Giới thiệu: MáY Nâng Chuyển

Chia sẻ: Hoang Van Tu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

1
660
lượt xem
312
download

Giới thiệu: MáY Nâng Chuyển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vị trí và mục đích môn học Chuyển tiếp giữa các môn học cơ sở và chuyên ngành - Đối tượng là thiết bị tổng thể, không còn là các chi tiết riêng lẻ như trong các môn học cơ sở. - Củng cố lại các kiến thức đã học như Sức bền VL, Nguyên lý máy, Chi tiết máy…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu: MáY Nâng Chuyển

  1. MÁY  NÂNG  CHUYỂ N Trịnh Đồng Tính Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy và Rôbốt Đại học Bách khoa Hà nội    
  2. Vị trí và mục đích môn học   Chuyển tiếp giữa các môn học cơ sở và  chuyên ngành  Đối tượng là thiết bị tổng thể, không còn là  các chi tiết riêng lẻ như trong các môn học  cơ sở.  Củng cố lại các kiến thức đã học như  Sức bền VL, Nguyên lý máy, Chi tiết máy…    
  3. Đối tượng nghiên cứu  Phương tiện cơ giới hóa việc nâng/hạ  và vận chuyển vật nặng.   Các thiết bị dùng vận chuyển vật liệu  với số lượng lớn.    
  4. Nội dung môn học  Các bộ phận và thiết bị máy nâng.  Máy chuyển liên tục.  Yêu cầu về an toàn thiết bị nâng.    
  5. Yêu cầu với học viên Nắm được các nội dung sau:  Cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của một số bộ  phận và thiết bị máy nâng và máy chuyển  liên tục.  Phương pháp tính toán một số bộ phận và  thiết bị máy nâng và máy chuyển liên tục.  Yêu cầu về an toàn thiết bị nâng.    
  6. Tài liệu tham khảo chính [1]. Đào Trọng Thường:  Máy nâng chuyển. ĐHBK HN, 1993 [2]. Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường:  Tính toán máy trục. Nxb KHKT, HN, 1975 [3]. Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng: Máy  và thiết bị nâng. Nxb KHKT, HN, 2002 [4]. Các tiêu chuẩn liên quan. Xem chi tiết…     next…
  7. Tàilệu ham   ảo   i t kh 1. Đào Trọng Thường: Máy nâng chuyển. ĐHBK Hà Nội, 1993 2. Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường: Tính toán máy trục. Nxb KHKT, Hà Nội, 1975 3. Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng: Máy và thiết bị nâng. Nxb KHKT, Hà Nội, 2002 4. TCVN 5864-1995. Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn. 5. TCVN 5862-1995. Thiết bị nâng. Chế độ làm việc. 6. TCVN 6395:1998. Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. 7. TCVN 4244-86. Thiết bị nâng. Chế độ làm việc 8. TCVN 5744-1993. Phụ lục 2: Tiêu chuẩn loại bỏ cáp thép. 9. ГOCT 1576-71.   Back
Đồng bộ tài khoản