Đơn vị:…………………………………….. - Họ và tên người hưởng chế độ:……………………………………….…- Số sổ BHXH: …………………………………………………... - Ngày.......................... tháng…………………. năm sinh:........................................................................... - Điều kiện lao động loại: ...................... thuộc ngành: …………………………………………………………………………………. - Theo Quyết định số: ........................../LĐTBXH-QĐ Ngày.......... tháng........năm....................... - Tên nghề hoặc công việc:.............................................................................. ........................................................................................................................................................... TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm ..……. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản