intTypePromotion=3

Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 5. Các thành phần của mạng là gì?

Chia sẻ: Thanh Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
50
lượt xem
3
download

Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 5. Các thành phần của mạng là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự tập trung của các hệ thống truyền thông với máy tính và các công nghệ khác đã dẫn đến việc số hoá điện thoại và các mạng viễn thông khác. Thông qua mạng, các máy tính được kết nối với mạng/máy tính khác tạo khả năng cho việc truyền thông và chia sẻ nguồn tin vào mọi lúc, mọi nơi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 5. Các thành phần của mạng là gì?

 1. Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 5. Các thành phần của mạng là gì? UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 1
 2. Đặt vấn đề Sự tập trung của các hệ thống truyền thông với máy tính và các công nghệ khác đã dẫn đến việc số hoá điện thoại và các mạng viễn thông khác. Thông qua mạng, các máy tính được kết nối với mạng/máy tính khác tạo khả năng cho việc truyền thông và chia sẻ nguồn tin vào mọi lúc, mọi nơi. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 2
 3. Phạm vi s Mạng là gì? s Các thành phần của mạng là gì? s Các loại hình mạng khác nhau? s Những loại mạng LAN khác nhau? s Intranet là gì? Internet là gì? s Các xu hướng và vấn đề trong việc phát triển mạng là gì? UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 3
 4. Mục tiêu Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng: s Định nghĩa mạng là gì s Xác định các thành phần của mạng và vai trò của chúng. s Mô tả các loại mạng khác nhau. s Thảo luận về các loại mạng LAN khác nhau s Phân biệt giữa WAN và LAN / intranet và Internet s Nêu được xu hướng và vấn đề trong việc phát triển các mạng. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 4
 5. Mạng là gì? Mạng là tập hợp các máy tính và các phần cứng, phần mềm truyền thông kết nối với nhau cho phép chia sẻ nguồn lực và cung cấp phương tiện truyền thông. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 5
 6. Các thành phần của mạng là gì? Các thành phần của mạng là: s Phần cứng s Phần mềm truyền thông s Thông tin/dữ liệu s Các nguồn tin được nối mạng/chia sẻ s Người dùng UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 6
 7. Các loại mạng khác nhau? s Mạng cục bộ (LAN) x Peer to peer/ngang hàng x Client Server/ máy chủ-máy khách s Mạng diện rộng (WAN) x Nội bộ x Quốc gia x Quốc tế UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 7
 8. Mạng LAN ngang hàng Máy in Các máy ngang hàng Máy in UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 8
 9. Mạng LAN máy chủ-máy khách Máy Máy chủ chủ in tệp tin ấn Máy khách Máy in UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 9
 10. Các loại mạng LAN Mạng có thể được bố trí theo các cách bố trí (layout) logic và hình thức khác nhau gọi là loại hình. Các loại hình mạng LAN cơ bản là: x Sao (Star) – tất cả các máy tính được kết nối với máy chủ hoặc hub x Vòng (Ring) – tất cả các máy tính được kết nối theo một vòng tròn liên tục x Bus – tất cả các máy tính được kết nối theo một kênh chung UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 10
 11. Token Ring Topology UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 11
 12. Star Topology Máy khách Máy chủ Máy in UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 12
 13. Bus Topology Máy khách Kết nối tới các thành phần khác Máy chủ Máy in UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 13
 14. Mạng WAN là gì? Mạng WAN là một mạng máy tính có từ một máy chủ trở lên và bao quát một vùng địa lý lớn hơn một căn phòng hay toà nhà. Các mạng cục bộ tập hợp thành mạng WAN. Chúng được kết nối bằng nhiều cách nhờ các cổng vào (gateways), routers, và các thiết bị mạng hoặc liên mạng khác. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 14
 15. Ứng dụng  Ứng dụng thương mại  Truyền thông  Dịch vụ thông tin trực tuyến  Ứng dụng Internet  Ứng dụng nghiên cứu UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 15
 16. Intranet là gì? s Intranet là mạng hợp tác nội bộ cho phép truy cập thông tin và truyền thông giới hạn trong một tổ chức UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 16
 17. Internet là gì? Internet có nhiều mạng kết nối. Nó là mạng toàn cầu. Nó được mở cho nhiều tổ chức truy cập. Nhiệm vụ của nó không giới hạn chỉ cho một tổ chức mà phục vụ cho toàn thế giới. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 17
 18. Xu hướng và vấn đề đối với các mạng máy tính? s An ninh s Quyền sở hữu trí tuệ s Bản quyền s Nguồn tin s Bí mật cá nhân s Hạn chế về mặt công nghệ UNESCO EIPICT Module 1. Bài 5 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản