intTypePromotion=1

BIỂU MẪU '" GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.467
lượt xem
54
download

BIỂU MẪU '" GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại (Điều 6.1 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU '" GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI "

  1. GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI (Điều 6.1 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) ---------oOo--------- - Tên Đơn vị : ………………………………………………………………………………………………..- Mã Đơn vị:…………………………………….. - Họ và tên người hưởng chế độ:……………………………………….…- Số sổ BHXH: …………………………………………………... - Ngày.......................... tháng…………………. năm sinh:........................................................................... - Điều kiện lao động loại: ...................... thuộc ngành: …………………………………………………………………………………. - Theo Quyết định số: ........................../LĐTBXH-QĐ Ngày.......... tháng........năm....................... - Tên nghề hoặc công việc:.............................................................................. ........................................................................................................................................................... TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm ..……. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2